Kalendarium

Kalendarz imprez

Ważne Społecznie

LEPIEJE - konkurs

 - Konkurs - zabawa zostaje przedłużony do piątku, 9 czerwca br. ZAPRASZAMY.
 
2023 rok to ROK poetki Wiesławy Szymborskiej, 100 rocznica urodzin. Jej wiersze niosą mądrość i subtelny, niepowtarzalny humor, są przy tym dobre na każą okazję.
Można też sięgnąć po jej zabawne „Lepieje”, a także – korzystając z wzorów poetki – próbować tworzyć własne. Świetna zabawa!
Lepieje – co to za gatunek?
"Lepiej" - krótki, żartobliwy wierszyk o strukturze dwuwiersza, rymowany, zazwyczaj pisany ośmiozgłoskowcem. Pierwszy wers lepieja zaczyna się od słowa: „lepiej”, „lepszy”, „lepsza”, „lepsze”, natomiast drugi wers od słowa: „niż”, „niźli”, „niżeli”, „aniżeli”.
 
W ramach realizacji NPZ i SRPS z okazji zbliżających się rocznic: 100 lecia ZBĄSZYNKA i 100 rocznicy urodzin WIESŁAWY SZYMBORSKIEJ oraz 105 rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI zapraszamy NA KONKURS. Konkurs zabawa na LEPIEJE. 
TEMATYKA ZBĄSZYNEK I NIEPODLEGŁOŚĆ. Jeden z przykładów; Lepiej w Zbąszynku w parku posprzątać, niż po ulicach bez celu się krzątać.
 
Szczegóły na plakacie w załączeniu.
 

Załączniki

Już za kilka dni

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO – KIEROWNIK OPS W ZBĄSZYNKU
 
Już za kilka dni obchodzony będzie Dzień Pracownika Socjalnego - to święto wprowadzone przez ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest co roku 21 listopada. Jest to szczególny wyraz uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej.
Pracownik socjalny jest osobą, która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi.
 
Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.
 
Serdeczne życzenia poniżej w załączniku

Załączniki

104 ROCZNICA

11 listopada 2022 r. obchodziliśmy 104 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Gminie Zbąszynek jak co roku obchody miały charakter zadumy patriotycznej. Urywki z przegiegu uroczystości można obejrzeć w krótkim filmiku. Obchody wpisują się w działania integracyjne strategii społecznej Gminy Zbąszynek. Link poniżej.

Ojczyzno Ma

Dnia 4.11.2022 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbył się finał diecezjalnego konkursu "Ojczyzno Ma". Konkurs był skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat Polski z zakresu historii, geografii, religii czy administracji. Brało w nim udział około 40 uczniów szkół podstawowych z województwa. Szkołę Podstawową w Dąbrówce Wlkp. reprezentowały uczennice Julia Kozaczka, Amelia Löchert, Emilia Hołyńska pod opieką nauczyciela pana Macieja Szulca.
W konkursie najlepiej wypadła  Julia Kozaczka, która dostała się do najlepszej dziesiątki, czyli ścisłego finału, dzięki czemu uzyskała tytuł finalistki konkursu.
Szkołę Podstawową w Zbąszynku reprezentowali Konrad Zaleski i Marcel Nowak - opiekun pani Agata Nehring
Szkołę Podstawową z Kosieczyna Lena Lechman, Maksymilian Wetklo i Filip Bielecki – opiekun pan Karol Prządka.
Maksymilian Wetklo również dostał się do ścisłego finału i uzyskał tytuł finalisty konkursu.
Organizatorem 13. edycji konkursu była Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej.
GRATULUJEMY. JESTEŚMY Z WAS DUMNI.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Ojczyzno Ma

Podpisali Porozumienie

8 listopada w Zbąszynku pomiędzy LLP Spółka z o.o. z siedzibą w Sulechowie a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbąszynku podpisane zostało POROZUMIENIE dot. wypracowania zasad współpracy pracowników socjalnych z pracownikami ochrony zdrowia Centrum Medycznego Topmed w Zbąszynku. W porozumieniu zapisamo działania w kierunku świadczenia usług w zakresie konsultacji medycznej w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie dot. dziecka oraz działań informacyjnych i profilaktycznych w trakcie badań w POZ rodzin z dziećmi, które mogą być zagrożone występowaniem przemocy.
Porozumienie wypełnia lukę jaka zaistniała w ustawie o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Porozumienie

Remonty w Przychodniach

Burmistrz Zbąszynka wprowadził w tym roku do działań inwestycyjno-remontowych budynki, Przychodni Zdrowia przy ul. Długiej 1 oraz Centrum Usług Medycznych i Społecznych przy ul. Kosieczyńskiej 4. 
czytaj dalej

Niepełnosprawni są wśród nas

W sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, w ramach realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, 14 czerwca br. na zaproszenie Burmistrza Zbąszynka odbyło się spotkanie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie prowadził Krzysztof Krzywak - organizator i koordynator SRPS w Gminie Zbąszynek. W spotkaniu udział wzięli: Katarzyna Rucioch - kierownik OPS i współorganizator spotkania, Henryk Budych - radny Rady Miejskiej w Zbąszynku, Barbara Stasik - konsultant, Małgorzata Prządka - pedagog Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Błażej Błoch - pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, Barabara Skorupińska - konsultant, Czesława Mikuła - przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek, Mielna Jakobowska - konsultant /kontakt zdalny/. W spotkaniu uczestniczyli goście ze Świebodzina: wicestarosta świebodziński - Andrzej Chromiński, dyrektor PCPR w Świebodzinie - Ludmiła Janik oraz pracownik PCPR - Małgorzata Olencewicz Biejwo.
Spotkanie podzielono tematycznie na dwie części. W pierwszej zapoznano się z informacją o programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie świebodzińskim. Następnie omówiono sytuację osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Zbąszynek. Skupiono się na potrzebach osób niepełnosprawnych i możliwościach zaspokojenia tych potrzeb.
Na kolejnym spotkaniu w sierpniu Zespół określi główne priorytety działań na rzecz osób niepełnosprawnych mających wpływ na zapewnienie życiowej i ekonomicznej niezależności osób niepełnosprawnych i możliwości ich uczestnictwa na zasadach równorzędności w społeczności lokalnej. Omówi także formy  działań i wzajemnej współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
Prosimy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich rozwiązań w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych, tak aby czuli się oni wartościowymi podmiotami społeczności lokalnej. Nie wyróżnieni, ale też nie pomijani w życiu społecznym. Swoje uwagi można zgłaszać do kierownika OPS w Zbąszynku, tel. 68 3849102.
Przygotowana zostanie także stosowna ankieta dot. rozwiązań w tym obszarze życia społecznego.
 
Dziękuję uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć dobre rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Niepełnosprawni

Rada Seniorów już pracuje

8 czerwca br. w OPS w Zbąszynku zebrał się Zarząd Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu udział wzięli także: Kierownik OPS, Kierownik OSiR, Przedstawiciel ZOK oraz Koordynator SRPS i zdrowia.
W skrócie:
Omówiono wstępny plan tygodnia seniora planowany w październiku. Dwa dni przeznaczono na działania sportowe, dwa dni na kulturę i jeden dzień na działnia prozdrowotne. Szczegóły przedstawione zostana na kolejnym spotkaniu. Zaprezentowano wstępny projekt "Pikniku Seniora" we wrześniu. Przekazano informację jak uzyskać certyfikat po szczepiniu. Wybrano przedstawiciela Rady na spotkanie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się 14 czerwca. Omówiono sprawy bieżące; wycieczka, poradnie specjalistyczne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Rada

Rozwiązywanie problemów społecznych

Grupa Robocza Zespołu Koordynacyjnego przygotowuje plan działania strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2021 r. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie na skrzynkę pocztową: zdrowie~@~zbaszynek~.~pl, swoich spostrzeżeń, refleksji w zakresie zauważonych problemów społecznych w naszej Gminie. Pomoc Państwa posłuży nam do sprawniejszego działania w tym obszarze funkcjonowania Gminy.
W załączeniu strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz raport z działań za 2019 r. i plan na 2020.

Załączniki

Gmina Przyjazna Seniorom

Radni Rady Miejskiej, na styczniowej sesji, zatwierdzili do realizacji Program Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Zbąszynek na lata 2021-2025. Program dotyczy dużej grupy mieszkańców. W Gminie żyje ponad 1960 osób 60+ tj. 24,44,% ogółu mieszkańców. Program jest więc odpowiedzią na wyzwania współczesności, w tym zmieniającą się sytuację demograficzną. 
Program ma na celu tworzenie warunków do działań promujących aktywność seniorów, zapewniających poczucie bezpieczeństwa oraz określa zadania mające na celu przystosowanie infrastruktury do potrzeb i możliwości osób starszych. Ma również na celu zmianę sposobu postrzegania seniorów przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież.
Program w załączeniu.

 

Załączniki

1 2 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego