Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Sesja absolutoryjna

Pomimo niedogodności związanych z pandemią, Rada Miejska w Zbąszynku, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, podczas sesji 28 maja br. udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie Gminy Zbąszynek za 2020 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania Burmistrzowi Zbąszynka.
Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zbąszynku. RIO w Zielonej Górze zaopiniowała również pozytywnie przedstawione przez Burmistrza Zbąszynka sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 rok. 
Udzielenie absolutorium przez Radę Miejską w Zbąszynku jest wyrazem akceptacji pracy Burmistrza Zbąszynka w 2020 roku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Sesja absolutoryjna 2021

UWAGA!

URZĄD MIEJSKI W ZBĄSZYNKU POSZUKUJE CHĘTNYCH OSÓB DO KOSZENIA POBOCZY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY.
W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ORAZ ZŁOŻENIA OFERTY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU POD NUMEREM TELEFONU: 683910345
czytaj dalej

I spotkanie Grupy Organizacyjnej dot. 100-lecia miasta Zbąszynek

20 maja 2021 r. odbyło się I spotkanie Grupy Organizacyjnej
dot. 100-lecia miasta Zbąszynek. Grupa, powołana w sierpniu 2020 r. przez
Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego przygotuje Strategię Działania dotyczącą organizacji obchodów 100-lecia miasta Zbąszynek.
Grupę Organizacyjną tworzą:
Malwina Kubicka - dyrektor ZOK Zbąszynek (Koordynator ds. przeprowadzenia obchodów, sekcja kulturalna);
Marcin Minta - kierownik OSIR Zbąszynek (sekcja sportowa);
Marcin Kumke - Radny Rady Miejskiej w Zbąszynku, historyk (sekcja historyczna - oświatowa);
Adrian Kepke - podinspektor ds. promocji w Urzędzie Miejskim (sekcja promocyjna);
Zbigniew Buśko - Komendant Związku Drużyn ZHP Zbąszynek (sekcja patriotyczna).
Już wkrótce zostanie przeprowadzona sonda uliczna oraz ankieta internetowa w celu poznania oczekiwań mieszkańców.
Wszystkie informacje o obchodach pojawią się na specjalnie utworzonej
stronie internetowej. Zapraszamy do współpracy w wybranych sekcjach.
czytaj dalej

Wizyta Wojewody Lubuskiego

13 maja Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przebywał z wizytą w Gminie Zbąszynek. W spotkaniu, Wojewodzie towarzyszył Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski, wice-Starosta Andrzej Chromiński, radny Rady Powiatu Świebodzińskiego Michał Motowidełko oraz Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Pierwszym punktem wizyty Wojewody było spotkanie z seniorami z Dziennego Domu Senior-Wigor.
Podczas spotkania Wojewoda zwiedził niewyremontowaną jeszcze część budynku, w której niedługo powstaną mieszkania chronione, przeznaczone dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku. Przygotowanych będzie 11 mieszkań, inwestycja planowo zakończy się w marcu 2022 r.
W trakcie spotkania Burmistrz Zbąszynka uhonorował Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka tytułem "Przyjaciela Gminy Zbąszynek" w podziękowaniu za zaangażowanie i zrozumienie naszych koncepcji rozwojowych.
Drugim punktem wizyty było otwarcie zakończonej inwestycji pod nazwą „Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku - etap II” dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 744.730 zł. Gmina Zbąszynek, jako jedna z 6 w powiecie świebodzińskim, najbardziej aktywnie aplikowała o środki rządowe – stwierdził Wojewoda dodając, że na dotychczasowe inwestycje realizowane na terenie  Gminy Zbąszynek z budżetu państwa przekazanych zostało łącznie 5.403.366 zł.
czytaj dalej

Stypendyści w Gminie Zbąszynek

Po zakończonym okresie nauki, na koniec kwietnia absolwenci klas maturalnych w Gminie Zbąszynek otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Poza świadectwami rozdane zostały także nagrody – a w nich między innymi Stypendia Burmistrza Zbąszynka.
Stypendystą w technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku z najlepszymi wynikami w nauce na świadectwie ukończenia szkoły został Mikołaj Zienkowicz.
Stypendium otrzymała również absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku – Julia Lemańska.
Stypendystką w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu została Eunika Fąferko, która otrzymała również Stypendium Związku Leśników Polskich.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz w przyszłym życiu zawodowym.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Stypendyści 2021

Kondolencje

Z żalem informujemy że 26 kwietnia 2021 r. zmarł Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, wybitny językoznawca, znakomity wykładowca i pasjonat nauki.
Rodzinie oraz najbliższym zmarłego składamy najszczersze kondolencje. Pamięć o Nim na zawsze pozostanie z nami.
Państwo Halina i Tadeusz Zgółkowie z Gminą Zbąszynek związani są od 2005 roku, m.in. poprzez systematyczny udział w organizowanych wydarzeniach oświatowych i kulturalnych, a także poprzez uczestnictwo i objęcie honorowym patronatem konkursu „Połam pióro”, organizowanego przez ówczesne I Gimnazjum w Zbąszynku. Swoją pracą i zaangażowaniem bardzo aktywnie i skutecznie promowali dobre imię Gminy Zbąszynek. 
czytaj dalej

76 rocznica przyjazdu pierwszych wygnańców z Kresów Wschodnich do Zbąszynka

76 lat temu na peron drugi dworca Neu Bentschen (Nowy Zbąszyń - Zbąszynek) wjechał pierwszy transport wygnańców.
W dniu 15 kwietnia Świebodziński Związek Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn uczcił tę rocznicę.
W obchodach wziął również udział Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

Ku pamięci Związek Kresowian przywołał fragment wspomnień jednego z Kresowian, który przyjechał pierwszym transportem:
„Nas przywieziono na stacje w Zborowie w dniach 20-25 stycznia 1945 roku. Tam w nieludzkich warunkach, na mrozie, pod gołym niebem, koczowaliśmy dwa miesiące, nim podstawiono wagony. Byliśmy u kresu sił. Wielu chorowało, a Hanka Szyligowa z dwiema córkami i kilkanaście osób z innych wsi, zmarło z zimna i wycieńczenia. Skromne zapasy żywności szybko się wyczerpały. Panował głód. Dziadek sprzedał konia, aby kupić żywość i paszę dla krowy.
Podróż też trwała prawie miesiąc. Do Zbąszynka dotarliśmy 15 kwietnia. Na stacji stał transport z więźniami z obozu koncentracyjnego i wszędzie było dużo wojska. Jakieś 70 kilometrów dalej, przebiegała linia frontu. Zaraz po przyjeździe, w godzinach popołudniowych, przeżyliśmy nalot niemiecki. Ukryliśmy się pod betonowym wiaduktem.
Na drugi dzień, niemieckie furmanki, zaczęły nas rozwozić po wioskach. Wszędzie mieszkali jeszcze Niemcy. Polaków dokwaterowywano do nich. W domku na skraju lasu, gdzie nas ulokowano, nie czuliśmy się bezpieczni…”

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: 76. rocznica przyjazdu pierwszych wygnańców z Kresów Wschodnich do Zbąszynka

Innowacyjny Samorząd 2021 – kreatywność w czasach pandemii

Miło nam poinformować, że  w dniu 15 kwietnia br. Gmina Zbąszynek otrzymała wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021 – kreatywność w czasach pandemii”. Łącznie do konkursu zgłoszono 396 projektów. Najważniejszymi kryteriami oceny były: nowatorstwo w skali kraju, rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań. Nasz projekt pt: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” został wyróżniony w kategorii gmin miejsko-wiejskich, wśród 83 projektów zgłoszonych do konkursu w tej kategorii.
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz GovTech Polska. Partnerem strategicznym była spółka PGNiG.
czytaj dalej

Mur, ale historia Wojska Polskiego

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.
 
Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
czytaj dalej

81. rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir

10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której  do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. W czasie transportu ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Tylko nielicznym udało się powrócić do kraju.
10 lutego przypadła 81. rocznica pierwszej masowej deportacji. Tego samego dnia przy pomniku na Placu Dworcowym w Zbąszynku spotkali się przedstawiciele samorządu, m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur oraz członkowie Świebodzińskiego Związku Kresowian - Koło Terenowe Kosieczyn. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku, Ks. Kan. Jerzy Kordiak  a także delegacja seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor”. Burmistrz Zbąszynka przypomniał tragedię Polaków deportowanych w głąb ZSRR, ogrom ich cierpień i nieludzkiego traktowania. Podkreślił, że zostali wywiezieni przez Rosjan tylko dlatego, że byli Polakami. Podziękował również za uczestnictwo w tej ważnej uroczystości. Modlitwę za zmarłych odmówił  Ks. Kan. Jerzy Kordiak. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci pomordowanym mieszkańcom Kresów.
Mając na uwadze obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii, uroczystość odbyła się przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: 81. rocznica deportacji na Sybir

1 2 3 4 5 6 ... 55 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego