Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

PIERWSZE SPOTKANIE NOWO POWOŁANEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wprowadziła ustawowy obowiązek  powołania przez wójta/burmistrza na terenie gminy zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej – art. 9a ust.1,2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 oraz z 2023r. poz. 535). Burmistrz Zbąszynka Zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbąszynku w następującym składzie:
 1. Katarzyna Rucioch - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku,                                                  
 2. Karolina Danysz - specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku,
 3.  Alina Jagaciak - sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku,
 4. Paweł Walaszek - kierownik Posterunku Policji w Zbąszynku,
 5. Joanna Sidorenko - pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku,
 6. Urszula Lemańska -  pielęgniarka środowiskowa w LLP Spółka z o.o.
 7. Dorota Szatkowska - członek  Parafialnego Zespołu „Caritas” Parafii pw. Macierzyństwa NMP w   Zbąszynku,
 8. Sylwia Gucwa - kurator dla nieletnich w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.
czytaj dalej

PIKNIK SENIORÓW

08 września 2023 roku seniorzy z Gminy Zbąszynek spotkali się przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie, żeby oficjalnie pożegnać tegoroczne lato. Spotkanie miało charakter pikniku sportowo – integracyjnego. Organizatorem imprezy była Rada Seniorów Gminy Zbąszynek we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Uczestników spotkania odwiedził Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski, który witając seniorów życzył wszystkim dobrej zabawy i zapewnił o trosce samorządu lokalnego o osoby starsze w naszej gminie. Pan Krzysztof Krzywak wręczył upominki zwycięzcom konkursu „Lepieje 2023”. Dla uczestników pikniku przygotowano konkurencje sportowe, które wyzwoliły we wszystkich moc energii i humoru oraz nutę zdrowej rywalizacji. Nie zabrakło występu zespołu „Dąbrowszczanka” oraz zespołu „Srebrne Nutki” z Dziennego Domu „Senior-Wigor”. W trakcie pikniku seniorzy korzystali z poczęstunku przygotowanego przez firmę PHU Emkrzych z Nądni. Muzycznie imprezę uświetnił Pan Janusz Śmiałek, który porwał seniorów do wspólnego tańca. Zabezpieczenie medyczne nad seniorami uczestniczącymi w pikniku zapewnili strażacy z Ochotnicznej Straży Pożarnej w Zbąszynku. Podczas spotkania seniorom dopisała piękna, słoneczna pogoda i dobre humory. Impreza upłynęła w miłej i radosnej atmosferze.
czytaj dalej

HAPPENING - POWIEDZ „NIE” PRZEMOCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w dniu 01 września 2023r. zorganizował na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku Happening, realizowany w ramach projektu POWIEDZ „NIE” PRZEMOCY. Dzieci i młodzież z Gminy Zbąszynek przygotowały transparent z hasłami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy. Kluczową częścią Happeningu była terapia jednego spotkania – autoterapia przeprowadzona ze specjalistą uzależnień – terapeutą Panią Wiolettą Kucharską oraz jej podopieczną. Blok terapeutyczny był przeznaczony dla starszej młodzieży, dotyczący tematyki uzależnień, odrzucenia emocjonalnego oraz zaniżonej samooceny. Młodsze dzieci uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach ruchowo-rozwojowych. Uczestnicy otrzymali gadżety min. klekotki, długopisy, notesy i worki odblaskowe. Na zakończenie happeningu był poczęstunek.
czytaj dalej

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Jak złożyć wniosek?
 
Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
 
 • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl
 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07.
Kto może zostać beneficjentem wypożyczalni?
 
Każdy, kto:
 
 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.
 
Jeśli jednak:
 
 • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś
  (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON.
  Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
 • Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej
  w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku
  o wypożyczenie musisz dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.
 
czytaj dalej

HAPPENING - POWIEDZ „NIE” PRZEMOCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w dniu 01 września 2023r. zorganizował na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku Happening, realizowany w ramach projektu POWIEDZ „NIE” PRZEMOCY. Dzieci i młodzież z Gminy Zbąszynek przygotowały transparent z hasłami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy. Kluczową częścią Happeningu była terapia jednego spotkania – autoterapia przeprowadzona ze specjalistą uzależnień – terapeutą Panią Wiolettą Kucharską oraz jej podopieczną. Blok terapeutyczny był przeznaczony dla starszej młodzieży, dotyczący tematyki uzależnień, odrzucenia emocjonalnego oraz zaniżonej samooceny. Młodsze dzieci uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach ruchowo-rozwojowych. Uczestnicy otrzymali  gadżety min.  klekotki, długopisy, notesy i worki odblaskowe.  Na zakończenie happeningu był poczęstunek.
czytaj dalej

SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 29 sierpnia  2023 roku odbyło się spotkanie Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik OSiR – Marcin Minta oraz pracownik UM ds. służby zdrowia – Krzysztof Krzywak. Podczas spotkania ustalono program tegorocznych obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora i pikniku integracyjnego seniorów „Pożegnanie lata”.  Tydzień Seniora obchodzony będzie w dniach 08 – 13 października 2023 roku. W programie imprezy zaplanowano dla seniorów wydarzenia kulturalno-sportowe tj. Jazz Festiwal, rajd rowerowy, turniej chińczyka, potańcówkę, zmagania sportowe w ramach II Zbąszyneckiej Senioriady z Łabądkiem,  mszę św.,  bezpłatne badania profilaktyczne, spotkanie poetycko-muzyczne oraz koncert Krystyny Giżowskiej. Szczegółowe informacje na temat Tygodnia Seniora ukażą się na plakacie w miesiącu wrześniu br.
czytaj dalej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Gmina Zbąszynek w 2024 roku zamierza przystąpić do realizacji programu „Asystent Osobisty Osobyz Niepełnosprawnością” – edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, przeprowadza rozeznanie potrzeb wśród mieszkańców  naszej gminy w odniesieniu do w/w programu.
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób  z niepełnosprawnością i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.
czytaj dalej

Praca: PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
ogłasza rekrutację na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY - zastępstwo
 w Ośrodku Pomocy Społecznej
W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych i nie wymaga przeprowadzenia naboru na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

Załączniki

REALIZACJA PROJEKTU POWIEDZ "NIE" PRZEMOCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku od 01 sierpnia 2023 roku realizuje projekt pn. POWIEDZ "NIE" PRZEMOCY w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą domową. W ramach projektu planuje się poszerzyć działalność Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w OPS, przeprowadzić dla dzieci i młodzieży zajęcia socjoterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego oraz  Happening z terapią jednego spotkania. Ponadto planuje się szereg wyjazdów terapeutycznych i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży a także warsztaty w terenie z instruktażem pierwszej pomocy i elementami samoobrony. Wszystkich mieszkańców gminy Zbąszynek gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w realizowanych działaniach. Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat  planowanych i organizowanych działań można uzyskać pod numerem telefonu 68 384 91 02.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 23 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego