Kalendarium

Kalendarz imprez

Zakład nieczynny

 
Uwaga!
31.10.2022 (poniedziałek)
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku będzie nieczynny!

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „PANSTWOWA лo3BKcaA SANITARTA KOMUNIKAT dnia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Świebodzinie października 2022 roku sprawie przydatności wody do spożyci wodociągu publicznego ZbÄszynek (gm. ZbÄszynek) zaopatrujÄcego miejscowości: ZbÄszynek, Bronikowo, Dabrówka Wikp. oraz Zakład Industry miejscowości Chlastawa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Swiebodzinie na podstawie sprawozdaniaz badań próbek wody pobranychz wodociągu stwierdził przydatność wody spożyciaz wodociągu publicznego miejscowości Zbąszynek. Woda spełnia wymagania określone rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia grudnia 201 r.v sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. J.z poz. 2294 zm.). WC G00 ZUPOWAŻNIENIA INSPEKTORA SANTTARNEGO Świebodzinie p.o. KIEROWNIK iebodzinié PU mgr inà. Mulita Golon”

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego