Kalendarium

Kalendarz imprez

Bieżące inwestycje

  • 12-04-2016

Inwestycje w trakcie realizacji

Projekt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek” – projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.
Termin realizacji: XII 2016 - 30 VI 2022 rok
Wartość projektu: 3 829 099,46 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 3 571 018,16 zł.
Opis projektu:  W ramach projektu uczniowie praz nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, stażach oraz praktykach zawodowych, które maja podnosić ich kwalifikacje zawodowe w danym kierunku. Więcej informacji na stronie szkoły.
 
Projekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZBĄSZYNKU
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 10 226 234,48 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 426 800,00 zł
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Opis projektu:. W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjnybudynek pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, ciągi piesze, zagospodarowanie terenu, zieleń),który stanowić będzie doskonałe uzupełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego im.B.Niemca w Zbąszynku.
Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy-2.718,55m2,
Powierzchnia całkowita-5.437,10m2,
Powierzchnia użytkowa-3.375,00m2.
 
 
Projekt: „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek”
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu:12 941 175,10zł
Dofinansowanie:Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania:9 899 998,88zł
Opis projektu:Zakres projektu obejmuje budowę ośmiu ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 22 165mb, w tym:
• na terenie gminy Babimost: 9 230 m,
• na terenie gminy Zbąszynek:  7939 m,
• na terenie gminy Kargowa: 4 996 m.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którego skład wchodzą gminy: Zbąszynek, Babimost i Kargowa oraz powiaty: świebodziński i zielonogórski.
 
 
 
Projekt: ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 25 161 445,53 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 9 999 999,97 zł
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zbąszynku z wykorzystaniem OZE jako źródła produkcji energii elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku uwzględnia wykonanie instalacji do przeróbki osadów ciekowych i budowę budynku socjalno-technicznego oraz realizację nowego ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w którym częściowo wykorzystane zostaną obiekty istniejące na terenie oczyszczalni. Przewiduję się ich przebudowę i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji w układzie technologicznym.
 
Projekt: Budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku
Termin realizacji: 2018-2019
Wartość projektu: 110 692,83zł
Wnioskowane dofinansowanie: 57 263,00zł
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Opis projektu: W ramach projektu powstaną nowe schody i pochylnie, chodniki oraz wejście do Domu Kultury w Zbąszynku od strony ul. Klubowej w miejsce istniejących schodów będących w bardzo złym stanie technicznym. Celem operacji rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej umożliwiającej równy i nieograniczony barierami architektonicznymi dostęp do niej wszystkim zainteresowanym.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego