Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Św. Mikołaj i niepełnosprawni

W  dniu 06 grudnia br. w sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych i starszych z gminy Zbąszynek ze Świętym Mikołajem. Organizatorami spotkania były Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Senior-Wigor.  Wszystkich przybyłych powitała Danuta Kłos Kierownik OPS i Katarzyna Rucioch Kierownik DDS-W. Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który w tym roku przypadł na 3 grudnia,  złożył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur życzył wszystkim radosnego świętowania Bożego Narodzenia.   Spotkanie z niepełnosprawnymi zaszczyciły swoją obecnością Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alina Jagaciak, Dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury Malwina Kubicka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbąszynku Małgorzata Czaczyk. W programie spotkania znalazły się m.in. spektakl pt. „Królowa Śniegu” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Zbąszynku wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, przygotowany pod kierunkiem Agnieszki Rucioch oraz wizyta św. Mikołaja. Prezenty dla niepełnosprawnych i seniorów pomogły rozdać elfy - pracownice DDS-W; gry i zabawy muzyczne przy akompaniamencie Dariusza Kowalskiego prowadzone były przez wolontariuszy - uczniów Technikum Leśnego w Rogozińcu. Organizatorzy, dzięki wsparciu sponsorów, zapewnili poczęstunek. Spotkanie było dla wszystkich uczestników ogromnym przeżyciem emocjonalnym i radością.
czytaj dalej

Spotkanie z Mikołajem

 
Dnia 5 grudnia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował spotkanie ze św. Mikołajem pt. „Asystent Mikołaja”. Spotkanie było skierowane dla rodzin korzystających z wsparcia asystenta rodziny na terenie gminy Zbąszynek. Najmłodsi uczestnicy otrzymali drobne podarunki, a całą zabawę animowała Pani Aleksandra Zielińska. Wszystkim rodzinom serdecznie dziękujemy za udział.
 
czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego

 
Jak co roku,  dnia 21 listopada obchodzimy Święto Pracownika Socjalnego.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku odwiedziły maluchy z Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem w Zbąszynku. Dzieci z grupy Jagódki i Wiewiórki przekazały na ręce Pani kierownik Danuty Kłos laurkę z życzeniami dla wszystkich pracowników Ośrodka oraz odśpiewały Sto Lat, dziękując w ten sposób za  wysiłek i zaangażowanie w wypełnianie ważnej roli społecznej na rzecz pomocy innym.
Dziękujemy Paniom z Przedszkola Pod Muchomorkiem za dbanie o coroczne upamiętnianie naszego święta i milutkim przedszkolakom za laurkę i złożone życzenia oraz piękne Sto Lat!
W tym dniu życzymy również wszystkim pracownikom socjalnym, by pomoc drugiemu człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy.
czytaj dalej

Uroczyste wręczenie nagród za filmy „Młodzi Przeciw Przemocy”

 
 
W dniach od 09.11.2017 do 13.11.2017 przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odwiedzili cztery szkoły na terenie gminy biorące udział w konkursie filmowym pt. „Młodzi Przeciw Przemocy”. Konkurs został przeprowadzony w ramach realizowanego projektu, który ma na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie przemocy w rodzinie, sposobu reagowania jak i form pomocy w tym zakresie. Szkoły otrzymały nagrody pieniężne o łącznej wartości 2000 zł, uczniowie zaś odblaskowe plecaki z gadżetami. Za udział w konkursie jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zachęcamy do aktywności przy następnych okazjach.
czytaj dalej

Rozstrzygnięcie Konkursu Filmowego

W ramach realizowanego projektu „Młodzi Przeciw Przemocy” Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w szkołach na terenie gminy przeprowadził konkurs na filmik profilaktyczny związany z przemocą oraz jej zapobieganiu. Udział W konkursie wzięły 4 szkoły. Komisja oceniająca filmy zebrała się dnia 06.11.2017 w OPS Zbąszynek w składzie: Danuta Kłos, Bogdan Drzewiecki, Jolanta Muchowska, Jacek Szymendera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Spot filmowy
 
 
 
Wyniki:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Kosieczynie za filmik „Stop Przemocy”
II miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku za filmik „Stop Agresji w Szkole”
III miejsce: Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu za filmik „Przeorientuj się „
IV miejsce: Szkoła Podstawowa „Pomnik Rodła” w Dąbrówce Wlkp. Za filmik „Stop Przemocy”
Wszystkim Szkołom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie.  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 09.11.2017r.

Konkurs dla uczniów na filmik profilaktyczny

 
 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku z początkiem października ogłosił w szkołach na terenie gminy Zbąszynek konkurs dla uczniów na filmik profilaktyczny pt. „Młodzi Przeciw Przemocy”.
Jest to działanie realizowane od początku tegorocznych wakacji w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku  „Młodzi przeciw przemocy” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  06.11.2017r.  Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w konkursie.

Superwizja pracy nad przemocą domową

W dniach 15-16 września 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował szkolenie  „Superwizja pracy nad przemocą domową w kontekście funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pracownię Badań Społecznych Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, psychologa i pedagogów szkolnych, dzielnicowych, przedstawiciela służby zdrowia oraz pracowników socjalnych. Szkolenie miało na celu uzyskanie lepszej skuteczności działań pomocowych przez członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Przeprowadzone zostało w formie wykładów i warsztatów. Szczególną uwagę poświęcono specyfice rozmów z osobami doświadczającymi przemocy domowej, z diagnozowaniem problemów,  z pracą z rodziną, z opracowaniem planu pomocy oraz ewaluacją. Szkolenie objęło również kwestie komunikacji w zespole oraz efektywną współpracę pomiędzy członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 
czytaj dalej

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy” w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz Rogozińcu

 
W dniach 21 – 22 oraz 24 – 25 sierpnia br. na terenie Gminy Zbąszynek Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował kolejne już z serii Happeningi realizowane w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. Tym razem akcja odbyła się w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz Rogozińcu. Serdecznie dziękujemy za udział i tym samym informujemy o zakończeniu tej części projektu.
czytaj dalej
  • 18-08-2017

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy” w Kręcku

 
 
Za nami kolejny Happening realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w ramach projektu „Młodzi przeciw przemocy”. Akcja odbywała się w Kręcku na Sali Wiejskiej. Serdeczne podziękowania dla Pani Sołtys Barbary Dzioch za udostępnienie Sali. Następny Happening odbędzie się 17-18.08 w Kosieczynie na Sali Wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.
czytaj dalej
  • 11-08-2017

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy”

 
W dniach 7-8 sierpnia na terenie  Zbąszyneckiego Domu Kultury odbył się pierwszy z serii happening „Młodzi Przeciw Przemocy” .  Dzieci z Zbąszynka podczas pierwszego dnia przygotowały plakaty oraz transparenty, aby  w następnym dniu odbyć uroczysty przemarsz.  Uczestnicy otrzymali  gadżety które zostały wykorzystane podczas przemarszu min.  gwizdki oraz klekotki.  Najbliższy happening odbędzie się w dniach 10-11 sierpnia w Kręcku na terenie Sali Wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 8 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego