Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

„Segregatory pediatryczne - jestem dzieckiem"

Gmina Zbąszynek zakupiła „Segregatory pediatryczne - jestem dzieckiem", dzięki temu segregatorowi rodzice nie przegapią terminu kolejnych wizyt, będzie można również uporządkować wszystkie wyniki badań oraz zdobyć podstawową wiedzę medyczną jaką rodzice powinni posiadać.
 
Segregator składa się z trzech części:
Niebieskiej – organizacyjnej – znajdziecie w niej miejsce na najpotrzebniejsze dane, terminarz wizyt, tabelę do uzupełniania przebytych chorób oraz koperty na wyniki badań wraz z informacją o ich dostępności, pobieraniu, itp. a  także na karty informacyjne ze szpitala.
 
Zielonej – informacyjnej o dziecku zdrowym – znajdziecie w niej dużo informacji dotyczących pielęgnacji i rozwoju dziecka, począwszy od „instrukcji obsługi noworodka” poprzez karmienie piersią i mieszankami mlecznymi, rozszerzanie diety, dietę dzieci starszych, szczepienia, siatki centylowe, rozwój psychoruchowy, poradnik stomatologiczny, kompletowanie apteczki na wyjazd, po problemy związane z dojrzewaniem płciowym.
 
Czerwonej – informacyjnej o chorobach – znajdziecie w niej informacje dotyczące postępowania w przypadku najczęstszych dolegliwości wieku dziecięcego takich jak kaszel, katar, gorączka, wymioty i biegunka oraz pierwszej pomocy w stanach nagłych.
 
Wszystkie części są spersonalizowane, co stanowi nie tylko o przydatności i atrakcyjności segregatora, ale czyni go też świetną pamiątką dla dziecka, które będzie go miało.
 
Segregatory będą przekazane chętnym rodzicom, dzieci urodzonych od dnia 01.01.2019 r. którzy zgłoszą się do biura promocji Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Ilość segregatorów jest ograniczona.
 
czytaj dalej

79. rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir

10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której  do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. W czasie transportu ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Tylko nielicznym udało się powrócić do kraju.
10 lutego przypada 79. rocznica pierwszej masowej deportacji. 11 lutego przy pomniku na Placu Dworcowym spotkali się przedstawiciele samorządu, m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur oraz członkowie Świebodzińskiego Związku Kresowian - Koło Terenowe Kosieczyn. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku, Ks. Kan. Zdzisław Przybysz, Ks. Kan. Jerzy Kordiak  a także delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka z Kosieczyna oraz delegacja seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”. Burmistrz Zbąszynka przypomniał tragedię Polaków deportowanych w głąb ZSRR, ogrom ich cierpień i nieludzkiego traktowania. Podkreślił, że zostali wywiezieni przez Rosjan tylko dlatego, że byli Polakami. Podziękował również za  uczestnictwo w tej ważnej uroczystości nie tylko członkom Związku, ale także młodzieży. Modlitwę za zmarłych odmówił  Ks. Kan. Zdzisław Przybysz. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci pomordowanym mieszkańcom Kresów.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: 79. rocznica deportacji na Sybir

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG!

Zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,  jeśli przedsiębiorca posiada w CEIDG wiele wpisów, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. powinien uzupełnić wybrany wpis o wymagane dane ewidencyjne i informacyjne.
 
Po upływie tego terminu wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną wykreślone z CEIDG.
czytaj dalej

Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

30 stycznia Burmistrz Zbąszynka spotkał się z emerytowanymi nauczycielami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Byli nauczyciele działają aktywnie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zbąszynku. Spotkanie miało na celu przedstawienie bieżących działań oraz informacji o najważniejszych zamierzeniach zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych realizowanych na terenie Gminy Zbąszynek. Goście zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek. Spotkanie było również okazją do merytorycznej rozmowy na temat przyszłej Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami z ZNP

Rozporządzenie nr 01/0808/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu świebodzińskiego.

Treść rozporządzenia w załączniku.
czytaj dalej

Spotkanie z mieszkańcami

19 stycznia w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z mieszkańcami, poświęcone temu co przed nami w nowej samorządowej kadencji. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur.
czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka

26 stycznia Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Wlkp. zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. W części artystycznej uczniowie klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w Dąbrówce Wlkp.  pochwalili się swoimi umiejętnościami. Klasa pierwsza pod opieką pani Katarzyny Trochanowskiej zaśpiewała piosenki oraz przedstawiła wiersz. Uczniowie klasy drugiej wyrecytowali wiersze dla swoich dziadków. Rewelacyjny taniec zaprezentowały dziewczynki z klasy drugiej. Na zakończenie uczennice z koła wokalnego zaśpiewały kolędę, oraz pastorałkę. Uczniów klasy drugiej i koło wokalne przygotowała pani Iwona Utrata. W podzięce dzieci otrzymały słodkie upominki od Koła Gospodyń. Po występach babcie i dziadkowie zostali zaproszeni do zabawy tanecznej przy muzyce zespołu „Rezonans” z Kosieczyna.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: Dzień Babci i Dziadka

Zebrania Sprawozdawcze Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych

W okresie od 21 do 25 stycznia miały miejsce zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Zbąszynek. W zebraniach udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Świebodzińskiego Leszek Parandyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Wójcik, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie Dariusz Paczesny, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Zbąszynku Wojciech Wittke, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie Jerzy Wrzesień, Sołtysi oraz Radni z Gminy Zbąszynek. Na zebraniach omówiono działalność jednostek w 2018 roku oraz zaplanowano działania na obecny rok, udzielono absolutorium zarządom OSP które zostały przyjęte jednogłośnie. Omówiono wydatkowanie w 2018 roku oraz przygotowano plan wydatków na rok bieżący.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Zebrania sprawozdawcze OSP

III Grand Prix w Kopa o Puchar Burmistrza Zbąszynka

18 stycznia, w remizie OSP w Dąbrówce Wlkp. odbył się trzeci z serii pięciu turniejów w III Grand Prix w Kopa o Puchar Burmistrza Zbąszynka. Współzawodnictwo w Kopa rozpoczęło się w naszej gminie Mistrzostwami Gminy Zbąszynek które odbyły się po raz pierwszy 22 kwietnia 2016 r. w Dąbrówce Wlkp. Tegoroczny turniej otworzył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, w wielogodzinnych karcianych zmaganiach frekwencja dopisała, w turnieju wzięło udział 29 zawodników z Gminy Zbąszynek. Informację o bieżącej klasyfikacji można znaleźć pod adresem:
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: III Grand Prix Gminy Zbąszynek w Kopa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań służących poprawie jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła) na terenie Gminy Zbąszynek w 2019 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 41 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego