Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

 
W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.
„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”
Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”
Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów.
Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary
Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN
Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN
 
Wartość projektu dla Gminy … : „kwota do zaplanowania” PLN
Kwota dofinansowania dla Gminy … :  „w tym środki UE 85%” PLN
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa Gminy
Kwota do zaplanowania na 2018 r.
w tym środki UE (85%)
Bytnia
550 737,00
468 126,45
Miasto Gubin
364 143,00
309 521,55
Gmina Gubin
361 750,00
307 487,50
Kolsko
568 720,00
483 412,00
Krzeszyce
811 700,00
689 945,00
Lubrza
637 410,00
541 798,50
Skąpe
553 720,00
470 662,00
Maszewo
498 337,00
423 586,45
Niegosławice
635 070,00
539 809,43
Gozdnica
531 720,00
451 962,00
Kostrzyn nad Odrą
910 750,00
774 137,50
Kożuchów
640 180,00
544 153,00
Zbąszynek
671 704,00
570 948,40
Żary
959 293,00
815 399,05
Babimost
648 200,00
550 970,00
 
czytaj dalej

Dzień Niepodległości w Zbąszynku

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości w Zbąszynku rozpoczęły się już 10 listopada. W ramach Sportowego Dnia Niepodległości  ponad 50 uczestników wzięło udział w Marszu Nordic Walking oraz biegu na 12 minut (Test Coopera). Trasa marszu przebiegała wzdłuż nowo oddanych dróg wybudowanych przy wsparciu środków zewnętrznych. Każdy uczestnik otrzymał z tej okazji Polską Flagę.
Tradycyjnie 11 listopada obchody Dnia Niepodległości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny.  Po Mszy delegacje pocztów sztandarowych jednostek organizacyjnych Gminy, stowarzyszeń, związków, drużyn harcerskich i mieszkańców, prowadzeni przez Kapelę Koźlarską z Dąbrówki Wlkp. przemaszerowali pod pomnik Chrystusa Króla. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Ksiądz Dziekan Zdzisław Przybysz. Następnie delegacja Urzędu Miejskiego, szkół, instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Zbąszynek złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Chrystusa Króla. Obchody zakończyła salwa armatnia Kurkowego Bractwa  Strzeleckiego w Zbąszynku.
W godzinach popołudniowych w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbył się koncert niepodległościowy przygotowany przez harcerską grupę Poddasze, reprezentującą Związek Drużyn ZHP w Zbąszynku.
Podczas koncertu grupa zaprezentowała pieśni narodowe w harcerskich aranżacjach na dwie gitary.
Zakończeniem obchodów Święta Niepodległości był rozegrany 12 listopada na kortach w Bolewicku VI Niepodległościowy Turniej Tenisa Ziemnego on Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku. W turnieju udział wzięło pięć par, spośród których na podium znaleźli się:
I - Mirosław Górny / Krzysztof Kucharski
Ii - Dawid Furman / Mikołaj Furman
Iii - Andrzej Olejniczak / Karol Michalczak.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie OSiR

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

34Galeria zdjęć: Dzień Niepodległości w Zbąszynku

Uroczyste nadanie imienia Szkole w Kosieczynie

W Kosieczynie odbyła się uroczystość nadania imienia Marcina Rożka Szkole Podstawowej. Przygotowania do tej historycznej dla całej społeczności szkolnej chwili trwały kilka miesięcy. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników Szkoły z wybranym w drodze głosowania Patronem.
8 listopada 2017 roku wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście udali się do Kościoła pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza na uroczystą Mszę św. inaugurującą obchody nadania imienia szkole.  Kulminacyjnym momentem było poświęcenie sztandaru szkoły. 
Główna część oficjalnej uroczystości, prowadzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku Jana Mazura,  miała miejsce w specjalnie na tę okoliczność udekorowanej sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili m.in. Lubuski Kurator Oświaty, reprezentujący również Wojewodę Lubuskiego  Ewa Rawa, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, ks. Dziekan Zdzisław Przybysz, przedstawiciele szkół  i muzeum noszących imię Marcina Rożka, Dyrektorzy szkół zaprzyjaźnionych, samorządowcy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy, fundatorzy sztandaru.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur odczytał Akt Nadania Imienia Marcina Rożka Szkole Podstawowej w Kosieczynie. Po wręczeniu aktu Dyrektorowi Sławomirowi Matysikowi  nastąpiła prezentacja Patrona, po czym fundatorzy sztandaru wbili gwoździe w drzewiec. Kolejnym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru przez Poczet Rady Rodziców Dyrektorowi Szkoły, a następnie Pocztowi Sztandarowemu reprezentowanemu przez uczniów.  Po prezentacji Sztandaru wszystkim zgromadzonym odbyło się pierwsze ślubowanie reprezentantów uczniów i nauczycieli  na Sztandar Szkoły. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową z imieniem i wizerunkiem patrona, ufundowaną przez Burmistrza Wiesława Czyczerskiego.
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy przede wszystkim składali gratulacje z okazji  nadania Szkole imienia. Nie zabrakło również występów artystycznych przygotowanych przez uczniów, w związku z obchodnym 11 listopada Dniem Niepodległości. Jedną z atrakcji uroczystości była wystawa prac patrona Marcina Rożka – malarza i rzeźbiarza oraz prac uczniów przedstawiających prace patrona. Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim przybyłym za uświetnienie swą obecnością uroczystości.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

47Galeria zdjęć: Uroczyste nadanie imienia Szkole w Kosieczynie

Przedszkolaki świętują Niepodległość

11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego co roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe - Święto Niepodległości.Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku Święto Niepodległości obchodzili 8 listopada. Dzieci wykonały na tę uroczystość kotyliony w barwach ojczystych oraz przyszły ubrane w odświętne stroje.
Uroczystość rozpoczęła  Dyrektor Małgorzata Chorobińska, która powitała Zastępcę Burmistrza Jana Makarewicza, Dyrektora Tadeusza Wróbla, wszystkie zebrane dzieci oraz personel przedszkola. Następnie dokonała krótkiego rysu historycznego dotyczącego Święta Niepodległości.  Przedszkolaki z grupy „Jagódki” pod opieką Pani Magdaleny Jokiel wystąpiły z programem artystycznym. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki. Nie zabrakło również zabaw tanecznych. Dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, odśpiewały też hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.  Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.
Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz podziękował za zaproszenie na przedstawienie i podkreślił jak ważną rolę odgrywa organizacja tego typu uroczystości. Dzięki temu przedszkolaki od najmłodszych lat  uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Dzień Niepodległości w przedszkolu

Gmina Zbąszynek na 7 miejscu w Polsce!!!

Gmina Zbąszynek po raz kolejny jako jedyna w woejwództwie lubuskim znalazła się wśród najlepszych gmin miejsko – wiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Organizatorami rankingu są: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz  Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego ”Teraz Polska”. Wyniki tegorocznej edycji najdynamiczniej rozwijających się Gmin w Polsce  zostały zaprezentowane 6 listopada br. podczas konferencji pt. „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, która odbyła się w Sejmie RP.  Nagrodę za 7 miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich dla Gminy Zbąszynek odebrał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Ranking, uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami Rankingu w załączeniu oraz na stronie Serwis Samorządowy.

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego