Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

  • 03-10-2022
  • Autor: BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
  • drukuj

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Załączniki

  • 03-10-2022
  • Autor: BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
  • drukuj

Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Załączniki

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNKA o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa Gmina Zbąszynek.

Załączniki

Program szkoleniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje jedyny W swoim rodzaju autorski
program szkoleniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl). lnnowacje to siła
napędowa nowoczesnej gospodarki i katalizator rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Tylko te
firmy, które sukcesywnie wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi osiągają sukcesy
biznesowe i mogą skutecznie konkurować na wymagającym rynku. AMl to program
dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach
i zarządzanie innowacjami.
 
Więcej informacji w załącznikach.
czytaj dalej

BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W załącznikach pismo oraz ulotka.

Załączniki

Budynek byłego internatu w Rogozińcu na sprzedaż!

Gmina Zbąszynek przygotowuje do sprzedaży  nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego internatu w Rogozińcu, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 100/15 o pow. 0,44 ha, dla które w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00042487/2. Budynek położony w enklawie leśnej, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, obecnie nieużytkowany, wymagający dużych nakładów inwestycyjnych, o pow. użytkowej parteru 982,70 m2, poddasza 981,10 m2  i piwnicy 239,20 m2. Oddalony od zjazdu na autostradę A2 w odległości około 12 km i około 10 km od miasta Zbąszynka. Miejscowość Rogoziniec oddalona około 50 km od Zielonej Góry przy szlaku kolejowym Berlin- Warszawa.  Przewidywany termin sprzedaży II połowa roku 2022. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 39 10 337.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Internat Rogoziniec

Załączniki

Ogłoszenie o naborze wniosków: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - premia w wysokości 70 tys. zł na Podejmowanie działalności gospodarczej.
 
Szczegółowe informacje o naborze nr 1/2022 dostępne na stronie www.lgdrk.pl:
 
czytaj dalej

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej staje się faktem: 28 marca ruszają pierwsze przełączenia a do 28 czerwca przejście na DVB-T2/HEVC nastąpi w całym kraju.
Nowocześniejszy i korzystniejszy standard DVB-T2/HEVC pozwoli na odbiór większej liczby programów telewizyjnych, w jeszcze lepszej jakości obrazu.
Musisz być przygotowany na zmianę! Jeśli twój telewizor nie odbiera nowego sygnału - kup dekoder lub telewizor wyposażony w technologię DVB-T2/ HEVC.
Sprawdź czy spełniasz wymagania programu i złóż wniosek o dofinansowanie do zakupu dekodera lub telewizora wyposażonego w nowy standard odbioru na poczcie lub w internecie.
Więcej informacji uzyskasz:
▪️ pisząc na skrzynkę kontaktową cyfrowaTV~@~coi~.~gov~.~pl
▪️ dzwoniąc na infolinię pod numer 42 253 54 30
Najbliższy punkt w którym można zrealizować dofinansowanie: Woj-Tech Wojciech Jabłoński w Zbąszynku przy ul. Chrobrego 1
czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu

Załączniki

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.
Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.
Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.
Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz
z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo
do wsparcia.
Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.
Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.
Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 12 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego