Kalendarium

Kalendarz imprez

Programy zdrowotne

Zanieczyszczenie powietrza

Z uwagi na rosnące znaczenie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia, w celu zapewnienia czynnego udziału Ministerstwa Zdrowia w procesie decyzyjnym opartym o wiedzę naukową, 17 maja 2018 r. powołano Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego (zwany dalej Zespołem). Zespół jest organem doradczym, który m.in. zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza oraz zapewnia wsparcie merytoryczne w kształtowaniu kierunków postępowania mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji Polski.
Jednym z efektów pracy Zespołu jest m.in. przygotowanie:
Ministerstwo Zdrowia oraz Wojewoda Lubuski zwraca się z prośbą o pomoc w upowszechnianiu ww. dokumentu WHO. Uwzględnienie zwartych w dokumencie rekomendacji pozwoli na obniżenie ryzyka i ograniczenie potencjalnych skutków zdrowotnych.
 
Ministerstwo Zdrowia, w celu stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz informacji zachęca do zgłaszania zagadnień pod obrady Zespołu. Przygotowywane przez Zespół zalecenia i rekomendacje będą upowszechniane.
Pytania oraz sugestie można kierować na specjalnie utworzony w tym celu adres mail: powietrze~@~mz~.~gov~.~pl
Pytania można kierować także na adres zdrowie~@~zbaszynek~.~pl, telefon 693989143.
W załączeniu pismo MZ

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego