Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

KWARTALNE SPOTKANIE - grudzień 2019

W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyło się kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  na którym podsumowano działalność Zespołu w 2019 roku. Przewodniczący GZI powitał w gronie członków Zespołu p.Marię Jokiel, która zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka z dnia 30 września 2019 roku  uzupełniła skład GZI jako przedstawiciel organizacji pozarządowej.  Na spotkaniu przedstawiono informację z prac Grup Roboczych w mijającym kwartale, omówiono kwestie związane ze zmianą Regulaminu działania GZI oraz plan pracy Zespołu na 2020 rok. Po zakończeniu części oficjalnej członkowie GZI  spotkali się z terapeutami z Ośrodka dla Osób Uzależnionych z Nowego Dworku – Grażyną Zugaj  i Dariuszem Dobrowolskim. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy członków GZI nt. zasobów instytucjonalnych powiatu przy realizacji działań pomocowych.  Terapeuci zapoznali członków Zespołu  z funkcjonowaniem Ośrodka, procedurami przyjęcia do Ośrodka oraz  prowadzoną pracą terapeutyczną. Ponadto omówili działalność  Stowarzyszenia JOKER, w którym pracują i realizują programy terapeutyczne m.in. program FRED. Spotkanie było pierwszym z cyklu zaplanowanych spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z podnoszeniem kompetencji Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w marcu 2020 roku.
czytaj dalej

SZKOLENIE Z PROKURATOREM

W dniu 04.12.2019 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które poprowadził prokurator Adam Grochoła. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów służb pomocowych, działających na terenie Gminy Zbąszynek: dzielnicowych, kuratorów sądowych, przedstawicieli oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz pomocy społecznej. Motywem przewodnim szkolenia było prowadzenie postępowania w sytuacjach szczególnych tj. gdy ofiarami lub sprawcami przemocy są osoby nieletnie,  niepełnosprawne lub chorujące psychicznie. Uczestnicy szkolenia wymieniali się swoimi doświadczeniami w tym zakresie pod czujnym okiem prowadzącego, który opierał omawiane treści na stosownych przepisach prawa. Szkoleniu towarzyszyła miła atmosfera oraz poczęstunek. Spotkanie uznajemy za bardzo owocne. 
czytaj dalej

SPOTKANIE DZIECI Z MIKOŁAJEM

W czwartek, 5 grudnia  br.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku przy współpracy z Fundacją „To My” zorganizował „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, które odbyło się w Świebodzinie.   Podczas imprezy dzieci brały aktywny udział w zabawach przygotowanych przez animatorów, malowaniu twarzy czy doczepianiu warkoczyków. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Na koniec spotkania Św. Mikołaj wręczył dzieciom drobne upominki.
czytaj dalej

„Spotkanie Mikołajkowe” dla osób niepełnosprawnych

We wtorek 3 grudnia br. w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku odbyło się „Spotkanie Mikołajkowe” dla  osób  niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbąszynek. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:  Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku – Jan Mazur.
Uczestników spotkania powitała Kierownik OPS – Katarzyna Rucioch. Następnie zaproszeni goście złożyli wszystkim osobom niepełnosprawnym życzenia z okazji przypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po krótkiej części oficjalnej na „mini scenie” zaprezentowali się członkowie grupy wsparcia osób niepełnosprawnych działającej w Dziennym Domu „Senior-Wigor” pod opieką Pani  Bożeny Bułczyńskiej. Marcin Stasik  przedstawił informację o dokonaniach  teatralnych grupy. Cała grupa   zaprezentowała się w klimatycznym występie na bębnach i drewnianych  instrumentach muzycznych a Milena Jakubowska i Piotr Grobys zaśpiewali kolędy i utwory świąteczne, które wprowadziły wszystkich uczestników spotkania w świąteczny nastrój. Po słodkim poczęstunku przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie przyszedł czas na wspólne zabawy i tańce. Nie mogło również zabraknąć Św. Mikołaja, którego przybycie wzbudziło wiele radości i emocji wśród uczestników. Dostojny gość  nie zapomniał oczywiście o  prezentach i obdarował każdego drobnym upominkiem. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.   Organizację i przebieg spotkania  wsparli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zbąszynku z wychowawcą Panią Agnieszką Rucioch za co składamy wszystkim ogromne podziękowania !!!
 
 
czytaj dalej

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to szczególny dzień dla wszystkich pracowników służb społecznych, zarówno tych zatrudnionych w jednostkach samorządowych, jak i działających w podmiotach niepublicznych. Jednak przede wszystkim dzień ten jest okazją do wyrażenia wdzięczności za codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. W tym wyjątkowym Dniu, podczas spotkania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku,  życzenia wszystkim pracownikom złożyli:  Burmistrz  Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz Krzysztof Krzywak. Zaproszeni goście w ciepłych słowach wyrazili uznanie dla pracy pracowników służb społecznych, życzyli wytrwałości i poczucia satysfakcji w codziennym niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, sukcesów w pracy zawodowej oraz spokoju i radości w życiu rodzinnym. Z okazji przypadającego święta  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku nagrodził trzech pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy oraz twórczy i indywidualny wkład w realizację powierzonych zadań. Wyróżnionym pracownikom nagrody wręczył Burmistrz Zbąszynka.
 
czytaj dalej

Szlachetna paczka

                                                      
Rozpoczęliśmy już 19 edycję Szlachetnej Paczki!
W tym roku także chcemy dotrzeć z pomocą do rodzin w potrzebie.
 
Wbrew pozorom, nie zajmujemy się robieniem paczek. Naszą misją jest służyć ludziom w ich rozwoju: rodzinom, wolontariuszom i darczyńcom.
 
Nie pomagamy biedzie roszczeniowej. Nie pomagamy tylko dlatego, że ktoś krzyczy.
 
Pomagamy mądrze. Mądra pomoc to taka, dzięki której ludzie sami radzą sobie w życiu. Niewłaściwa prowadzi do tego, że ludziom się nie chce.
 
Zróbmy razem coś pięknego w Zbąszynku!

Dowiedz się dlaczego warto zostać wolontariuszem/liderem:

Dzięki Tobie zmienią się historie rodzin w potrzebie!
 
Zespół Szlachetnej Paczki

 
 

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego już dostępny!

Z przyjemnością prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.
W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.
Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.
Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.
Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.
Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.
 
Niniejszy Katalog dostępny jest także w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny
 
 
czytaj dalej

Świetlica edukacyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej

Dnia 13 czerwca 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie w świetlicy „Uśmiech” działającej w ramach projektu, realizowanego przez OPS przy współpracy z Ikea Industry. Na ostatnich zajęciach dzieci i młodzież szkolna, malowały zużyte żarówki farbami w sprayu z których powstanie obraz recyklingowy. 
Dnia 18 czerwca podczas uroczystego wręczania nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku, Pani Danuta Kłos – Kierownik OPS oraz Jacek Szymendera, Asystent Rodziny, koordynator świetlicy „Uśmiech”, wręczyli wolontariuszom drobne upominki za ich całoroczną pomoc w realizacji projektu.
Świetlica prowadzona była od października 2018r do czerwca 2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Łącznie z usług świetlicy skorzystało  30 uczniów z gminy Zbąszynek. Projekt realizowany był przy wsparciu Ikea Industry, dzięki czemu zakupiono trzy interaktywne tablety edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów.
czytaj dalej

Piknik integracyjny

Publikujemy notatkę i zdjęcia autorstwa naszego lokalnego reportera Jana Mikuły.
Zbąszynek. Sportowe konkurencje na pikniku integracyjnym nad Jeziorkiem Koźlarskim z okazji Tygodnia Rodziny.
Po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zaprosił mieszkańców na Tydzień Rodziny w Gminie Zbąszynek. W ramach tych obchodów nad malowniczym Jeziorkiem Koźlarskim przy pięknej, słonecznej pogodzie odbył się w czwartek (24 maja) Piknik Integracyjny. W pikniku udział brały rodziny i dzieci, którym na co dzień pomaga asystent rodziny, a także członkowie Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na spotkanie przybył burmistrz Wiesław Czyczerski i przewodniczący rady miasta Jan Mazur, życząc wszystkim świetnej zabawy. Ponadto Jan Mazur włączył się czynnie w rywalizacje, jego przejście w długim, kolorowym rękawie wywołało duży aplauz.
O komentarz poprosiliśmy kierowniczkę OPS Zbąszynek. - W czasie pikniku aktywnie czas spędzić mogły zarówno dzieci, jak i dorośli podczas zabaw. W tego typu akcjach najważniejsza jest przede wszystkim integracja, dobra zabawa i uśmiechnięta twarz dziecka - zaznacza Danuta Kłos. - Udało się ufundować skromne nagrody w konkursach. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia w naszej miejscowości. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy obchodzić Tydzień Rodziny w Gminie Zbąszynek w takiej atmosferze - podsumowała.
Po rozdaniu nagród uczestnicy zaproszeni zostali przez organizatorów na poczęstunek, by każdy mógł uzupełnić nadwątlone w zawodach sportowych siły.
 
czytaj dalej
1 ... 8 9 10 11 12 ... 16 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego