Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

PÓŁKOLONIE LETNIE W ZBĄSZYNIU 2023

Załączniki

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła w  związku z ogłoszonym naborem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - premia w wysokości 70 tys. zł na Podejmowanie działalności gospodarczej,
zaprasza  na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w dniu 30.05.2023 r. o godz. 17:00 w Bibliotece  Publicznej w Zbąszyniu, ul.  17 Stycznia 59.
 
Ogłoszenie o naborze i dokumenty do pobrania dostępne na stronie LGD Regionu Kozła.
 
czytaj dalej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO z dnia 26.05.2023 r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu Burmistrzowi Zbąszynka decyzji nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 007102F – ul. Chlastawskiej w miejscowości Dąbrówka Wlkp.

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 007102F – ul. Chlastawskiej w miejscowości Dąbrówka Wlkp.

Spotkanie ABC Przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze dnia 23 marca 2023 roku organizuje spotkanie ABC Przedsiębiorczości, które dedykowane jest wszystkim osobom planującym prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W związku z powyższym bardzo prosimy o przekazywanie informacji Państwa klientom. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym programie spotkania jak również na plakacie.

Załączniki

ZARZĄDZENIE Nr 31/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków z propozycjami do wnioskowania o dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru zadań

ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków z propozycjami do wnioskowania o dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru zadań

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań służących poprawie jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła) na terenie Gminy Zbąszynek w 2023 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 18 stycznia do 30 czerwca 2023 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku określająca zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Zbąszynek lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek na dany rok. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro
nr 3 lub pod numerem tel. 68 39 10 343

Załączniki

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego

1 2 3 4 5 6 ... 14 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego