Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

PIERWSZE SPOTKANIE NOWO POWOŁANEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wprowadziła ustawowy obowiązek  powołania przez wójta/burmistrza na terenie gminy zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej – art. 9a ust.1,2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 oraz z 2023r. poz. 535). Burmistrz Zbąszynka Zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbąszynku w następującym składzie:
 1. Katarzyna Rucioch - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku,                                                  
 2. Karolina Danysz - specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku,
 3.  Alina Jagaciak - sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku,
 4. Paweł Walaszek - kierownik Posterunku Policji w Zbąszynku,
 5. Joanna Sidorenko - pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku,
 6. Urszula Lemańska -  pielęgniarka środowiskowa w LLP Spółka z o.o.
 7. Dorota Szatkowska - członek  Parafialnego Zespołu „Caritas” Parafii pw. Macierzyństwa NMP w   Zbąszynku,
 8. Sylwia Gucwa - kurator dla nieletnich w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.
W dniu 20 września 2023 roku, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku,  odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanego Zespołu. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski, który oficjalnie wręczył członkom Zespołu informację o powołaniu oraz odebrał od nich oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych podczas realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W krótkim wystąpieniu Burmistrz zwrócił uwagę na ważność spraw związanych z dobrem i bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy, koniecznością współpracy różnych podmiotów i instytucji w rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz zapewnił o wsparciu samorządu w realizacji zadań  związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Na koniec życzył członkom Zespołu wytrwałości i zadowolenia z pracy. W dalszej części spotkania członkowie Zespołu przyjęli Regulamin działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Zespołu oraz jego Zastępcy. Przewodniczącym Zespołu została wybrana Katarzyna Rucioch a Zastępcą Karolina Danysz. Po zakończeniu czynności związanych z organizacją prac nowego Zespołu członkowie zapoznali się z  informacjami dotyczącymi prowadzonych działań Grup Roboczych w mijającym kwartale. Przewodnicząca GZI – Katarzyna Rucioch omówiła kwestie związane z nowelizacją ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działaniem grup diagnostyczno-pomocowych oraz założeniami nowego Rozporządzenia RM w sprawie procedury NK oraz wzorów formularzy NK.   Kolejne  spotkanie GZI odbędzie się w miesiącu listopadzie br.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: PIERWSZE SPOTKANIE NOWO POWOŁANEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego