Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.
Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.
Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.
Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz
z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo
do wsparcia.
Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.
Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.
Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 
czytaj dalej

Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok

Harmonogramy dostępne w załącznikach.
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań służących poprawie jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła) na terenie Gminy Zbąszynek w 2022 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 3 stycznia do 31 stycznia 2022 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku określająca zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Zbąszynek lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek na dany rok. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro
nr 7 lub pod numerem tel. 68 39 10 343
czytaj dalej

Podziękowanie MC Zdrovita

„Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą,
a zadowolenie największym bogactwem.
                                       Desmond Tutu
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku spotkał się 15 grudnia br. z przedstawicielami MC Zdrovita lek. Aliną Kościańską, lek. Dariuszem Czarneckim oraz Andrzejem Galasem. Burmistrz podziękował MEDYCZNEMU CENTRUM „ZDROVITA” z siedzibą w Nowym Tomyślu za 18 letnią działalność medyczną, troskę i zaangażowanie w niesienie pomocy Pacjentom w sektorze Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na terenie Gminy Zbąszynek. Życzył zdrowia i pomyślności dla wszystkich pracowników Spółki oraz dalszego rozwoju działalności medycznej.
Pan Dariusz Czarnecki podzielił się swoją refleksją związaną z działanością na terenie Gminy Zbąszynek, stwierdził -  nie spotkałem nikogo, i myślę, że nasza firma także nie, kto byłby tak bezinteresownie życzliwy i zaangażowany w opiekę medyczną na swoim terenie. Panie Burmistrzu dziękuję i chylę czoło.
 
MC Zdrovita prowadziło w ramach AOS 14 poradnii specjalistycznych w tym:chirurgii ogólnej, dermatologicznej, diabetologicznej, endokrynologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, psychologicznej, reumatologicznej, urologicznej, ginekologicznej, ortopedycznej, onkologicznej i pulmonologicznej. W ostatnim roku działalności tych poradni było 10.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Podziękowanie MC Zdrovita

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 16.12.2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie przypomina o obowiązku szczepienia psów p/ko wściekliźnie. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421):
,,[Szczepienia psów, lisów i kotów przeciwko wściekliźnie] 1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.” Niewywiązywanie się z tego obowiązku nie tylko naraża waszych podopiecznych na ryzyko zarażenia się wścieklizną, ale również was i waszych bliskich. Czy ten stanowi ponadto wykroczenie podlegające karze grzywny.
Województwo Lubuskie jest strefą o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem wścieklizny dzięki prowadzonym od wielu lat programom zwalczania tej choroby, opartym na zwalczaniu i profilaktyce, której głównym elementem są szczepienia psów i lisów p/ko wściekliźnie. Nie ma obowiązku profilaktycznego szczepienia kotów przeciw wściekliźnie, jednak ze względu na wagę zagrożenia słusznie jest ono zalecane przez lekarzy weterynarii leczących waszych czworonożnych podopiecznych.
Jak podaje Główny Lekarz Weterynarii w komunikacie z dnia 16.12.2021 r. w 2021 r. wściekliznę u zwierząt domowych i dzikich stwierdzono w Polsce w trzech województwach: mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim, w tym u 8 zwierząt domowych (6 kotów i 2 psów). Zwierzęta, u których wykryto chorobę, nie były szczepione przeciwko wściekliźnie.
Wścieklizna jest jedną z najbardziej śmiercionośnych chorób odzwierzęcych, która od ponad 4000 lat nęka prawie każdy zakątek świata. Około 99% przypadków wścieklizny u ludzi jest spowodowanych ukąszeniami zakażonych psów.
Dołóżmy więc razem wszelkich starań, aby jej skutecznie zapobiegać szczepiąc profilaktycznie swoje psy i koty przeciw tej chorobie.
czytaj dalej

Świąteczne zdobienie miasta

Zbąszynek na święta Bożego Narodzenia przystraja się co roku. Na ulicach miasta oraz posesjach mieszkańców można podziwiać piękne ozdoby świąteczne. Przyjętym już od kilku lat zwyczajem choinka zdobiąca rondo im. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki Kolejarzy, została udekorowana przez przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Ubieranie choinki

Dzień Kolejarza w Gminie Zbąszynek

Dzień Kolejarza to święto kolejarzy i pracowników kolei, które obchodzimy w Polsce od 1981 roku. Na datę jego obchodów wybrano dzień 25 listopada, w którym wspomina się świętą Katarzynę Aleksandryjską - patronkę kolejarzy. Z tej okazji w kościele parafialnym w Zbąszynku odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji kolejarzy, po której uczestnicy prowadzeni przez delegacje  pocztów sztandarowych przemaszerowali pod pomnik św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Placu Dworcowym. Po wspólnej modlitwie pod przewodnictwem ks. Kanonika Jerzego Kordiaka złożono kwiaty pod pomnikiem dla uczczenia pamięci kolejarzy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Zastępca Burmistrza Zbąszynka Jan Makarewicz, życząc pomyślnej przyszłości dla polskiej kolei, nowoczesnej, bezpiecznej i szybkiej, spełniającej oczekiwania klientów. Wyraził także nadzieję, że kolej w dalszym ciągu pozostanie ważnym podmiotem zbąszyneckiej rzeczywistości. Przemówienie wygłosił również Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur życząc kolejarzom zawsze zielonego światła w ich codzienności. Głos zabrał również Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze Mariusz Olejniczak.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: Dzień Kolejarza 2021

Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,
organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte
w oświadczeniach. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie grantu proszone są o złożenie  następujących dokumentów poświadczających:
1) Stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć np. kserokopie odpisów aktów stanu cywilnego: aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów małżeństwa, itp. oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu).
2) Fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR o zatrudnieniu,  legitymację służbową, książeczka zdrowia, kartę z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowód osobisty potwierdzające zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomy potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp., oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu).
 3) Zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Zaświadczenia nie muszą przedstawiać rodzice/opiekunowie uczniów/uczniowie pełnoletni gminnych jednostek oświatowych (pod warunkiem uczęszczania przez dziecko do poniższych szkół w latach 2020-2021 i nie otrzymania sprzętu z innych źródeł), tj.:
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku,
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku,
  • Szkoła Podstawowa „Pomnik Rodła” w Dąbrówce Wlkp.,
  • Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie.
Uwaga: zaświadczenie należy złożyć wg wzoru- Załącznik nr 1 Zaświadczenie szkoła PPGR Gmina Zbąszynek (do pobrania na stronie www.zbaszynek.pl lub w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku- Punkt informacyjny).
4) Oświadczenie uzupełniające.
Uwaga: oświadczenie należy złożyć wg wzoru- Załącznik nr 2 Oświadczenie uzupełnienie PPGR Gmina Zbąszynek (do pobrania na stronie www.zbaszynek.pl lub w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku- Punkt informacyjny).
Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im komputerów, pozyskanych przez Gminę Zbąszynek w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Zbąszynek do instytucji weryfikującej. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku należy złożyć komplet dokumentów dla każdego wniosku oddzielnie.
 Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać  w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku, godz.13:00.
UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku
o udzielenie wsparcie dla ucznia. Uzupełnienie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą aktualizowane na bieżąco na stronie www.zbaszynek.pl
Kontakt w sprawie: tel. 68 3910351
czytaj dalej

Gmina Zbąszynek zdobyła II miejsce w Konkursie "Rosnąca Odporność"

Gmina Zbąszynek zajęła II miejsce powiecie w konkursie „Rosnąca Odporność”, zdobywając tym samym nagrodę w wysokości 500 tys. zł. Konkurs premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Ogółem w pełni zaszczepionych na terenie Gminy Zbąszynek mamy 4309 mieszkańców. Jest to sukces nas wszystkich. Środki finansowe mają trafić na konta gmin w terminie 60 dni i mogą być przeznaczone wyłącznie na działania związane przeciwdziałaniem COVID-19.
czytaj dalej

75 rocznica osadnictwa polskiego na Ziemi Gryfińskiej oraz Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz oraz V-ce Prezes Świebodzińskiego Związku Kresowian Władysław Kozak na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pana Mieczysława Sawaryna oraz Prezesa Zarządu Koła w Gryfinie  Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” Zdzisława Szczepkowskiego wzięli udział w obchodach  z okazji  Narodowego Święta Niepodległości oraz 75 rocznicy osadnictwa polskiego na Ziemi Gryfińskiej.  W ramach obchodów odbyła się Msza Święta za Ojczyznę w Kościele pw. Niepokalanego serca Maryi w Gryfinie. Msza została zamówiona przez NSZZ Solidarność z udziałem Zakładowej Orkiestry Dętej PGE Dolna Odra. Podczas nabożeństwa odbyło się poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”. Następnie w ramach obchodów odbyła się uroczysta akademia z okazji 75 rocznicy osadnictwa polskiego na Ziemi Gryfińskiej. Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, chóru Res Musica z Gryfina oraz kapel ludowych z Birzymia, Gardna, Wełtynia i Raciechowic.
Więcej na stronie: https://gryfino.pl/chapter_289096.asp?soid=66AAA44817ED495680B9AAA5BA6DC36E
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 58 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny obsługi petentów:
         poniedziałek           7:30 - 17:00
         wtorek - piątek        7:30 - 13:00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego