Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

84 rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir

9 lutego 2024 roku przy pomniku na Placu Dworcowym w Zbąszynku odbyła się uroczystość upamiętniająca 84 rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. Spotkali się przedstawiciele zbąszyneckiego samorządu, m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Sekretarz Gminy Jan Makarewicz, Radny Powiatu Świebodzińskiego Marcin Minta, członkowie Świebodzińskiego Związku Kresowian - Koło Terenowe Kosieczyn oraz klasa mundurowa z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku z nauczycielem Marcinem Kumke. Modlitwę w intencji Sybiraków odmówił ksiądz proboszcz Jerzy Kordiak. W wydarzeniu brali również udział Seniorzy z Dziennego Domu Senior-Wigor, którzy wraz z innymi delegacjami oddali hołd zapalając znicze pod pomnikiem pamięci pomordowanym mieszkańcom Kresów.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: 84 rocznica masowej deportacji Polaków na Sybir

100-latka w Gminie Zbąszynek!

7 lutego 2024 roku, 100 urodziny obchodziła mieszkanka Dąbrówki Wlkp. Pani Jadwiga Pioch. W uroczystym świętowaniu wspólnie z rodziną Jubilatki udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec-Kromska. Wszyscy goście życzyli Pani Jadwidze przede wszystkim zdrowia i pogody ducha oraz wielu szczęśliwych chwil w gronie najbliższych. Burmistrz Zbąszynka podkreślił wyjątkowy charakter urodzin; bowiem rocznica stuletnich urodzin nie zdarza się często w naszej Gminie.  Jak wspomniał Przewodniczący Rady Jan Mazur Jubilatka doświadczyła ogromnego daru, dane Jej było przeżyć wiek naszej polskiej historii. Taki Jubileusz stanowi skarbnicę różnych doświadczeń życiowych, zarówno trudnych jak i radosnych. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie zdrowia i spokoju na kolejne lata!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: 100-latka

Tytuł Honorowego Obywatela wręczony!

28 grudnia 2023 r., w trakcie sesji, Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek panu Szczepanowi Sobczakowi, Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia Gmin Region Kozła. 29 stycznia br. na pierwszej tegorocznej Sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku nastąpiło wręczenie tytułu.
Poniżej pełna treść uzasadnienia do uchwały:
czytaj dalej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego partnerstwa gmin „Razem dla wspólnego rozwoju”

Samorządy skupione w porozumieniu międzygminnym: Trzciel, Pszczew, Przytoczna, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła „Razem dla wspólnego rozwoju” zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego  do 2030 r.
Konsultacje potrwają od dnia 26.01.2024 r. do dnia 29.02.2024 do godz. 24:00.
Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnych uwag wnoszonych drogą elektroniczną lub pocztową na adres Lidera Partnerstwa, tj. Gminy Trzciel: e-mail: e-mail lub Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.
Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego dla partnerstwa gmin „Razem dla wspólnego rozwoju”  z wykorzystaniem przygotowanego formularza uwag.
Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.
W załączeniu - Strategia partnerstwa gmin „Razem dla wspólnego rozwoju” wraz
z formularzem zgłaszania uwag.
czytaj dalej

Rusza nabór wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Gminy Zbąszynek w 2024 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 10 stycznia do 28 czerwca 2024 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku określająca zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Zbąszynek lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek na dany rok. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro
nr 3 lub pod numerem tel. 68 39 10 343
czytaj dalej

Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Szanowni Państwo,
 
Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego
 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 
przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu (Załącznik nr 2 do Regulaminu monitoringu i ewaluacji projektu).
 
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
 do 30 czerwca 2024r.
 
                                                                                                                    Wzór Oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu.
 
                                                                                                                 Ponadto Oświadczenie do pobrania tutaj
                                                                                                       lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
 
                                                                                                               Informacje pod nr telefonu: 68 3910351
 
 

Załączniki

Pan Szczepan Sobczak Honorowym Obywatelem Gminy Zbąszynek

28 grudnia br. na sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek panu Szczepanowi Sobczakowi Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia Gmin Region Kozła. Przyznanie tytułu jest podziękowaniem za promocję Gminy Zbąszynek jako członka Stowarzyszenia Gmin Region Kozła na terenie Polski i poza jej granicami. Dodatkowo wieloletnia, bardzo dobra współpraca zdaniem radnych jest ważnym argumentem do stwierdzenia, że Pan Szczepan Sobczak jest właściwą osobą aby otrzymać najważniejszy tytuł jaki Rada Miejska w Zbąszynku może przyznać osobie mieszkającej poza granicami Gminy Zbąszynek. Wręczenie tytułu nastąpi w 2024 roku przy okazji organizacji jednej z imprez na terenie Gminy.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Szczepan Sobczak Honorowym Obywatelem Gminy Zbąszynek

Deklaracja współpracy pomiędzy Powiatem Świebodzińskim a Gminą Zbąszynek

28 grudnia br. na sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski oraz Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski podpisali deklarację współpracy pomiędzy Powiatem Świebodzińskim, a Gminą Zbąszynek w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w latach 2024-2029. Dokument zawiera wykaz uzgodnionych zadań drogowych, które uznane zostały jako ważne i mają być realizowane w na terenie Gminy Zbąszynek w następnej kadencji samorządowej. Zarówno Pan Starosta jak i Pan Burmistrz podkreślali, na przykładzie udanych realizacji przedsięwzięć z ostatnich lat, że wspólne działania samorządów przynoszą oczekiwane efekty.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Deklaracja współpracy pomiędzy Powiatem Świebodzińskim a Gminą Zbąszynek

Budżet Gminy Zbąszynek na 2024 rok

28 grudnia br. na sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku jednym z ważniejszych punktów obrad było uchwalenie uchwały budżetowej na 2024 rok. Po przedstawieniu projektu uchwały oraz odczytaniu opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także opinii Komisji Rady Miejskiej i stanowiska Burmistrza Zbąszynka do przedstawionych opinii i wprowadzeniu autopoprawek, radni jednogłośnie głosowali za przyjęciem nowego budżetu dla Gminy Zbąszynek. Dochody ogółem określono na poziomie 77 797 tys. zł, natomiast planowane wydatki mają wynieść 86 512 tys. zł. W budżecie zaplanowano szereg kolejnych ważnych inwestycji, które mają poprawić jakość życia naszych mieszkańców, a będą to m.in.: przebudowa stacji uzdatniania wody oraz II etap przebudowy drogi w Rogozińcu, budowa ulicy Chlastawskiej w Dąbrówce Wlkp., budowa drogi w Bronikowie, budowa remizy OSP i ul. Okrężnej w Kosieczynie, I etap remontu i rozbudowy Domu Kultury w Zbąszynku, współfinansowanie przebudowy ul. Okrężnej i Kosieczyńskiej w Zbąszynku oraz wiele innych zadań. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami budżetu Gminy Zbąszynek na 2024 rok, które publikowaliśmy m.in. w ostatnim wydaniu Zbąszyneckiego Kwartalnika.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Budżet Gminy Zbąszynek na 2024 rok

Spotkania opłatkowe

20 grudnia, Burmistrz Zbąszynka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym z seniorami oraz z pracownikami z „Senior-Wigor" w Zbąszynku. W spotkaniu udział wzięli również zaproszeni księża: Proboszcz parafii Kosieczyn ks. dr Andrzej Drutel, ks. Senior Bernard Półtorak oraz wikariusz z Parafii Zbąszynek ks. lic. mgr Sławomir Szocik.
Atmosfera była niesamowicie przyjazna, a sala ozdobiona świątecznymi detalami tworzyła magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia.
Ważnym elementem spotkania była tradycja dzielenia się opłatkiem. Przed wspólnym posiłkiem wszyscy połączyli się w modlitwie, tworząc chwilę refleksji i wdzięczności. Wszyscy zebrani, zarówno seniorzy, pracownicy Dziennego Domu „Senior-Wigor” jak i zaproszeni goście zaangażowali się również w wspólne śpiewanie kolęd.
To wyjątkowe, pełne ciepła i serdeczności spotkanie podkreśliło, jak istotne są tradycje i jak potrafią one łączyć społeczność.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Spotkanie opłatkowe "Senior-Wigor"

1 2 3 4 5 6 ... 70 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego