Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

PORADY PSYCHOLOGA I PRAWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku informuje, że w miesiącu kwietniu 2020 roku uruchomione zostają w OPS telefoniczne porady psychologa dla osób dorosłych oraz psychologa dla dzieci. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy specjalisty proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS w Zbąszynku pod numerem telefonu 68 3849 102, który poinformuje o  zasadach prowadzonych porad i ustali termin konsultacji.
Bezpłatne porady prawne prowadzone są przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. W celu skorzystania z porady należy pobrać ze strony internetowej starostwa wniosek o udzielenie porady, wypełnić go i odesłać zwrotnie pocztą elektroniczną do starostwa. Prawnik skontaktuje się z osobą zainteresowaną osobiście pod wskazany we wniosku numer telefonu; porady będą udzielane w każdy piątek w godz. 12:30 – 16:30.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA TRAFIŁA DO POTRZEBUJĄCYCH

W dniach od 26 marca 2020 roku do  1 kwietnia 2020 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku przy współpracy z Parafialnym Zespołem „Caritas” przygotowali oraz przekazali paczki żywnościowe dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc trafiła do 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Zbąszynek. Dzięki  zaangażowaniu  strażaków z OSP Zbąszynek, OSP Rogoziniec oraz OSP Kręcko mieliśmy możliwość dostarczenia paczek bezpośrednio do miejsca zamieszkania rodzin, co w obecnej wyjątkowej sytuacji związanej ze stanem epidemii koronawirusa było nieocenionym wsparciem. Akcja pomocowa przebiegła szybko i sprawnie. Wszystkim osobom zaangażowanym w działania składamy ogromne podziękowania!!!
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
czytaj dalej

KWARTALNE SPOTKANIE - marzec 2020

W dniu 11 marca 2020 roku odbyło się kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku, na którym przedstawiono informacje z prowadzonych działań Grup Roboczych w mijającym kwartale. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Prokurator Beata Żbikowska-Kawa z Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, która omówiła sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, prawidłowym prowadzeniem procedury Niebieskiej Karty oraz planowaniem działań pomocowych przez Grupy Robocze. Spotkanie z Panią Prokurator, było kolejnym z cyklu zaplanowanych spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z podnoszeniem kompetencji Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w czerwcu 2020 roku.
czytaj dalej

#WSPIERAJSENIORA - Wsparcie dla seniorów – Informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa

#WSPIERAJSENIORA - Wsparcie dla seniorów – Informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.
Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.
Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, podejmijmy wspólne działania, włączmy się w podejmowane już inicjatywy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/475.

  oraz do śledzenia na bieżąco komunikatów na następujących stronach internetowych:
         https://www.gov.pl/koronawirus 
         https://www.gov.pl/rodzina 
         http://senior.gov.pl/

Komunikat w związku z Koronawirusem

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W OPS

                W dniu 06 marca 2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się szkolenie pracowników OPS dotyczące   „Sytuacji kryzysowej – teoretycznych i praktycznych aspektów obrony przed agresją fizyczną i słowną napastnika”.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych i mundurowych z firmy Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Celem szkolenia było  przedstawienie możliwych zagrożeń, ocena sytuacji kryzysowej, wskazanie zasad i procedur związanych min. z bezpośrednim atakiem napastnika oraz określenie roli  lidera zarządzającego sytuacją kryzysową. Pracownicy podczas warsztatów obejmujących symulacje i pozoracje, odgrywali role w warunkach zbliżonych do realnego zagrożenia.
Zajęcia były przeprowadzone w sposób bardzo ciekawy, a zadania praktyczne podniosły świadomość wśród pracowników w zakresie skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe.
czytaj dalej

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 13 lutego 2020 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zbąszynku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie  Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczył Zastępca  Burmistrza Jan Makarewicz, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Minta oraz Przewodniczący Zespołu ds. zarządzania Strategią Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek Krzysztof Krzywak. Głównym tematem spotkania było omówienie oferty sportowej dla seniorów na 2020 rok oraz  poznanie oczekiwań tej grupy społecznej  w perspektywie  uruchomienia w bieżącym roku  hali sportowej.  Podczas spotkania omówiono ponadto sprawę stanu realizacji w Gminie Zbąszynek programu „Zbąszynecka Karta Seniora”, zapewnienia od stycznia br. opieki zdrowotnej dla mieszkańców po odejściu na emeryturę lekarzy rodzinnych oraz założenia opracowanego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Zbąszynek.  Rada Seniorów zajęła się sprawą prowadzenia na facebooku strony pn. Seniorzy Gminy Zbąszynek, która miałaby powstać na bazie strony Dziennego Domu „Senior-Wigor” i promowania tam czytelnictwa osób starszych.  Ponadto Rada Seniorów przyjęła Roczny Plan Działania RS oraz podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Dębu w Alei Wolności na Wzgórzu przy Skwerze Niepodległości w Zbąszynku - dąb otrzyma nazwę Bitwy Warszawskiej 1920r. i będzie zasadzony przez seniorów w dniu 11.11.2020r. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania seniorzy udali się  na zwiedzanie powstającej hali sportowej.
czytaj dalej

SPOTKANIE WIGILIJNE U SENIORÓW

We wtorek 17 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie wigilijne seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku. Gośćmi spotkania byli: Burmistrz Zbąszynka- Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku – Jan Mazur,  ks. proboszcz - Jerzy Kordiak, ks. proboszcz – Andrzej Drutel.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku – Katarzyna Rucioch, po którym głos zabrali zaproszeni goście. W swoich  krótkich wystąpieniach złożyli uczestnikom spotkania życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie seniorzy przeczytali przygotowane przez siebie informacje o nocy wigilijnej a ks. Andrzej odczytał fragment Pisma Świętego i zaprosił wszystkich do podzielenia się opłatkiem.  Po wspólnych życzeniach, które wywoływały u wielu seniorów ogromne wzruszenie, wszyscy zasiedli do świątecznego stołu, na którym królowały tradycyjne, wigilijne potrawy przygotowane przez Bar „Pod Semaforem” w Zbąszynku. Po degustacji potraw rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie było okazją do przyjacielskich rozmów,  oderwania się od codziennych spraw, przede wszystkim jednak do spędzenia czasu w życzliwej, radosnej i rodzinnej atmosferze,  bo Dzienny Dom „Senior-Wigor” to przecież swoista rodzina zbąszyneckich seniorów. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy  zdrowych, radosnych  i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
czytaj dalej
1 ... 7 8 9 10 11 ... 16 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego