Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

SZYJEMY MASECZKI

W ubiegłym tygodniu pracownicy Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz osoby prywatne rozpoczęli akcję szycia maseczek dla mieszkańców naszej Gminy, w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dla pacjentów i opiekunów z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciborzu.
Dzięki życzliwości mieszkańców Gminy a przede wszystkim dzięki pomocy seniorów z naszego Domu  otrzymaliśmy niezbędne materiały do szycia maseczek: gumki, płótna, nici i maszyny do szycia za co serdecznie dziękujemy!
Praca ruszyła pełną parą, chęci i zaangażowania pracownikom nie brakuje, a efekty ich pracy są już widoczne.
W niedługim czasie maseczki będzie można nabyć bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku o czym będziemy informować na stronach internetowych Gminy.
czytaj dalej

PORADY PRAWNE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku informuje o możliwości korzystania online z bezpłatnych porad prawnych. Osoby zainteresowane taką formą wsparcia proszone są o nawiązanie kontaktu z prawnikiem pod adresem e-mail. W mailu należy opisać swoją problemową sprawę i podać dane kontaktowe.
Zapraszamy do  skorzystania z oferty!!!

PORADY PSYCHOLOGA I PRAWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku informuje, że w miesiącu kwietniu 2020 roku uruchomione zostają w OPS telefoniczne porady psychologa dla osób dorosłych oraz psychologa dla dzieci. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy specjalisty proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS w Zbąszynku pod numerem telefonu 68 3849 102, który poinformuje o  zasadach prowadzonych porad i ustali termin konsultacji.
Bezpłatne porady prawne prowadzone są przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. W celu skorzystania z porady należy pobrać ze strony internetowej starostwa wniosek o udzielenie porady, wypełnić go i odesłać zwrotnie pocztą elektroniczną do starostwa. Prawnik skontaktuje się z osobą zainteresowaną osobiście pod wskazany we wniosku numer telefonu; porady będą udzielane w każdy piątek w godz. 12:30 – 16:30.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA TRAFIŁA DO POTRZEBUJĄCYCH

W dniach od 26 marca 2020 roku do  1 kwietnia 2020 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku przy współpracy z Parafialnym Zespołem „Caritas” przygotowali oraz przekazali paczki żywnościowe dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc trafiła do 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Zbąszynek. Dzięki  zaangażowaniu  strażaków z OSP Zbąszynek, OSP Rogoziniec oraz OSP Kręcko mieliśmy możliwość dostarczenia paczek bezpośrednio do miejsca zamieszkania rodzin, co w obecnej wyjątkowej sytuacji związanej ze stanem epidemii koronawirusa było nieocenionym wsparciem. Akcja pomocowa przebiegła szybko i sprawnie. Wszystkim osobom zaangażowanym w działania składamy ogromne podziękowania!!!
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
czytaj dalej

KWARTALNE SPOTKANIE - marzec 2020

W dniu 11 marca 2020 roku odbyło się kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku, na którym przedstawiono informacje z prowadzonych działań Grup Roboczych w mijającym kwartale. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Prokurator Beata Żbikowska-Kawa z Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, która omówiła sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, prawidłowym prowadzeniem procedury Niebieskiej Karty oraz planowaniem działań pomocowych przez Grupy Robocze. Spotkanie z Panią Prokurator, było kolejnym z cyklu zaplanowanych spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z podnoszeniem kompetencji Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w czerwcu 2020 roku.
czytaj dalej

#WSPIERAJSENIORA - Wsparcie dla seniorów – Informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa

#WSPIERAJSENIORA - Wsparcie dla seniorów – Informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.
Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.
Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, podejmijmy wspólne działania, włączmy się w podejmowane już inicjatywy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/475.

  oraz do śledzenia na bieżąco komunikatów na następujących stronach internetowych:
         https://www.gov.pl/koronawirus 
         https://www.gov.pl/rodzina 
         http://senior.gov.pl/

Komunikat w związku z Koronawirusem

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W OPS

                W dniu 06 marca 2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się szkolenie pracowników OPS dotyczące   „Sytuacji kryzysowej – teoretycznych i praktycznych aspektów obrony przed agresją fizyczną i słowną napastnika”.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych i mundurowych z firmy Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Celem szkolenia było  przedstawienie możliwych zagrożeń, ocena sytuacji kryzysowej, wskazanie zasad i procedur związanych min. z bezpośrednim atakiem napastnika oraz określenie roli  lidera zarządzającego sytuacją kryzysową. Pracownicy podczas warsztatów obejmujących symulacje i pozoracje, odgrywali role w warunkach zbliżonych do realnego zagrożenia.
Zajęcia były przeprowadzone w sposób bardzo ciekawy, a zadania praktyczne podniosły świadomość wśród pracowników w zakresie skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe.
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 12 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego