Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Program samochodowy PFRON „Mobilność osób z niepełnosprawnością”

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.
Udzielamy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Mowa
o  samochodach osobowych dostosowanych do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka.
Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez
użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie
samochodu.
czytaj dalej

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SAMOCHODU

W dniu 14 czerwca 2023 roku  odbyło się uroczyste przekazanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Nowy samochód  został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dofinansowanie zakupu pojazdu przez PFRON było możliwe w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III i umowy zawartej przez Oddział Lubuski PFRON z Powiatem Świebodzińskim.
W uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu uczestniczyli:  Dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON - Andrzej Gonia, członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego - Marcin Minta, Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku – Jan Mazur, Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Zbąszynek - Jan Mikuła, Dyrektor OPS w Trzcielu – Dominika Konieczna oraz wicedziekan dekanatu babimojskiego - ks. kan. dr Andrzej Drutel. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 198 654,77 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 120 000,00 zł. Wkład własny gminy w programie to 78 654,77 zł. Nowy samochód umożliwi seniorom i osobom z niepełnosprawnościami dojazd na zajęcia oraz podczas zajęć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku, w tym w Dziennym Domu „Senior-Wigor” oraz przyczyni się do dalszego rozwoju usług społecznych w Gminie Zbąszynek. Podczas  uroczystości zaprezentował się zespół wokalny z Dziennego Domu „Senior-Wigor” – Srebrne Nutki oraz Milena Jakubowska i Piotr Grobys – uczestnicy zajęć w Świetlicy środowiskowej dla osób z niepełnosprawnościami „Pomysłowy Team”.
czytaj dalej

SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 31 maja 2023 roku odbyło się spotkanie Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik OSiR – Marcin Minta, dyrektor ZOK – Malwina Kubicka oraz pracownik UM ds. służby zdrowia – Krzysztof Krzywak. Podczas spotkania omówiono sprawę organizacji tegorocznych obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora i pikniku integracyjnego seniorów „Pożegnanie lata”.  Zarząd Rady Seniorów ustalił, że Tydzień Seniora obchodzony będzie w tym roku w dniach 08 – 13 października 2023 roku. Piknik integracyjny seniorów odbędzie się w dniu 08 września 2023 roku przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie. Podczas spotkania dyrektor ZOK – Malwina Kubicka zapoznała zebranych z planowanymi imprezami związanymi z obchodami 100-lecia Zbąszynka.  Kierownik OSiR – Marcin Minta   omówił terminarz sportowych imprez dla seniorów, w tym „II Zbąszyneckiej Senioriady z Łabądkiem” i  Zbąszyneckiej Ligi Seniorów w  Kręgle. Pan Krzysztof Krzywak poinformował seniorów o stanowisku Lubuskiego Oddziału NFZ w sprawie ortopedii w Zbąszynku.  
Szczegółowy program obchodów Tygodnia Seniora zostanie opracowany podczas kolejnego spotkania Zarządu RS, które odbędzie się w miesiącu sierpniu br.
czytaj dalej

SAMOCHÓD DLA OPS

W dniu 01 czerwca 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku otrzymał samochód do przewozu osób starszych i osób z niepełnosprawnościami na zajęcia i podczas zajęć w tutejszym Ośrodku.  Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 000,00 zł otrzymanej przez Gminę Zbąszynek na realizację projektu w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku, dotyczący zakupu samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Zbąszynek do placówki służącej rehabilitacji i aktywizacji tj. Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku. Doposażenie OPS w środek transportu umożliwi dalszy  rozwój usług społecznych w naszej gminy będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców.
czytaj dalej

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W dniu 25 maja 2023 roku odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy, którego celem było podniesienie kompetencji osób pracujących w tym obszarze. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy i wychowawcy przedszkoli oraz sołtysi.  Szkolenie prowadził Pan Piotr Piskozub - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych, od wielu lat prowadzi szkolenia dla  gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodków pomocy społecznej oraz zespołów interdyscyplinarnych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych.  
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 23 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego