Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

KWARTALNE SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

15 marca 2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku, na którym Przewodnicząca GZI – Katarzyna Rucioch przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2022 rok oraz planowane działania OPS w obszarze przeciwdziałania przemocy w bieżącym roku. Członkowie Zespołu zapoznali się z  informacjami dotyczącymi prowadzonych działań Grup Roboczych w mijającym kwartale. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w miesiącu czerwcu br.
czytaj dalej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gmina Zbąszynek w bieżącym roku ponownie przystąpiła  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:.
 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami posiadających:
 1. o stopniu znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
czytaj dalej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gmina Zbąszynek w bieżącym roku ponownie przystąpiła do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.
Adresatami programu są:
 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
czytaj dalej

SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

02 marca 2023 roku odbyło się spotkanie Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. Podczas spotkania Zarząd przyjął do realizacji Roczny Plan Działania Rady Seniorów na 2023 rok oraz omówił sprawę organizacji tegorocznych imprez dla seniorów tj. obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora, pikniku integracyjnego seniorów przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie oraz olimpiady międzypokoleniowej. Tydzień Seniora obchodzony będzie w dniach 09 – 13 października 2023 roku, a piknik integracyjny  odbędzie się w dniu 08 września 2023 roku. Szczegółowy program obu imprez zostanie opracowany na czerwcowym spotkaniu Zarządu. Olimpiada międzypokoleniowa odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku na Zbąszyneckiej Hali Sportowej. Swoje drużyny wystawią seniorzy z organizacji senioralnych działających na terenie naszej gminy oraz przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku. Celem imprezy jest integracja międzypokoleniowa seniorów oraz dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Zbąszynek a także radosne powitanie wiosny. Podczas spotkania,  Pan Krzysztof Krzywak  poinformował seniorów o aktualnej sytuacji w zbąszyneckiej służbie zdrowia – podstawowej i specjalistycznej, planach związanych z uruchomieniem nowych usług medycznych oraz przebiegiem remontu przychodni przy ul. Długiej. Kolejne spotkanie Zarządu RS  odbędzie się w miesiącu czerwcu br.
czytaj dalej

Dodatek gazowy

Facebook

ŚWIATEŁKO POKOJU W OPS

W dniu 21.12.2022r. harcerze ze Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku odwiedzili nasz OPS by przekazać Światełko Pokoju. Podczas spotkania zostały złożone życzenia świąteczno – noworoczne. Dziękujemy za pamięć. Czuwaj!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: ŚWIATEŁKO POKOJU W OPS

ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA W TEATRZE

Dnia 14.12.2022r. na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, wzięliśmy udział w spektaklu teatralnym pt. „Opowieść wigilijna” w Teatrze J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Spektakl wprowadził nas w świąteczny nastrój oraz wywołał wiele emocji i refleksji. Dodatkową niespodzianką było spotkanie ze Świętym Mikołajem, który miał torbę pełną prezentów i obdarował grzeczne dzieci. Wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci, dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodkowi Adopcyjnemu w Gorzowie Wielkopolskim za możliwość uczestnictwa we wspaniałym wydarzeniu.
czytaj dalej

KWARTALNE SPOTKANIE GZI

Dnia 07.12.2022r. w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się ostatnie kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku. Podczas spotkania podsumowano działalność Zespołu w 2022r. oraz został przedstawiony plan pracy Zespołu na kolejny rok 2023r. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w marcu 2023r.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 19 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego