Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Wieczór Kolęd w Zbąszynku, z udziałem pań z OPS

Wieczór Kolęd w Zbąszynku, z udziałem pań z Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, połączył pokolenia w wyśpiewywaniu chwały Narodzonemu Jezuskowi.
W sali widowiskowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury dnia 08 stycznia 2019 roku po raz 14 odbył się koncert kolęd w wykonaniu lokalnych artystów prezentujących jednostki gminne i kościelne, a organizatorem była rodzina Ireny Trypuckiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, która na zakończenie, przy akompaniamencie gitarowym męża, wraz z córką, wykonała dwie piękne pastorałki.
W Wieczorze Kolęd zaśpiewały pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku pod kierownictwem Danuty Kłos, które wykonały dwie pastorałki: "Od serca do ucha" oraz "W zaśnieżone miasta".
Dziękujemy organizatorom za piękny wieczór i wspaniałe doznania artystyczne!
 
czytaj dalej

Spotkanie przy choince

W dniu 19 grudnia b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej był organizatorem Spotkania przy choince, realizowanego w ramach projektu z udziałem IKEA Industry w Zbąszynku. Z zaproszonych gości swą obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Dariusz Martyniak - Dyrektor Zakładu/ Faktory Manager IKEA Industry Zbąszynek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur,
Przewodnicząca GKRPA Alina Jagaciak oraz Krzysztof Krzywak. Wszystkich powitała kierownik OPS Danuta Kłos. Miejsce spotkania przybrało świąteczny nastrój dzięki dostarczeniu przez IKEA ekologicznych drewnianych choinek oraz ozdób świątecznych, lampionów, światełek i bombek. Całość działań projektowych koordynowała i realizowała, z jak zawsze wielkim zaangażowaniem, Jolanta Muchowska z OPS. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka oraz osoby bezdomne i zagrożone wykluczeniem społecznym z naszej gminy. Burmistrz, Kierownik OPS i Dyrektor IKEA zawiesili na choince bombki i następnie wspólnie odśpiewano kolędę Przybieżeli do Betlejem pasterze. Po odczytaniu przez osoby bezdomne fragmentu ewangelii wg św. Łukasza: O narodzeniu Jezusa, wszyscy podzielili się chlebkiem (w miejsce opłatka) i składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne, po czym spożywano dania wigilijne. Barbara Gaweł, pracownica OPS, przypomniała zwyczaje i tradycje wigilijne pielęgnowane w naszym kraju oraz ich znaczenie. Panował radosny, świąteczny nastrój i wspólnie śpiewano kolędy.
czytaj dalej

Każdy jest św. Mikołajem

Dnia 4 grudnia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych i dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny - z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Mikołajek. W spotkaniu udział brały osoby niepełnosprawne z terenu gminy oraz dzieci z rodzin objętych pracą asystenta rodziny. Podczas imprezy dzieci oraz osoby niepełnosprawne integrowały się przy wspólnych zabawach, przygotowanych przez harcerzy z ZD ZHP Zbąszynek. Nie zabrakło również drobnych podarunków dla uczestników. Podczas tegorocznego spotkania każdy z uczestników wcielił się w rolę św. Mikołaja, dzieci jak i osoby niepełnosprawne wręczały sobie wzajemnie upominki. Spotkanie odbyło się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, który zapewnił imprezę od strony technicznej. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Zbąszynka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku, Przewodnicząca GKRPA oraz Dyrektor ZOK.
 
czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego w OPS

                                               Dzień Pracownika socjalnego
                                            i pracowników służb społecznych
                                            oraz Światowy Dzień życzliwości
                            Wszystkim pracownikom zajmującym się na co dzień
 udzielaniem pomocy i wsparcia innym, składamy życzenia satysfakcji i spełnienia w codziennej pracy
           Kierownik wraz z pracownikami OPS Zbąszynek dziękują za otrzymane życzenia
                               z okazji Dnia Pracownika socjalnego i Dnia życzliwości
czytaj dalej

Świetlica "UŚMIECH" w OPS

W czwartek 18 października 2018r., w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku, odbyły się pierwsze zajęcia świetlicy edukacyjnej „Uśmiech”, w ramach których uczniowie świadczyli pomoc koleżeńską przy odrabianiu zadań domowych innym uczniom, wspólnie się ucząc.
Świetlica rozpoczęła działalność od października 2018 r. i będzie działać do czerwca 2019 r. w ramach projektu dofinansowanego z IKEA Industry, siedziba w Chlastawie.
Dzięki pozyskanym środkom świetlica zostanie wyposażona w tablety multimedialne z oprogramowaniem edukacyjnym, kalkulatory oraz inne przybory do prowadzenia zajęć, w celu poprawy rozwoju intelektualnego dzieci.
Uczestnicy wezmą również udział w prelekcji na temat recyklingu przygotowanej przez pracowników IKEA Industry.
Ponadto przez cały okres działań świetlicy uczestnicy będą zbierać zużyte żarówki, z których powstanie Obraz Recyklingowy.
Koordynatorem zajęć świetlicowych jest Jacek Szymendera, asystent rodziny w OPS.
Zajęcia w świetlicy odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15:00 – 16 45.
Chętnych zapraszamy!
 

Psychologia wobec sprawcy przemocy. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

W dniu 3 października 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku wraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku zorganizował szkolenie pt. „Psychologia wobec sprawcy przemocy. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”.  Szkolenie zostało przeprowadzone przez Instytut Psychologii Rozwoju „DanRom” dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów szkolnych, dzielnicowych, przedstawiciela służby zdrowia oraz pracowników socjalnych. Szkolenie miało na celu wyposażenia uczestników w narzędzia do współpracy ze sprawcą przemocy na bazie komunikacji, coachingu, negocjacji i psychologii grupy. Przeprowadzone zostało w formie wykładu z elementami warsztatowymi. Szczególną uwagę poświęcono umiejętności posługiwanie się narzędziem „trójkąt komunikacyjnym” w procesie prowadzenia rozmowy ze sprawcą. Szkolenie objęło również kwestie komunikacji w zespole oraz efektywną współpracę pomiędzy członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 
 

Wyjazd do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował wyjazd integracyjny dla dzieci i opiekunów, korzystających ze wsparcia asystenta rodziny.
Koordynatorem mini projektu był J. Szymendera, a środki na realizację wyjazdu pozyskano z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Celem wyjazdu było zwiedzenie Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, w którym udział wzięło 27 osób, w tym 22 dzieci oraz 5 opiekunów. W Centrum Nauki Keplera dzieci uczestniczyły w doświadczeniach laboratoryjnych oraz w warsztatach poświęconych życiu owadów.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom za wspaniale spędzony czas.
czytaj dalej

ŚWIETLICA EDUKACYJNA „UŚMIECH”

W czerwcu 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zakończył mini projekt pn.  „ŚWIETLICA EDUKACYJNA „UŚMIECH” w ramach wspierania rodzin współpracujących z asystentem rodziny oraz innych uczniów, który realizowano od  marca do czerwca 2018r. 
         W dniu 21 czerwca, podczas uroczystości wręczania nagród dla uczniów za wybitne osiągnięcia, odbywającej  się w auli Gimnazjum w Zbąszynku, kierownik OPS Danuta Kłos wraz z asystentem rodziny Jackiem Szymendera wręczyli zaświadczenia i upominki dla wolontariuszy, którzy zaangażowali się w działania świetlicowe poprzez udzielanie pomocy w nauce młodszym kolegom i koleżankom.
         Głównym celem działań realizowanych w świetlicy było świadczenie pomocy edukacyjnej uczniom, u których występują trudności edukacyjne, oraz polepszenie ich wyników w nauce.
Świetlica prowadzona była przez Jacka Szymenderę, Asystenta Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
czytaj dalej

Wyprawka 300 plus

Piknik

W piątkowe popołudnie, dnia 18 maja 2018r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, w ramach obchodów Gminnych Dni Rodziny, przy współpracy z Ikea Industry oraz Zbąszyneckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, zorganizował przy Jeziorku Koźlarskim Piknik Partnerski pn. „Zielono Wokół Nas”. W wydarzeniu brały udział dzieci współpracujące z asystentem rodziny, słuchacze z ZUTW,  reprezentacja firmy Ikea Industry oraz jedna osoba  z zaproszonych gości  - Pan Jan Mazur Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku. Tradycyjnie gości powitała Kierownik OPS Danuta Kłos.  Podczas pikniku uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczącej ochrony środowiska i zarządzania odpadami, czyli ciekawych informacji odnośnie drugiego życia produktów, którą zaprezentowały przedstawicielki Ikea Industry w Chlastawie. Później dzieci z pomocą dorosłych posadziły rośliny ozdobne w specjalnie wykonanych przez IKEA Industry czterech ekologicznych donicach. Na uczestników czekał również ciepły bigos, kiełbasa oraz pyszny placek drożdżowy z okruchami i rabarbarem.  Zwieńczeniem wydarzenia były zorganizowane gry i zabawy, w których aktywnie uczestniczyli młodsi jak i starsi, zdobywając atrakcyjne nagrody. Pogoda wspaniale dopisała, więc i humory były radosne. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w pikniku i zapraszamy w przyszłym roku.
czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego