Kalendarium

Kalendarz imprez

Programy zdrowotne

Badanie słuchu i wzroku

 
  • 17 maja br. kolejna 22 osobowa grupa dzieci ze Zbąszynka i Dąbrówki Wlkp. zostanie przebadania w ramach realizowanego przez Gminę programu;
  • 10 maja br. pierwsza 22 osobowa grupa dzieci z Dąbrówki Wlkp. została przebadana w ramach programu wczesnego wykrywania wad słuch i wzroku;
NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "PAEON " S.C. w Zbąszynku został wybrany jako Realizator programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku dzieci klas I szkół podstawowych w Gminie Zbąszynek. Pierwsza, 22 osobowa grupa dzieci przebadana zostanie dzisiaj,10 maja br. Następne badania odbędą się 17 maja, 14 czerwca i 21 czerwca. Badania dla dzieci są bezpłatne finsowane przez Gminę Zbąszynek przy współfinansowaniu w wysokości 40% przez LOW NFZ w Zielonej Górze. W badaniach za zgodą rodziców bierze udział  81 dzieci, tj. 93% wszystkich dzieci klas I. Dziękujemy rodzicom za troskę o swoje pociechy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Badania2023

To nie problem to wyzwanie

18 listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja „Zdrowie psychiczne – problem czy wyzwanie”. Inicjatorką konferencji była Marszałek Elżbieta Anna Polak. Dwuczęściowa konferencja, była poświęcona m.in. reformie opieki psychiatrycznej, zachorowalności na depresję i reagowaniu na kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Gminy Zbąszynek: Krzysztof Krzywak – Urząd Miejski, Katarzyna Rucioch - OPS, Małgorzata Gruchała SP Dąbrówka Wlkp., Natalia Lewandowska – SP Kosieczyn, Władysław Kozak – Rada Seniorów.
czytaj dalej

Radni za programem

Rada Miejska w Zbąszynku 27 czerwca br. podjęła decyzję o kontynuowaniu gminnego programu profilaktyki wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2023-2024. Zapraszamy zatem rodziców i dzieci klas I na badania w nowym roku szkolnym. Szczegółowe informacje podane zostaną na zebraniu rodziców po I półroczu nowego roku szkolnego 2022/23.

Zanieczyszczenie powietrza

Z uwagi na rosnące znaczenie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia, w celu zapewnienia czynnego udziału Ministerstwa Zdrowia w procesie decyzyjnym opartym o wiedzę naukową, 17 maja 2018 r. powołano Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego (zwany dalej Zespołem). Zespół jest organem doradczym, który m.in. zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza oraz zapewnia wsparcie merytoryczne w kształtowaniu kierunków postępowania mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji Polski.
czytaj dalej

ABCDE czerniaka

Znajomość cech charakterystycznych czerniaka i regularna obserwacja znamion może pomóc we wcześniejszym wykryciu podejrzanych zmian, a tym samym dać szansę na całkowite wyleczenie.
• A, jak asymetria – znamię wylewające się na jedną stronę;
• B, jak brzegi poszarpane – znamię, którego brzegi nie są gładkie, które nie jest okrągłe/owalne;
• C, jak czerwony, czarny, niejednolity kolor znamienia;
• D, jak duży rozmiar – znamię o wielkości powyżej 6 mm;
• E, jak ewolucja – znamię, które zmieniło się w krótkim czasie, powiększa się, unosi nad powierzchnię skóry, swędzi, pęka, piecze, wokół którego powstało kilka nowych znamion.
#Czerniak18+
@sknonkoma
@znanieznamje

W załączeniu grafika

Załączniki

Podziękowanie

Gmina Zbąszynek po raz kolejny współpracowała ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA), przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. W programie uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Gminy Zbąszynek, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. Głównym celem działań było zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
Dzięki współpracy z gronem pedagogicznym zostało zorganizowanych ponad 42 godziny zajęć z uczniami na temat czerniaka. Udział w zajęciach wzięło udział 958 uczniów. Edukacja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z 16 nauczycielami.
Podziękowania za udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022 skierowane zostały do samorządów lokalnych oraz dyrektorów szkół i nauczycieli. Słowa uznania wystosowano również do koordynatorów działań w  jednostkach samorządu terytorialnego.
Państwo Dyrektorzy, Państwo Pedagodzy, Szanowni Państwo, w imieniu Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA) i Burmistrza Zbąszynka składamy podziękowanie za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. Powyższe wyniki to wymierny efekt Państwa codziennej, mozolnej pracy z uczniami, która bywa czasem niezauważana. Dlatego też z tym większą stanowczością oraz przekonaniem winszujemy oddania, zaangażowania w pracę oraz wytrwałości.

Załączniki

Dni Walki z Rakiem

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.
 
Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

Bezpłatne badanie dzieci klas I

Burmistrz Zbąszynka zaprasza Rodziców dzieci klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek do udziału w bezpłatnym programie wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku dla uczniów klas I. Program realizowany jest od 2019 roku i cieszy się dobrą renomą.
W ramach programu wykonane zostaną następujące badania: Okulistyczne: badania ostrości wzroku do dali i bliży za pomocą podświetlanych tablic, komputerowe badanie wzroku oraz Diagnostyka słuchu: pełne specjalistyczne badanie laryngologiczne,  audiometria tonalna - ocena stanu ucha wewnętrznego, badanie przesiewowe słuchu, wykrywanie głuchoty czynnościowej, diagnostyka szumów usznych.
Badanie dziecka jest bezpłatne. Program finansowany jest ze środków budżetu Gminy Zbąszynek i współfinasowany ze środków LOW NFZ w Zielonej Górze. Koszt realizacji progrmu to kwota 20 940,00 zł.
Aby dziecko mogło wziąć  udział w badaniach rodzic/opiekun prawny musi wypełnić zgodę na wykonanie badań. Podpisany formularz zgody należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przekazać wychowacy klasy w terminie do 5 maja 2022 r.
Po tym terminie z każdym rodzicem uzgodniony zostanie termin  przeprowadzenia badania. Badania planowane są w miesiącu czerwcu. Po ich zakończeniu rodzic wypełnia bezimienną ankietę dot. realizacji Programu. Koordynatorem Programu jest Krzysztof Krzywak tel. 693989143.
 
W załączeniu formularz zgody i zaproszenie Burmistrza Zbąszynka.

Załączniki

Informacja z Narodowego Programu Zdrowia

Umowa podpisana

Burmistrz Zbąszynka podpisał umowę z Lubuskim Oddziałem NFZ w Zielonej Górze na dofinansowanie w wysokości 40% realizacji programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych w Gminie Zbąszynek  w roku 2022. Obenie trwa procedura przygotowawacza wyboru Realizatora programu. O szczegółach będziemy informować na bieżąco poprzez platformy internetowe Gminy i poszczególnych szkół. W ubiegłym roku w programie wzięło udział 74 dzieci tj. 74% ogółu dzieci klas I. Zaburzenia słuchu wykryte zostały u 16 dzieci a wzroku u 22 dzieci.
1 2 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego