Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

  • 04-10-2023

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Szczegółowe informacje na: https://bip.zbaszynek.pl/210/8004/PROTOKOL_Z_KONSULTACJI_projektu_Programu_wspolpracy_Gminy_Zbaszynek_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_z_dnia_24_kwietnia_2003_r__o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_2024_rok_0D_0A/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego