Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

Uwaga Jubilaci!

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Jubilatów obchodzących w 2020 r. 50-lecie małżeństwa oraz chcących wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Burmistrza Zbąszynka. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia do Wojewody Lubuskiego z pismem o odznaczenie „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu prosimy Jubilatów o wypełnienie i podpisanie  Deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej www.zbaszynek.pl. Podpisana deklaracja jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku. Formularze można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem rodziny do tut. urzędu. Konieczność złożenia deklaracji związana jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanym RODO. Deklaracje prosimy składać do 31.12.2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbąszynku, biuro nr 8.
 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2020 r.

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1213F od km 0+000,00 do km 2+959,34 w miejscowości Dąbrówka Wlkp. i Rogoziniec, Gmina Zbąszynek

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działanie 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych", poddziałanie 3.1 "Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości.

Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
REGIONU KOZŁA
ZAPRASZA NA  SZKOLENIA
związane z naborem wniosków na udzielenie wsparcia z zakresu tematycznego:  
Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 objętego PROW 2014-2020
Terminarz szkoleń w załączeniu
czytaj dalej

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Ogłoszenie o możliwość składania ofert na realizację projektu WiFi4eu

Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Zbąszynek na rok 2020

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO - BOŚ.6740.5.81.2019.MK z dnia 02.09.2019 r. w sprawie Rozbudowy drogi powiatowej nr 1213F od km 0+000,00 do km 2+959,34 w miejscowości Dąbrówka Wielkopolska i Rogoziniec, Gmina Zbąszynek.

IV edycja Rajdu Koziołka

Kolejny Rajd Koziołka przed nami. Czwarta edycja, która odbędzie się 14 września, nie będzie inna niż poprzednie - czyli trzyma poziom i zachęca pięknymi terenami. Tym razem przenosimy się do Kręcka, niewielkiej wsi w Gminie Zbąszynek. Będziemy podróżować lasami, obserwować meandrującą Gniłą Obrę i szukać lampionów z perforatorami.
 
Dostępne będą trzy trasy: rodzinna 12-kilometrowa, indywidualna 15-kilometrowa oraz rowerowa 40-kilometrowa. Czyli dla każdego coś miłego. Organizatorem tegorocznego rajdu jest jak zwykle Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, grupa nieformalna Wiesioło oraz dodatkowo sołectwa Dąbrówka Wielkopolska i Kręcko.
 
Jak poprzednie edycje rajdu wyglądają w liczbach? Wystartowało w nich aż 357 uczestników (łącznie to 269 osób), 18 osób uczestniczyło we wszystkich trzech edycjach rajdu, ale 99 osób odwiedziło nasz rajd więcej niż raz! Najliczniejsza okazała się 3. edycja rajdu, na którą przyjechało 164 uczestników. Jaka będzie tegoroczna? Okaże się już 14 września.
Nagrody nie są tu najważniejsze, ale oczywiście pojawiają się, aby ubarwić nieco rywalizację. Są dopasowane do kategorii i tak tez będzie w tym roku. Rowerzyści na pewno dostaną coś dla siebie (akcesoria rowerowe etc.), osoby indywidualne niezłe plecaki, a zespoły rodzinne najprawdopodobniej np. gry (w ubiegłym roku 1. miejsce było premiowane namiotem).
 
Niezaprzeczalną zaletą takiego typu imprezy jest obcowanie z naturą i wyrwanie się sprzed ekranu komórki, komputera czy telewizora. To niejednokrotnie pierwszy kontakt dzieci i młodzieży z mapą i kompasem. Dorośli także przypominają sobie jak posługiwać się tymi przedmiotami. Wszyscy wchodzą na metę dumni z siebie i nieważny jest wtedy wynik, ważne, że znaleźli punkty i zakończyli rywalizację.
 
Sponsorem nagród jest Jak zwykle Gmina Zbąszynek. Do grona sponsorów dołącza Sołectwo Dąbrówka Wielkopolska i Sołectwo Kręcko. Statuetki funduje OSiR Zbąszynek, który również wespół z Grupą nieformalną Wiesioło dba o organizację całego przedsięwzięcia.
Budowniczym map (tak, jest takie „stanowisko”) jest Rafał Kucharski, który jest jednocześnie głównym sędzią zawodów. Kierownikiem rajdu zaś jest Marek Pych. To główne zaplecze organizacyjne rajdu, który przyciąga do natury coraz większą ilość mieszkańców naszego regionu.
 
Zapisy możliwe są przez stronę internetową www.rajdkoziolka.pl. Rajd jest bezpłatny.
 
Do zobaczenia w Kręcku! 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: IV Rajd Koziołka

1 2 3 4 5 6 ... 7 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego