Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

 
Jak co roku,  dnia 21 listopada obchodzimy Święto Pracownika Socjalnego.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku odwiedziły maluchy z Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem w Zbąszynku. Dzieci z grupy Jagódki i Wiewiórki przekazały na ręce Pani kierownik Danuty Kłos laurkę z życzeniami dla wszystkich pracowników Ośrodka oraz odśpiewały Sto Lat, dziękując w ten sposób za  wysiłek i zaangażowanie w wypełnianie ważnej roli społecznej na rzecz pomocy innym.
Dziękujemy Paniom z Przedszkola Pod Muchomorkiem za dbanie o coroczne upamiętnianie naszego święta i milutkim przedszkolakom za laurkę i złożone życzenia oraz piękne Sto Lat!
W tym dniu życzymy również wszystkim pracownikom socjalnym, by pomoc drugiemu człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy.
czytaj dalej

Uroczyste wręczenie nagród za filmy „Młodzi Przeciw Przemocy”

 
 
W dniach od 09.11.2017 do 13.11.2017 przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odwiedzili cztery szkoły na terenie gminy biorące udział w konkursie filmowym pt. „Młodzi Przeciw Przemocy”. Konkurs został przeprowadzony w ramach realizowanego projektu, który ma na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie przemocy w rodzinie, sposobu reagowania jak i form pomocy w tym zakresie. Szkoły otrzymały nagrody pieniężne o łącznej wartości 2000 zł, uczniowie zaś odblaskowe plecaki z gadżetami. Za udział w konkursie jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zachęcamy do aktywności przy następnych okazjach.
czytaj dalej

Rozstrzygnięcie Konkursu Filmowego

W ramach realizowanego projektu „Młodzi Przeciw Przemocy” Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w szkołach na terenie gminy przeprowadził konkurs na filmik profilaktyczny związany z przemocą oraz jej zapobieganiu. Udział W konkursie wzięły 4 szkoły. Komisja oceniająca filmy zebrała się dnia 06.11.2017 w OPS Zbąszynek w składzie: Danuta Kłos, Bogdan Drzewiecki, Jolanta Muchowska, Jacek Szymendera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Spot filmowy
 
 
 
Wyniki:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Kosieczynie za filmik „Stop Przemocy”
II miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku za filmik „Stop Agresji w Szkole”
III miejsce: Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu za filmik „Przeorientuj się „
IV miejsce: Szkoła Podstawowa „Pomnik Rodła” w Dąbrówce Wlkp. Za filmik „Stop Przemocy”
Wszystkim Szkołom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie.  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 09.11.2017r.

Konkurs dla uczniów na filmik profilaktyczny

 
 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku z początkiem października ogłosił w szkołach na terenie gminy Zbąszynek konkurs dla uczniów na filmik profilaktyczny pt. „Młodzi Przeciw Przemocy”.
Jest to działanie realizowane od początku tegorocznych wakacji w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku  „Młodzi przeciw przemocy” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  06.11.2017r.  Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w konkursie.

Superwizja pracy nad przemocą domową

W dniach 15-16 września 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował szkolenie  „Superwizja pracy nad przemocą domową w kontekście funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pracownię Badań Społecznych Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, psychologa i pedagogów szkolnych, dzielnicowych, przedstawiciela służby zdrowia oraz pracowników socjalnych. Szkolenie miało na celu uzyskanie lepszej skuteczności działań pomocowych przez członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Przeprowadzone zostało w formie wykładów i warsztatów. Szczególną uwagę poświęcono specyfice rozmów z osobami doświadczającymi przemocy domowej, z diagnozowaniem problemów,  z pracą z rodziną, z opracowaniem planu pomocy oraz ewaluacją. Szkolenie objęło również kwestie komunikacji w zespole oraz efektywną współpracę pomiędzy członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 
czytaj dalej

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy” w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz Rogozińcu

 
W dniach 21 – 22 oraz 24 – 25 sierpnia br. na terenie Gminy Zbąszynek Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował kolejne już z serii Happeningi realizowane w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. Tym razem akcja odbyła się w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz Rogozińcu. Serdecznie dziękujemy za udział i tym samym informujemy o zakończeniu tej części projektu.
czytaj dalej
  • 18-08-2017

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy” w Kręcku

 
 
Za nami kolejny Happening realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w ramach projektu „Młodzi przeciw przemocy”. Akcja odbywała się w Kręcku na Sali Wiejskiej. Serdeczne podziękowania dla Pani Sołtys Barbary Dzioch za udostępnienie Sali. Następny Happening odbędzie się 17-18.08 w Kosieczynie na Sali Wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.
czytaj dalej
  • 11-08-2017

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy”

 
W dniach 7-8 sierpnia na terenie  Zbąszyneckiego Domu Kultury odbył się pierwszy z serii happening „Młodzi Przeciw Przemocy” .  Dzieci z Zbąszynka podczas pierwszego dnia przygotowały plakaty oraz transparenty, aby  w następnym dniu odbyć uroczysty przemarsz.  Uczestnicy otrzymali  gadżety które zostały wykorzystane podczas przemarszu min.  gwizdki oraz klekotki.  Najbliższy happening odbędzie się w dniach 10-11 sierpnia w Kręcku na terenie Sali Wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.
czytaj dalej
  • 08-08-2017

WNIOSKI NA 500+

WNIOSKI NA 500+
prosimy składać drogą elektroniczną - łatwy, intuicyjny sposób wypełniania i duża oszczędność czasu, nie trzeba stać w kolejce w OPS
 
  • 08-08-2017

Młodzi przeciw przemocy

 
 
 
Z początkiem tegorocznych wakacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku rozpoczął realizację projektu pt. „Młodzi przeciw przemocy”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” . Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jego realizacja trwa od lipca do grudnia 2017 roku. Priorytetem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie przemocy w rodzinie, sposobu reagowania jak i form pomocy w tym zakresie. W ramach projektu młodzi mieszkańcy gminy Zbąszynek będą brali udział w Happeningach profilaktycznych, które odbędą się we wszystkich miejscowościach gminy. W szkołach zostanie przeprowadzony konkurs na filmik profilaktyczny oraz spotkania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Ponadto w OPS Zbąszynek będzie dyżurował psycholog dziecięcy, by udzielać poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz świadczenia pomocy osobom doznającym przemocy.
Wszystkich mieszkańców gminy Zbąszynek zachęcamy do aktywnego udziału w realizowanych działaniach.
Informacji na temat realizowanego projektu udziela Jacek Szymendera – odpowiedzialny za realizację projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
1 2 3 4 5 6 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego