Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Wycieczka do ZOO

W dniu 18 maja 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował wyjazd integracyjny do ZOO w Nowym Tomyślu dla dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny. Podczas wycieczki uczestnicy mieli okazję oglądać z bliska zwierzęta z całego świata takie jak: ryś, lama, wielbłąd czy struś afrykański oraz wiele innych ciekawych gatunków. Niewątpliwie wielką atrakcją dla najmłodszych była możliwość pogłaskania osła oraz barana.
Dzieci miały okazję pospacerować alejkami Parku Miejskiego w Nowym Tomyślu. Nie zabrakło zabaw integracyjnych, a na koniec był poczęstunek w pizzerii. Wyjazd został zorganizowany w ramach mini projektu OPS-u oraz wsparty ze środków GKRPA, za co podziękowania dla Pani Aliny Jagaciak z Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był p. Jacek Szymendera, asystent rodziny z OPS Zbąszynek. Projekt uzyskał akceptację Kierownika OPS Danuty Kłos, a w połączeniu z piękną pogodą w tym dniu, okazał się wspaniałą atrakcją dla dzieci.
czytaj dalej

Superwizja w OPS

W dniu 11 kwietnia 2019 o godzinie 10:00 w „Gość w dom” w Chlastawie odbyła się superwizja grupowa dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzona przez Fundację PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Superwizję prowadziła psycholog – psychoterapeuta Pani Anna Zachmann. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób, przedstawicieli służb: Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, Dzienny Dom „Senior – Wigor”, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie oraz Straży Miejskiej w Zbąszynku. Celem spotkania było usprawnienie komunikacji i współpracy wśród członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku oraz profesjonalizacja pracy z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. Podczas superwizji uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi pracy w ramach GZI, zarówno w aspekcie pracy w zespole specjalistów jak i w oparciu o studium przypadku. Druga część superwizji odbędzie się w dniu  05.09.2019, na którą z niecierpliwością będziemy oczekiwać.
czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie

                                                                                         
 

Owocne spotkanie w OPS Zbąszynek

W dniu 28.03.2019 r Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku gościł w swojej siedzibie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie Panią Agnieszkę Czaczkowską wraz z pracownikami socjalnymi, w ramach wizyty studyjnej projektu pn. „Profesjonalnie i nowocześnie w OPS Skwierzyna”. Kierownik OPS Zbąszynek Danuta Kłos oraz pracownicy tutejszego Ośrodka serdecznie przywitali osiem przybyłych pań - gości z OPS Skwierzyna. Celem wizyty było omówienie modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w OPS Zbąszynek, podzielenia się dobrymi praktykami w tym zakresie. Pracownice socjalne tutejszego Ośrodka ze szczegółami omówiły, czym zajmują się na co dzień  w ramach wyżej wymienionego modelu. W trakcie spotkania wywiązała się żywiołowa dyskusja w zakresie tematu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, omawiano wady i zalety tego podziału. Pracownice pomocy społecznej wymieniły się swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi podniesienia jakości usług świadczonych przez oba ośrodki pomocy społecznej, ich profesjonalizację, której celem jest efektywniejsza obsługa osób i rodzin korzystających ze wsparcia. Wspólnym obradom towarzyszył słodki poczęstunek. Spotkanie uznajemy za wyjątkowo owocne.
czytaj dalej

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019r.
W dniu 30 stycznia 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych służb: pracowników policji, straży miejskiej, straży ochrony kolei, centrum zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodka pomocy społecznej i instytucji nadzorującej funkcjonowanie pomieszczenia przy ul. Kosieczyńskiej. Wszystkich zebranych powitała Danuta Kłos Kierownik OPS i przedstawiła założenia zleconego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych połączonego z badaniem socjodemograficznym (kwestionariuszowym).  Do skuteczności badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych, itp.
czytaj dalej

Wieczór Kolęd w Zbąszynku, z udziałem pań z OPS

Wieczór Kolęd w Zbąszynku, z udziałem pań z Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, połączył pokolenia w wyśpiewywaniu chwały Narodzonemu Jezuskowi.
W sali widowiskowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury dnia 08 stycznia 2019 roku po raz 14 odbył się koncert kolęd w wykonaniu lokalnych artystów prezentujących jednostki gminne i kościelne, a organizatorem była rodzina Ireny Trypuckiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, która na zakończenie, przy akompaniamencie gitarowym męża, wraz z córką, wykonała dwie piękne pastorałki.
W Wieczorze Kolęd zaśpiewały pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku pod kierownictwem Danuty Kłos, które wykonały dwie pastorałki: "Od serca do ucha" oraz "W zaśnieżone miasta".
Dziękujemy organizatorom za piękny wieczór i wspaniałe doznania artystyczne!
 
czytaj dalej

Spotkanie przy choince

W dniu 19 grudnia b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej był organizatorem Spotkania przy choince, realizowanego w ramach projektu z udziałem IKEA Industry w Zbąszynku. Z zaproszonych gości swą obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Dariusz Martyniak - Dyrektor Zakładu/ Faktory Manager IKEA Industry Zbąszynek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur,
Przewodnicząca GKRPA Alina Jagaciak oraz Krzysztof Krzywak. Wszystkich powitała kierownik OPS Danuta Kłos. Miejsce spotkania przybrało świąteczny nastrój dzięki dostarczeniu przez IKEA ekologicznych drewnianych choinek oraz ozdób świątecznych, lampionów, światełek i bombek. Całość działań projektowych koordynowała i realizowała, z jak zawsze wielkim zaangażowaniem, Jolanta Muchowska z OPS. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka oraz osoby bezdomne i zagrożone wykluczeniem społecznym z naszej gminy. Burmistrz, Kierownik OPS i Dyrektor IKEA zawiesili na choince bombki i następnie wspólnie odśpiewano kolędę Przybieżeli do Betlejem pasterze. Po odczytaniu przez osoby bezdomne fragmentu ewangelii wg św. Łukasza: O narodzeniu Jezusa, wszyscy podzielili się chlebkiem (w miejsce opłatka) i składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne, po czym spożywano dania wigilijne. Barbara Gaweł, pracownica OPS, przypomniała zwyczaje i tradycje wigilijne pielęgnowane w naszym kraju oraz ich znaczenie. Panował radosny, świąteczny nastrój i wspólnie śpiewano kolędy.
czytaj dalej

Każdy jest św. Mikołajem

Dnia 4 grudnia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych i dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny - z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Mikołajek. W spotkaniu udział brały osoby niepełnosprawne z terenu gminy oraz dzieci z rodzin objętych pracą asystenta rodziny. Podczas imprezy dzieci oraz osoby niepełnosprawne integrowały się przy wspólnych zabawach, przygotowanych przez harcerzy z ZD ZHP Zbąszynek. Nie zabrakło również drobnych podarunków dla uczestników. Podczas tegorocznego spotkania każdy z uczestników wcielił się w rolę św. Mikołaja, dzieci jak i osoby niepełnosprawne wręczały sobie wzajemnie upominki. Spotkanie odbyło się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, który zapewnił imprezę od strony technicznej. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Zbąszynka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku, Przewodnicząca GKRPA oraz Dyrektor ZOK.
 
czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego w OPS

                                               Dzień Pracownika socjalnego
                                            i pracowników służb społecznych
                                            oraz Światowy Dzień życzliwości
                            Wszystkim pracownikom zajmującym się na co dzień
 udzielaniem pomocy i wsparcia innym, składamy życzenia satysfakcji i spełnienia w codziennej pracy
           Kierownik wraz z pracownikami OPS Zbąszynek dziękują za otrzymane życzenia
                               z okazji Dnia Pracownika socjalnego i Dnia życzliwości
czytaj dalej
1 ... 9 10 11 12 13 ... 16 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego