Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

KAMPANIA 2019 – NABÓR WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

15 marca 2019 roku rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Tegoroczna edycja, podobnie jak w roku ubiegłym, wymaga złożenia wniosku wyłącznie w formie elektronicznej. Od roku 2018 warunkiem niezbędnym dla otrzymania dopłat bezpośrednich przez Rolników jest złożenie wniosku poprzez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem sieci Internet.
 
Więcej informacji w załączniku poniżej.
czytaj dalej

XXIII Festiwal Śpiewaczy Szparagowe Żniwa Trzciel 2019

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze realizują badanie dotyczące oceny jakości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w powiatach województwa lubuskiego. Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety.
Jednocześnie zapewniamy o pełnej poufności i anonimowości uzyskanych danych. Ich opracowanie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu.
Bardzo dziękujemy za kompletne wypełnienie ankiety !
Zespół Badawczy
czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - powiat świebodziński.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
w powiecie świebodzińskim
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu świebodzińskiego funkcjonują 2 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Osoby uprawnione do korzystania
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Lokalizacja i godziny otwarcia punktów:
Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Piłsudskiego 18,  budynek B pok. 6
poniedziałek-czwartek
w godz. 8.00-12.00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku
ul. Długa 1, pok.14
piątek
w godz. 8.00-12.00
Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Piłsudskiego 18,  budynek B pok. 6
poniedziałek-czwartek
w godz. 12.00-16.00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.
 
Zapisy na porady:
 • telefonicznie - pod nr tel. 68 475 53 29 - w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
  w godzinach od 10.00 do 13.00
 • osobiście - w Punkcie Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym
  w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18 - budynek B (parter) - w dni robocze (od poniedziałku
  do piątku) w godzinach od 10.00 do 13.00
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - pisząc na adres: tacysami~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl   
   
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 
 
Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:
nr tel. 515 856 516 w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 13.00
 
 
Bezpłatne porady korespondencyjne:
 • e-mailowo - na adres: porady~@~civis~-~sum~.~org~.~pl
 • listownie -   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni
 
 
Szczegółowe informacje:     edukacja-prawna.info.pl/powiat-swiebodzinski
 
 
 
Zadanie w zakresie prowadzenia punktu nr 2 jest realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry i finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Powierzenie do prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”
 
czytaj dalej

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH "BITWA REGIONÓW"

KOWR czeka na zgłoszenia do „Bitwy Regionów”

Przed nami kolejna edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.
Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Jak podkreślił Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, to właśnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych tradycji regionów. Któż lepiej i z większą pasją od Pań potrafi czerpać z bogactwa folkloru, sięgać po dawne receptury i odnajdywać zapomniane smaki?
W „Bitwie Regionów” mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie trzech osób. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach. Pierwszy to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Drugi – przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas kulinarnego wydarzenia w każdym z województw. Zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl. We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest obowiązkowe.
Na zwycięzców półfinałów i finałów czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do prezentowania różnorodności tradycji kulinarnych regionów. Wspólnie pokażmy, jak „Polska smakuje”.
czytaj dalej

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG!

Zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,  jeśli przedsiębiorca posiada w CEIDG wiele wpisów, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. powinien uzupełnić wybrany wpis o wymagane dane ewidencyjne i informacyjne.
 
Po upływie tego terminu wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną wykreślone z CEIDG.
czytaj dalej

Rozporządzenie nr 01/0808/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu świebodzińskiego.

Treść rozporządzenia w załączniku.
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań służących poprawie jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła) na terenie Gminy Zbąszynek w 2019 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

 
Szanowni Państwo,
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.
 
Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNKA z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

1 2 3 4 5 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego