Kalendarium

Kalendarz imprez

Bieżące inwestycje

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

 
W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.
„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”
Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”
Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów.
Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary
Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN
Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN
 
Wartość projektu dla Gminy … : „kwota do zaplanowania” PLN
Kwota dofinansowania dla Gminy … :  „w tym środki UE 85%” PLN
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa Gminy
Kwota do zaplanowania na 2018 r.
w tym środki UE (85%)
Bytnia
550 737,00
468 126,45
Miasto Gubin
364 143,00
309 521,55
Gmina Gubin
361 750,00
307 487,50
Kolsko
568 720,00
483 412,00
Krzeszyce
811 700,00
689 945,00
Lubrza
637 410,00
541 798,50
Skąpe
553 720,00
470 662,00
Maszewo
498 337,00
423 586,45
Niegosławice
635 070,00
539 809,43
Gozdnica
531 720,00
451 962,00
Kostrzyn nad Odrą
910 750,00
774 137,50
Kożuchów
640 180,00
544 153,00
Zbąszynek
671 704,00
570 948,40
Żary
959 293,00
815 399,05
Babimost
648 200,00
550 970,00
 
czytaj dalej

Inwestycje w trakcie realizacji

Projekt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek” – projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.
Termin realizacji: XII 2016 - 30 VI 2022 rok
Wartość projektu: 3 829 099,46 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 3 571 018,16 zł.
Opis projektu:  W ramach projektu uczniowie praz nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, stażach oraz praktykach zawodowych, które maja podnosić ich kwalifikacje zawodowe w danym kierunku. Więcej informacji na stronie szkoły.
 
Projekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZBĄSZYNKU
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 10 226 234,48 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 426 800,00 zł
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Opis projektu:. W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjnybudynek pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, ciągi piesze, zagospodarowanie terenu, zieleń),który stanowić będzie doskonałe uzupełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego im.B.Niemca w Zbąszynku.
Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy-2.718,55m2,
Powierzchnia całkowita-5.437,10m2,
Powierzchnia użytkowa-3.375,00m2.
 
 
Projekt: „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek”
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu:12 941 175,10zł
Dofinansowanie:Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania:9 899 998,88zł
Opis projektu:Zakres projektu obejmuje budowę ośmiu ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 22 165mb, w tym:
• na terenie gminy Babimost: 9 230 m,
• na terenie gminy Zbąszynek:  7939 m,
• na terenie gminy Kargowa: 4 996 m.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którego skład wchodzą gminy: Zbąszynek, Babimost i Kargowa oraz powiaty: świebodziński i zielonogórski.
 
 
 
Projekt: ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 25 161 445,53 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 9 999 999,97 zł
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zbąszynku z wykorzystaniem OZE jako źródła produkcji energii elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku uwzględnia wykonanie instalacji do przeróbki osadów ciekowych i budowę budynku socjalno-technicznego oraz realizację nowego ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w którym częściowo wykorzystane zostaną obiekty istniejące na terenie oczyszczalni. Przewiduję się ich przebudowę i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji w układzie technologicznym.
 
Projekt: Budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku
Termin realizacji: 2018-2019
Wartość projektu: 110 692,83zł
Wnioskowane dofinansowanie: 57 263,00zł
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Opis projektu: W ramach projektu powstaną nowe schody i pochylnie, chodniki oraz wejście do Domu Kultury w Zbąszynku od strony ul. Klubowej w miejsce istniejących schodów będących w bardzo złym stanie technicznym. Celem operacji rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej umożliwiającej równy i nieograniczony barierami architektonicznymi dostęp do niej wszystkim zainteresowanym.
 
 
 
 

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego