Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

75. Rocznica Rzezi Wołyńskiej

11 lipca br. mija 75 lat od tzw. Krwawej Niedzieli podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków, Wydarzenia te przeszły do historii jako Zbrodnia Wołyńska.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz z Sekretarzem Gminy Janem Makarewiczem, przedstawicielami Świebodzińskiego Związku Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerzami i mieszkańcami Zbąszynka oddał hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze  pod pomnikiem  poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów przy Placu Dworcowym. Modlitwę za poległych odmówił Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: 75. Rocznica Rzezi Wołyńskiej

Spotkanie z mieszkańcami

10 lipca br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się cokwartalne spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel. Tytułem wstępu Burmistrz Zbąszynka podsumował ważniejsze wydarzenia i inwestycje w Gminie Zbąszynek w 2 kwartale 2018 roku: zmiana na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, w związku z przejściem na emeryturę pani Małgorzaty Czaczyk, nowym Dyrektorem Szkoły od 1 września br. będzie pani Anna Szczesiak, brak wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych, problemy w służbie zdrowia w związku z osiąganiem przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wieku emerytalnego, remonty w budynkach szkolnych w okresie wakacyjnym, rozpoczęcie budowy hali sportowej, budowa ścieki rowerowej na odcinku Chlastawa – Kosieczyn, rozstrzygnięcie przetargu na remont ulicy Dworcowej w Dąbrówce Wlkp., przygotowania do przetargu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków, termomodernizacja budynku przedszkola w Zbąszynku.
Burmistrz zaprosił również mieszkańców na obchody 75 rocznicy  Krwawej niedzieli, obchodzonej 11 lipca, które  odbędą się pod pomnikiem „Źródło” przy Placu Dworcowym. W dalszej części spotkania Przewodniczący Rady Miejskiej podsumował prace Rady Miejskiej w 2 kwartale, na co złożyło się m.in. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka, bezpieczeństwo publiczne oraz przedstawił plan pracy do kolejnych wyborów samorządowych,  przypadających w listopadzie br.
Na zakończenie spotkania pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one m.in. problemów z oświetleniem na odcinku ulicy Topolowej  przy ogródkach działkowych, znaczenia dla mieszkańców wpisania układu urbanistycznego miasta Zbąszynek do rejestru zabytków. Burmistrz podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie i zaprosił na kolejne po zakończeniu 3 kwartału.     

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Spotkanie z mieszkańcami

175-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wlkp.

7 lipca br. w Dąbrówce Wielkopolskiej odbyły się obchody Jubileuszu 175-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki współpracy strażaków ochotników z Gminy Zbąszynek z lokalnymi historykami i regionalistami, przy dużym wsparciu Pana Zdzisława Nowaka, Pana Miłosza Telesińskiego i Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej udało się dotrzeć do dokumentów z I poł. XIX w. mówiących o funkcjonowaniu służby przeciw pożarowej w Dąbrówce Wielkopolskiej mogącej mieć swój początek nawet w II poł. XVIII w. co wynikało z ujednoliconych przepisów państwa pruskiego.
W uroczystych obchodach Jubileuszu udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos,  Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego  druh Edward Fedko, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego OSP RP druh Andrzej Brachmański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie druh Leszek Parandyk, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie druh Jerzy Września, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim druh Janusz Drozd, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP druh Wojciech Wittke, Pełniący Obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie druh Dariusz Paczesny, Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel, Przewodniczący Rady Miejskiej  w Zbąszynku Jan Mazur oraz  z radni Rady Miejskiej,  Sołtys wsi Piotr Kociołek wraz z Radą Sołecką, Ksiądz Dziekan  Zdzisław Przybysz, Ksiądz Proboszcz Stanisław Jedliński, Ksiądz Andrzej Kugielski, strażacy jubilaci oraz mieszkańcy wsi.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem strażaków oraz zaproszonych gości do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została msza święta, na której poświęcono nowy sztandar. W trakcie części oficjalnej, która odbyła się w miejscowym parku nastąpiło przekazanie nowego sztandaru jednostce OSP Dąbrówka Wlkp. i pożegnanie dotychczasowego sztandaru, który przeniesiono do miejscowej Izby Pamięci. Przedstawiono także historię straży w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz wręczono medale zasłużonym druhom. Uroczystości były połączone ze strażackim turniejem ulic, występami lokalnych zespołów i zabawą. 
Z okazji pięknego Jubileuszu 175-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkopolskiej,  do wszystkich Druhów kierujemy serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud, poświęcenie  oraz zapisanie pięknych kart w historii Gminy i ochotniczych straży pożarnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

36Galeria zdjęć: 175-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wlkp.

Zawody sportowo – pożarnicze Regionu Kozła

Po ponad 10 letniej przerwie, decyzją Kapituły Regionu Kozła i Zarządu LGD RK, postanowiono wznowić jeden z istotnych elementów integracji regionu – współzawodnictwo straży pożarnych. Ustalono, że w tym roku zawody sportowo – pożarnicze zorganizuje gmina Trzciel, która  przeprowadziła także zawody dla swoich drużyn z terenu  gminy. Imprezę przeprowadzono 30 czerwca na stadionie miejskim w Trzcielu.
W szranki stanęli druhowie strażacy z wszystkich gmin Regionu Kozła. Zawody poprzedził przemarsz przez centrum miasta strażaków oraz wozów bojowych z uruchomionymi syrenami na stadion miejski. Na płycie boiska prowadzący paradę złożył meldunek burmistrzowi Trzciela – Jarosławowi Kaczmarkowi o gotowości do odbycia zawodów. Zawody  przeprowadzono zgodnie z obowiązującym w strażach pożarnych regulaminem, a sędziami byli  strażacy zawodowi z PSP z Międzyrzecza. Na ostateczną klasyfikację  składało się zdobycie punktów w dwóch konkurencjach- biegu sztafetowym oraz   w części bojowej. Zawodnicy  zaczęli swoje zmagania od biegu sztafetowego z przeszkodami, podczas którego musieli m.in. wykonać czynności imitujące obsługę urządzeń pożarniczych, przeskoczyć płotek, przebiec po równoważni i uzyskać jak najlepszy czas . Potem rozegrano tzw. bojówkę. Zawodnicy musieli odpalić motopompy, rozwinąć strażackie węże oraz strącić strumieniami wody pachołki z tworzywa sztucznego i wprawić w ruch obrotowy wiatraczek. Liczył się czas, ale także precyzja, gdyż za każdy błąd sędziowie naliczali zawodnikom punkty karne. Po weryfikacji i zsumowaniu wszystkich punktów ustalono listę kolejności drużyn w zawodach regionalnych. Najlepszymi w tym współzawodnictwie okazali się strażacy z Kargowej. Kolejne miejsca przypadły dla: Babimostu, Siedlca ( gminę reprezentowali strażacy ze Starej Tuchorzy), Zbąszynka, Trzciela i Zbąszynia.
Puchary ufundowane przez  Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła   wręczał starosta – Jerzy Fabiś w asyście prezesa LGD – Witolda Silskiego, który przekazał także najlepszej drużynie talon 500 złotowy na zakup wyposażenia  W zawodach OSP z gminy Trzciel wystartowały drużyny z Lutola Suchego, Lutola Mokrego, Brójec, Chociszewa, Siercza i Trzciela.  Imprezę zakończono wspólnym posiłkiem przygotowanym przez organizatorów ze środków przyznanych przez Kapitułę RK. 
Zródło: LGDRK

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Zawody sportowo – pożarnicze Regionu Kozła

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. 22 czerwca br. oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów oraz nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym nauczyciele oraz uczniowie spotkali się w pełnym składzie, aby uroczyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie.
W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zbąszynku udział wziął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Najlepsi uczniowie kończący naukę w Szkołach z terenu Gminy Zbąszynek zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi oraz specjalnymi stypendiami ufundowanymi przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego. Stypendium za najlepsze wyniki w nauce otrzymał uczeń III klasy gimnazjalnej Marcin Kociołek, a za największe osiągnięcia sportowe Kornelia Matysik.
W uroczystości zakończenia roku szkolnego udział wzięli również: Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, Przewodniczący Rady Rodziców Stanisław Górawski, Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak oraz zaproszeni goście.
Zakończenie roku szkolnego to również czas pożegnań z nauczycielami. Swoją pracę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Zbąszynku zakończyły 4 nauczycielki, które przeszły na zasłużoną emeryturę: Irena Budych, Grażyna Grzybowska-Gazda, Elżbieta Kostrzewa i Barbara Wolny.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski podziękował również Dyrektor Szkoły Małgorzacie Czaczyk za wiele lat pracy na rzecz Szkoły, życząc by emerytura była czasem realizacji pasji i marzeń. Jednocześnie ogłosił, że nowym Dyrektorem Szkoły od 1 września br. będzie pani Anna Szczesiak.
Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

63Galeria zdjęć: Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 21 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku 14 par małżeńskich obchodziło ten wyjątkowy Jubileusz. Dekoracji dostojnych jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Jubilatom z okazji Złotych Godów wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Honorata i  Ryszarda Bobrowscy, Krystyna i Andrzej Gołek, Irena i Marian Gościniak, Bronisława i Zbigniew Grzeszczak, Felicja i Kazimierz Jasińscy,  Stefania i Stanisław Kaczmarek, Izabela i Henryk Korbanek,  Kazimiera i Jerzy Kowalscy,  Halina i Jan Piosik, Teresa i Edmund Rosińscy, Irena i Tadeusz Skośkiewiczowie, Benedykta i Józef Zawadzcy,  Barbara i Franciszek Zdunek, Stanisława i Julian Ziarkiewiczowie. 
Życzenia dla Jubilatów przekazała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec-Kromska. Burmistrz Zbąszynka w krótkim przemówieniu wspomniał o  wspólnie spędzonym długim okresie życia, chwilach pomyślności i zadowolenia, ale też i momentach trudnych, gorzkich, wymagających poświęceń i wyrzeczeń. Najważniejsze jednak jest to, że wszyscy zebrani byli ze sobą w dobrych i złych chwilach. I to jest również jeden z powodów, dla których jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego jest w naszym społeczeństwie słusznie traktowany jako doniosłe wydarzenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

32Galeria zdjęć: Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Diamentowe Gody w Gminie Zbąszynek

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice jak 60- lecie pożycia małżeńskiego. Właśnie taką rocznicę - Diamentowe Gody – obchodziło 5 par małżeńskich z Gminy Zbąszynek: Krystyna i Albin Ciećwiera, Anna i Kazimierz Osses,  Marianna i Feliks Przybylscy,  Anna i Eugeniusz Śpiewakowie oraz   Maria i Mieczysław Urbańscy  na spotkaniu, które odbyło się  20 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec – Kromska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zwracając się do dostojnych gości, serdecznie pogratulował im wspaniałego stażu małżeńskiego oraz wręczył kwiaty i okolicznościowe upominki. Przewodniczący Rady Jan Mazur życzył jubilatom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości ludzkiej, przyjaznego otoczenia oraz kolejnych pięknych jubileuszy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Diamentowe Gody

Bal Gimnazjalny

18 czerwca  br. uczniowie kończący naukę w klasach gimnazjalnych  bawili się na balu w sali Zbąszyneckiego Centrum Kultury. W czasie pożegnalnej zabawy nie zabrakło tradycyjnego poloneza. Wśród zaproszonych gości był m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który podziękował rodzicom i gronu pedagogicznemu za przygotowanie młodzieży. Pogratulował również osiągniętych wyników w olimpiadach przedmiotowych, osiągnięć sportowych oraz podziękował młodzieży za  godne reprezentowanie Szkoły i Gminy poza jej granicami. Oficjalnego otwarcia balu dokonała Dyrektor Szkoły Małgorzata Czaczyk. Nie zabrakło również podziękowań dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz rodziców.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Bal Gimnazjalny

TWIN GAMES CUP im. Andrzeja Łeszyka w Zbąszynku

17 czerwca br. na stadionie OSIR w Zbąszynku odbył się turniej TWIN GAMES CUP im. Andrzeja Łeszyka. W turnieju udział wzięły cztery zespoły: ZAP Zbąszynek, Warta Gorzów, Ilanka Rzepin oraz połączone zespoły Pogoni Świebodzin i Medyka Cibórz. Rozpoczęcie Turnieju poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ś.p. Andrzeja Łeszyka, przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura oraz Sebstiana Łeszyka.
Turniej rozgrywany był w nowej formule. Mecz toczył się na dwóch boiskach, a wynik z obu spotkań sumował się.  Po bardzo emocjonującym turnieju zwyciężyła drużyna Warty Gorzów. Drugie miejsce wywalczyła Zbąszynecka Akademia Piłkarska, trzecie  Pogoń Świebodzin/Medyk Cibórz i czwarte  Ilanka Rzepin.
W trakcie trwania turnieju odbył się konkurs TURBOZAP oraz  Piłkarska Talentiada dla zawodników Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej. W ramach zakończenia sezonu piłkarskiego 2017/2018 rozegrano mecze dzieci - rodzice w pięciu kategoriach wiekowych, gdzie najważniejszy nie był wynik, ale dobra zabawa. Na zakończenie dnia odbył się pokaz Football Freestyle Stanisława Kościelnego, który po krótkim pokazie zaprosił młodych piłkarzy do wspólnych ćwiczeń.
Po zakończeniu wszystkich meczy zawodnicy ZAP otrzymali  pamiątkowe medale Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek oraz kiełbaski z grilla.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: TWIN GAMES CUP im. Andrzeja Łeszyka w Zbąszynku

Uroczystość 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

14 czerwca br. w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu odbył się uroczysty apel poświęcony 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze  Wojciech Grochala oraz Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Wśród zaproszonych gości byli m.in: Minister Zbigniew Zieliński, Marcin Pytlos – Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wojciech Grochala – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, płk Robert Kosowski – Dowódca 17 WBZ w Międzyrzeczu, płk Rafał Miernik Dowódca 12 WBOT w Poznaniu, ppłk Paweł Krzyżaniak – Dowódca 7 batalionu SKW z Wędzrzyna, ppłk Damian Kidawa – 17 WBZ w Międzyrzeczu, Jarosław Szałata – Prezes Związku Leśników Polskich RP, Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka, Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku.
Celem uroczystości, poza uczczeniem 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, było także ślubowanie członków Stowarzyszenia Przysposobienia Wojskowego Leśników, które zostało wskrzeszone i reaktywowane po raz pierwszy w Polsce od 1945 roku. Program PWL jest innowacyjnym przedsięwzięciem wprowadzanym przez ZSL w Rogozińcu przy współpracy 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich i 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
W ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 15 czerwca br.  na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu oraz w okolicznych lasach Nadleśnictwa Babimost odbył się bieg leśny z przeszkodami „Nasza Wolność” .
Organizatorem biegu był Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, a partnerem biegu była 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu i 7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich w Wędrzynie. W biegu udział brali przedstawiciele szkół leśnych (Tuchola, Starościn, Rogoziniec), wojskowo – pożarniczych, ale także osoby zatrudnione w służbach mundurowych. Bieg rozgrywał się w czterech kategoriach, w których łączni wystartowało 40 uczestników.Więcej informacji i zdjęć na stronie Zespołu Szkół Leśnych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Uroczystość 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

1 2 3 4 5 6 ... 33 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego