Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzciel na lata 2024-2031

Burmistrz Trzciela zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzciel na lata 2024-2031
Na podstawie art. 30 ust. 1a oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40, zm. Dz. U. 2023 poz. 572, 1463, 1688), art. 6 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2023 poz. 1259, zm. Dz. U. 2023 poz. 1273), §2. Uchwały Nr XLI/313/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Trzciel na lata 2024 - 2031 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2023 poz. 900), Burmistrz Trzciela zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzciel na lata 2024-2031.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 6 września 2023 roku do 11 października 2023 roku.
1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Trzciel.
2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Trzciel, organizacje pozarządowe, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy.
3. Forma konsultacji:
Pisemne lub elektroniczne składanie opinii, uwag i propozycji do projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzciel na lata 2024-2031 na formularzu konsultacyjnym.
4. Formularz należy przesłać:
1) w wersji elektronicznej na adres poczty e-mail: promocja~@~trzciel~.~pl,
2) złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu,
3) na adres: Urząd Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.
W tytule korespondencji należy wpisać „Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Trzciel na lata 2024-2031”.
Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Trzciel.
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego