Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Komunikat w związku z Koronawirusem

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W OPS

                W dniu 06 marca 2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się szkolenie pracowników OPS dotyczące   „Sytuacji kryzysowej – teoretycznych i praktycznych aspektów obrony przed agresją fizyczną i słowną napastnika”.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych i mundurowych z firmy Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Celem szkolenia było  przedstawienie możliwych zagrożeń, ocena sytuacji kryzysowej, wskazanie zasad i procedur związanych min. z bezpośrednim atakiem napastnika oraz określenie roli  lidera zarządzającego sytuacją kryzysową. Pracownicy podczas warsztatów obejmujących symulacje i pozoracje, odgrywali role w warunkach zbliżonych do realnego zagrożenia.
Zajęcia były przeprowadzone w sposób bardzo ciekawy, a zadania praktyczne podniosły świadomość wśród pracowników w zakresie skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe.
czytaj dalej

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 13 lutego 2020 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zbąszynku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie  Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczył Zastępca  Burmistrza Jan Makarewicz, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Minta oraz Przewodniczący Zespołu ds. zarządzania Strategią Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek Krzysztof Krzywak. Głównym tematem spotkania było omówienie oferty sportowej dla seniorów na 2020 rok oraz  poznanie oczekiwań tej grupy społecznej  w perspektywie  uruchomienia w bieżącym roku  hali sportowej.  Podczas spotkania omówiono ponadto sprawę stanu realizacji w Gminie Zbąszynek programu „Zbąszynecka Karta Seniora”, zapewnienia od stycznia br. opieki zdrowotnej dla mieszkańców po odejściu na emeryturę lekarzy rodzinnych oraz założenia opracowanego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Zbąszynek.  Rada Seniorów zajęła się sprawą prowadzenia na facebooku strony pn. Seniorzy Gminy Zbąszynek, która miałaby powstać na bazie strony Dziennego Domu „Senior-Wigor” i promowania tam czytelnictwa osób starszych.  Ponadto Rada Seniorów przyjęła Roczny Plan Działania RS oraz podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Dębu w Alei Wolności na Wzgórzu przy Skwerze Niepodległości w Zbąszynku - dąb otrzyma nazwę Bitwy Warszawskiej 1920r. i będzie zasadzony przez seniorów w dniu 11.11.2020r. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania seniorzy udali się  na zwiedzanie powstającej hali sportowej.
czytaj dalej

SPOTKANIE WIGILIJNE U SENIORÓW

We wtorek 17 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie wigilijne seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku. Gośćmi spotkania byli: Burmistrz Zbąszynka- Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku – Jan Mazur,  ks. proboszcz - Jerzy Kordiak, ks. proboszcz – Andrzej Drutel.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku – Katarzyna Rucioch, po którym głos zabrali zaproszeni goście. W swoich  krótkich wystąpieniach złożyli uczestnikom spotkania życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie seniorzy przeczytali przygotowane przez siebie informacje o nocy wigilijnej a ks. Andrzej odczytał fragment Pisma Świętego i zaprosił wszystkich do podzielenia się opłatkiem.  Po wspólnych życzeniach, które wywoływały u wielu seniorów ogromne wzruszenie, wszyscy zasiedli do świątecznego stołu, na którym królowały tradycyjne, wigilijne potrawy przygotowane przez Bar „Pod Semaforem” w Zbąszynku. Po degustacji potraw rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie było okazją do przyjacielskich rozmów,  oderwania się od codziennych spraw, przede wszystkim jednak do spędzenia czasu w życzliwej, radosnej i rodzinnej atmosferze,  bo Dzienny Dom „Senior-Wigor” to przecież swoista rodzina zbąszyneckich seniorów. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy  zdrowych, radosnych  i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
czytaj dalej

KWARTALNE SPOTKANIE - grudzień 2019

W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyło się kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  na którym podsumowano działalność Zespołu w 2019 roku. Przewodniczący GZI powitał w gronie członków Zespołu p.Marię Jokiel, która zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka z dnia 30 września 2019 roku  uzupełniła skład GZI jako przedstawiciel organizacji pozarządowej.  Na spotkaniu przedstawiono informację z prac Grup Roboczych w mijającym kwartale, omówiono kwestie związane ze zmianą Regulaminu działania GZI oraz plan pracy Zespołu na 2020 rok. Po zakończeniu części oficjalnej członkowie GZI  spotkali się z terapeutami z Ośrodka dla Osób Uzależnionych z Nowego Dworku – Grażyną Zugaj  i Dariuszem Dobrowolskim. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy członków GZI nt. zasobów instytucjonalnych powiatu przy realizacji działań pomocowych.  Terapeuci zapoznali członków Zespołu  z funkcjonowaniem Ośrodka, procedurami przyjęcia do Ośrodka oraz  prowadzoną pracą terapeutyczną. Ponadto omówili działalność  Stowarzyszenia JOKER, w którym pracują i realizują programy terapeutyczne m.in. program FRED. Spotkanie było pierwszym z cyklu zaplanowanych spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z podnoszeniem kompetencji Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w marcu 2020 roku.
czytaj dalej

SZKOLENIE Z PROKURATOREM

W dniu 04.12.2019 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które poprowadził prokurator Adam Grochoła. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów służb pomocowych, działających na terenie Gminy Zbąszynek: dzielnicowych, kuratorów sądowych, przedstawicieli oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz pomocy społecznej. Motywem przewodnim szkolenia było prowadzenie postępowania w sytuacjach szczególnych tj. gdy ofiarami lub sprawcami przemocy są osoby nieletnie,  niepełnosprawne lub chorujące psychicznie. Uczestnicy szkolenia wymieniali się swoimi doświadczeniami w tym zakresie pod czujnym okiem prowadzącego, który opierał omawiane treści na stosownych przepisach prawa. Szkoleniu towarzyszyła miła atmosfera oraz poczęstunek. Spotkanie uznajemy za bardzo owocne. 
czytaj dalej

SPOTKANIE DZIECI Z MIKOŁAJEM

W czwartek, 5 grudnia  br.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku przy współpracy z Fundacją „To My” zorganizował „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, które odbyło się w Świebodzinie.   Podczas imprezy dzieci brały aktywny udział w zabawach przygotowanych przez animatorów, malowaniu twarzy czy doczepianiu warkoczyków. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Na koniec spotkania Św. Mikołaj wręczył dzieciom drobne upominki.
czytaj dalej

„Spotkanie Mikołajkowe” dla osób niepełnosprawnych

We wtorek 3 grudnia br. w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku odbyło się „Spotkanie Mikołajkowe” dla  osób  niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbąszynek. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:  Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku – Jan Mazur.
Uczestników spotkania powitała Kierownik OPS – Katarzyna Rucioch. Następnie zaproszeni goście złożyli wszystkim osobom niepełnosprawnym życzenia z okazji przypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po krótkiej części oficjalnej na „mini scenie” zaprezentowali się członkowie grupy wsparcia osób niepełnosprawnych działającej w Dziennym Domu „Senior-Wigor” pod opieką Pani  Bożeny Bułczyńskiej. Marcin Stasik  przedstawił informację o dokonaniach  teatralnych grupy. Cała grupa   zaprezentowała się w klimatycznym występie na bębnach i drewnianych  instrumentach muzycznych a Milena Jakubowska i Piotr Grobys zaśpiewali kolędy i utwory świąteczne, które wprowadziły wszystkich uczestników spotkania w świąteczny nastrój. Po słodkim poczęstunku przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie przyszedł czas na wspólne zabawy i tańce. Nie mogło również zabraknąć Św. Mikołaja, którego przybycie wzbudziło wiele radości i emocji wśród uczestników. Dostojny gość  nie zapomniał oczywiście o  prezentach i obdarował każdego drobnym upominkiem. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.   Organizację i przebieg spotkania  wsparli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zbąszynku z wychowawcą Panią Agnieszką Rucioch za co składamy wszystkim ogromne podziękowania !!!
 
 
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego