Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie

                                                                                         
 

Owocne spotkanie w OPS Zbąszynek

W dniu 28.03.2019 r Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku gościł w swojej siedzibie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie Panią Agnieszkę Czaczkowską wraz z pracownikami socjalnymi, w ramach wizyty studyjnej projektu pn. „Profesjonalnie i nowocześnie w OPS Skwierzyna”. Kierownik OPS Zbąszynek Danuta Kłos oraz pracownicy tutejszego Ośrodka serdecznie przywitali osiem przybyłych pań - gości z OPS Skwierzyna. Celem wizyty było omówienie modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w OPS Zbąszynek, podzielenia się dobrymi praktykami w tym zakresie. Pracownice socjalne tutejszego Ośrodka ze szczegółami omówiły, czym zajmują się na co dzień  w ramach wyżej wymienionego modelu. W trakcie spotkania wywiązała się żywiołowa dyskusja w zakresie tematu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, omawiano wady i zalety tego podziału. Pracownice pomocy społecznej wymieniły się swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi podniesienia jakości usług świadczonych przez oba ośrodki pomocy społecznej, ich profesjonalizację, której celem jest efektywniejsza obsługa osób i rodzin korzystających ze wsparcia. Wspólnym obradom towarzyszył słodki poczęstunek. Spotkanie uznajemy za wyjątkowo owocne.
czytaj dalej

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019r.
W dniu 30 stycznia 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych służb: pracowników policji, straży miejskiej, straży ochrony kolei, centrum zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodka pomocy społecznej i instytucji nadzorującej funkcjonowanie pomieszczenia przy ul. Kosieczyńskiej. Wszystkich zebranych powitała Danuta Kłos Kierownik OPS i przedstawiła założenia zleconego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych połączonego z badaniem socjodemograficznym (kwestionariuszowym).  Do skuteczności badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych, itp.
czytaj dalej

Wieczór Kolęd w Zbąszynku, z udziałem pań z OPS

Wieczór Kolęd w Zbąszynku, z udziałem pań z Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, połączył pokolenia w wyśpiewywaniu chwały Narodzonemu Jezuskowi.
W sali widowiskowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury dnia 08 stycznia 2019 roku po raz 14 odbył się koncert kolęd w wykonaniu lokalnych artystów prezentujących jednostki gminne i kościelne, a organizatorem była rodzina Ireny Trypuckiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, która na zakończenie, przy akompaniamencie gitarowym męża, wraz z córką, wykonała dwie piękne pastorałki.
W Wieczorze Kolęd zaśpiewały pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku pod kierownictwem Danuty Kłos, które wykonały dwie pastorałki: "Od serca do ucha" oraz "W zaśnieżone miasta".
Dziękujemy organizatorom za piękny wieczór i wspaniałe doznania artystyczne!
 
czytaj dalej

Spotkanie przy choince

W dniu 19 grudnia b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej był organizatorem Spotkania przy choince, realizowanego w ramach projektu z udziałem IKEA Industry w Zbąszynku. Z zaproszonych gości swą obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Dariusz Martyniak - Dyrektor Zakładu/ Faktory Manager IKEA Industry Zbąszynek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur,
Przewodnicząca GKRPA Alina Jagaciak oraz Krzysztof Krzywak. Wszystkich powitała kierownik OPS Danuta Kłos. Miejsce spotkania przybrało świąteczny nastrój dzięki dostarczeniu przez IKEA ekologicznych drewnianych choinek oraz ozdób świątecznych, lampionów, światełek i bombek. Całość działań projektowych koordynowała i realizowała, z jak zawsze wielkim zaangażowaniem, Jolanta Muchowska z OPS. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka oraz osoby bezdomne i zagrożone wykluczeniem społecznym z naszej gminy. Burmistrz, Kierownik OPS i Dyrektor IKEA zawiesili na choince bombki i następnie wspólnie odśpiewano kolędę Przybieżeli do Betlejem pasterze. Po odczytaniu przez osoby bezdomne fragmentu ewangelii wg św. Łukasza: O narodzeniu Jezusa, wszyscy podzielili się chlebkiem (w miejsce opłatka) i składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne, po czym spożywano dania wigilijne. Barbara Gaweł, pracownica OPS, przypomniała zwyczaje i tradycje wigilijne pielęgnowane w naszym kraju oraz ich znaczenie. Panował radosny, świąteczny nastrój i wspólnie śpiewano kolędy.
czytaj dalej

Każdy jest św. Mikołajem

Dnia 4 grudnia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych i dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny - z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Mikołajek. W spotkaniu udział brały osoby niepełnosprawne z terenu gminy oraz dzieci z rodzin objętych pracą asystenta rodziny. Podczas imprezy dzieci oraz osoby niepełnosprawne integrowały się przy wspólnych zabawach, przygotowanych przez harcerzy z ZD ZHP Zbąszynek. Nie zabrakło również drobnych podarunków dla uczestników. Podczas tegorocznego spotkania każdy z uczestników wcielił się w rolę św. Mikołaja, dzieci jak i osoby niepełnosprawne wręczały sobie wzajemnie upominki. Spotkanie odbyło się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, który zapewnił imprezę od strony technicznej. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Zbąszynka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku, Przewodnicząca GKRPA oraz Dyrektor ZOK.
 
czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego w OPS

                                               Dzień Pracownika socjalnego
                                            i pracowników służb społecznych
                                            oraz Światowy Dzień życzliwości
                            Wszystkim pracownikom zajmującym się na co dzień
 udzielaniem pomocy i wsparcia innym, składamy życzenia satysfakcji i spełnienia w codziennej pracy
           Kierownik wraz z pracownikami OPS Zbąszynek dziękują za otrzymane życzenia
                               z okazji Dnia Pracownika socjalnego i Dnia życzliwości
czytaj dalej

Świetlica "UŚMIECH" w OPS

W czwartek 18 października 2018r., w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku, odbyły się pierwsze zajęcia świetlicy edukacyjnej „Uśmiech”, w ramach których uczniowie świadczyli pomoc koleżeńską przy odrabianiu zadań domowych innym uczniom, wspólnie się ucząc.
Świetlica rozpoczęła działalność od października 2018 r. i będzie działać do czerwca 2019 r. w ramach projektu dofinansowanego z IKEA Industry, siedziba w Chlastawie.
Dzięki pozyskanym środkom świetlica zostanie wyposażona w tablety multimedialne z oprogramowaniem edukacyjnym, kalkulatory oraz inne przybory do prowadzenia zajęć, w celu poprawy rozwoju intelektualnego dzieci.
Uczestnicy wezmą również udział w prelekcji na temat recyklingu przygotowanej przez pracowników IKEA Industry.
Ponadto przez cały okres działań świetlicy uczestnicy będą zbierać zużyte żarówki, z których powstanie Obraz Recyklingowy.
Koordynatorem zajęć świetlicowych jest Jacek Szymendera, asystent rodziny w OPS.
Zajęcia w świetlicy odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15:00 – 16 45.
Chętnych zapraszamy!
 

Psychologia wobec sprawcy przemocy. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

W dniu 3 października 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku wraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku zorganizował szkolenie pt. „Psychologia wobec sprawcy przemocy. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”.  Szkolenie zostało przeprowadzone przez Instytut Psychologii Rozwoju „DanRom” dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów szkolnych, dzielnicowych, przedstawiciela służby zdrowia oraz pracowników socjalnych. Szkolenie miało na celu wyposażenia uczestników w narzędzia do współpracy ze sprawcą przemocy na bazie komunikacji, coachingu, negocjacji i psychologii grupy. Przeprowadzone zostało w formie wykładu z elementami warsztatowymi. Szczególną uwagę poświęcono umiejętności posługiwanie się narzędziem „trójkąt komunikacyjnym” w procesie prowadzenia rozmowy ze sprawcą. Szkolenie objęło również kwestie komunikacji w zespole oraz efektywną współpracę pomiędzy członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 8 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego