Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (na formularzu ERL).
 
Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie
ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel
Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Wniosek o tradycyjną legitymację
Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna
Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. mLegitymacja
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: mLegitymacja

NABÓR WNIOSKÓW do Projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

 
Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie jest 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:
 • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
 • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;
w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.
 

Obwieszczenie Burmistrza Zbąszynka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 27.12.2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie informuje, że w związku z sezonem migracji ptaków dzikich, oraz stałym występowaniem wirusa ptasiej grypy w populacji ptaków blaszkodziobych, niewykazujących objawów chorobowych, istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy na obszarze powiatu świebodzińskiego. W Polsce na dzień 27.12.2022 odnotowano już 56 ognisk ptasiej grypy u drobiu, w tym od ostatniego komunikatu z dnia 22 grudnia 2022 r. potwierdzono kolejnych 7 ognisk w grudniu 2022 r., w których wybito ponad 60 tysięcy sztuk drobiu. (więcej informacji w załączniku)
czytaj dalej
 • 19-12-2022
 • Autor: BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
 • drukuj

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNKA z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Szczególowe informacje:
https://bip.zbaszynek.pl/209/7637/OGLOSZENIE_BURMISTRZA_ZBASZYNKA_0D_0Az_dnia_19_grudnia_2022_r__0D_0Aw_sprawie_rozstrzygniecia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_2023_roku_0D_0A/
 • 17-11-2022
 • Autor: BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
 • drukuj

Zarządzenie NR 96/2022 Burmistrza Zbąszynka z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

Szczególowe informacje 
https://bip.zbaszynek.pl/209/7594/Zarzadzenie_NR_96_2F2022_Burmistrza_Zbaszynka_z_dnia_17_listopada_2022_r__w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_2023_roku_oraz_w_sprawie_powolania_Komisji_Konkursowej_do_zaopiniowania_zlozonych_ofert/wersja/1/

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2023 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Zarządzenie Burmistrza Zbąszynka określające zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania (linki pod ogłoszeniem) lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wymiany pokrycia dachowego.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie 40% kosztów zadania, pozostałe 60% kosztów pokrywane będą przez posiadacza wyrobów azbestowych.
Zadanie będzie realizowane w oparciu dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Zbąszynek dotacji nabór wniosków zostanie unieważniony.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku  lub pod numerem tel. 68 39 10 343

Załączniki

Komunikat ZUS

Komunikat ZUS
Zgodnie z przepisami [1] od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm,
czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.
Podstawa prawna:
[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Komunikat ZUS

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

OGŁOSZENIE
 
 
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBĄSZYNKU ZAWIADAMIA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY DNIA:
 
28.10.2022 r /piątek/
OD GODZ. 08:00 DO OK. GODZ. 14:00
W MIEJSCOWOŚCI  ZBĄSZYNEK  UL. PCK 13, 14, ZIELONOGÓRSKA 1 (SKLEP BUDOWLANY) Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ.
PROSIMY O ZABEZPIECZENIE ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI WODY.
INFORMUJEMY, ŻE PO WZNOWIENIU DOSTAWY WODY MOŻE NASTĄPIĆ CHWILOWA ZMIANA JEJ BARWY I SMAKU, CO MOŻE BYĆ SPOWODOWANE PŁUKANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PO WYKONANYCH PRACACH.
 

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 15 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego