Kalendarium

Kalendarz imprez

Bieżące inwestycje

Projekt: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Projekt: Cyfrowa Gmina

Projekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec-etap I

Projekt: Adaptacja akustyczna i wyposażenie tzw. Sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycje w trakcie realizacji

Projekt: Przebudowa budynku byłej remizy na budynek dla potrzeb społeczności lokalnej w ramach rozwoju infrastruktury kulturalnej wsi Chlastawa
Termin realizacji: 2020-2021
Wartość projektu: 122 320,82zł
Dofinansowanie: 63 280,00zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Opis projektu: Celem projektu jest rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom Regionu Kozła równego i nieograniczonego dostępu do kultury poprzez zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku byłej remizy na budynek dla potrzeb lokalnej społeczności w ramach rozwoju infrastruktury kulturalnej wsi Chlastawa.
W ramach robót budowlanych w  budynku:
• wymieniono pokrycie dachowe, rynny, instalację odgromową,
• wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na energooszczędną,
• wykonano nową elewację budynku (termomodernizacja),
• wymieniono instalację elektryczną,
• wykonano nowe podłogi, tynkowanie ścian i sufitów.
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Projekt: „Budowa ul.H.Sienkiewicza i Cz.Miłosza w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2020-2022
Wartość projektu: 2 140 065,51zł
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych
Wysokość dofinansowania: 1 033 132,00zł
Opis projektu: Projekt obejmuje:
-Etap I: opracowanie dokumentacji technicznej,
-Etap II: budowę 566 mb jezdni dróg gminnych (ul. H.Sienkiewicza-312 mb, ul.Cz. Miłosza- 254 mb), budowę chodników, poboczy oraz miejsc parkingowych.
 Planowana budowa ciągu ulic: Cz.Miłosza i H.Sienkiewicza w Zbąszynku ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi: pojazdów i pieszych, co wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ciągu budowanych ulic. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwiększone zostanie również dzięki wybudowaniu chodników, miejsc parkingowych-min.49szt., budowie oświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. oznakowanie aktywnego/sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych).
 
 
Projekt: „Budowa ul.B.Prusa i ul.Zachodniej - etap III w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2020-2022
Wartość projektu: 2 786 834,17
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych
Wysokość dofinansowania: 1 251 527,00zł
Opis projektu: Projekt obejmuje:
-Etap I: opracowanie dokumentacji technicznej,
-Etap II: budowę 630 mb jezdni dróg gminnych (ul. Zachodnia-593 mb, ul.B.Prusa- 37 mb), budowę chodników, poboczy oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej.
Planowana budowa ciągu ulic: Zachodnia i B.Prusa w Zbąszynku ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi: pojazdów i pieszych, co wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ciągu budowanych ulic. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwiększone zostanie również dzięki wybudowaniu chodników, ścieżki rowerowej, budowie oświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. oznakowanie aktywnego na przejściu dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów).
 
Projekt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek” – projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.
Termin realizacji: XII 2016 - 30 VI 2022 rok
Wartość projektu: 3 829 099,46 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 3 571 018,16 zł.
Opis projektu:  W ramach projektu uczniowie praz nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, stażach oraz praktykach zawodowych, które maja podnosić ich kwalifikacje zawodowe w danym kierunku. Więcej informacji na stronie szkoły.

Projekt: Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla niepełnosprawnych w Zbąszynku

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

 
W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.
„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”
Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”
Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów.
Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary
Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN
Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN
 
Wartość projektu dla Gminy … : „kwota do zaplanowania” PLN
Kwota dofinansowania dla Gminy … :  „w tym środki UE 85%” PLN
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa Gminy
Kwota do zaplanowania na 2018 r.
w tym środki UE (85%)
Bytnia
550 737,00
468 126,45
Miasto Gubin
364 143,00
309 521,55
Gmina Gubin
361 750,00
307 487,50
Kolsko
568 720,00
483 412,00
Krzeszyce
811 700,00
689 945,00
Lubrza
637 410,00
541 798,50
Skąpe
553 720,00
470 662,00
Maszewo
498 337,00
423 586,45
Niegosławice
635 070,00
539 809,43
Gozdnica
531 720,00
451 962,00
Kostrzyn nad Odrą
910 750,00
774 137,50
Kożuchów
640 180,00
544 153,00
Zbąszynek
671 704,00
570 948,40
Żary
959 293,00
815 399,05
Babimost
648 200,00
550 970,00
 
czytaj dalej

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego