Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Terytorialnego partnerstwa gmin „Razem dla wspólnego rozwoju”

Samorządy skupione w porozumieniu międzygminnym: Trzciel, Pszczew, Przytoczna, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła „Razem dla wspólnego rozwoju” zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego  do 2030r.
Konsultacje odbędą się w dniu 28.06.2024 o godzinie 12.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.

W załączeniu - Strategia partnerstwa gmin „Razem dla wspólnego rozwoju”

Załączniki

Gminne Obchody Dnia Strażaka

11 maja był dniem „Gminnych Obchodów Dnia Strażaka”, organizacja święta spoczęła na barkach strażaków z OSP Dąbrówka Wlkp. Przemarsz pododdziałów strażackich do Kościoła Parafialnego w Dąbrówce Wielkopolskiej na mszę z okazji strażaków ochotników rozpoczął uroczystość. Po mszy uczestnicy uroczystości przemieścili się na teren obiektów sportowych gdzie rozpoczęła się uroczysta zbiórka oraz przemówienia zaproszonych gości. Mieliśmy przyjemność gościć nadbrygadiera Janusza Drozdę Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego, brygadiera Marcina Bohuszko Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie, Pana Jana Mazura długoletniego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku, Druha Wiesława Czyczerskiego Burmistrza Zbąszynka i wielu sympatyków strażactwa. Uroczystości odbyły się w bardzo sympatycznym koleżeńskim klimacie przy udziale licznej ilości strażaków ochotników i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Zbąszynek. Zabawa była przednia, dzieci i młodzież korzystali z darmowych dmuchańców, muzykę zapewnił DJ, obsługę cateringową zapewniali strażacy z OSP Dąbrówka Wlkp. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Gminne Obchody Dnia Strażaka

I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku

6 maja odbyła się pierwsza sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Zbąszynku. Nowo wybrani radni otrzymali od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia potwierdzające zdobycie mandatu radnego. Niezbędnym warunkiem do formalnego objęcia mandatu było też złożenie ślubowania. W następnym punkcie obrad odbyły się wybory nowego Przewodniczącego Rady, którym został p. Andrzej Budych oraz Wiceprzewodniczącego Rady, którym został dotychczasowy wieloletni Przewodniczący p. Jan Mazur. Kolejnym punktem sesji było wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Zbąszynka p. Wiesławowi Czyczerskiemu, który następnie złożył wymagane przepisami ślubowanie.  Można stwierdzić, że organ uchwałodawczy i wykonawczy zbąszyneckiego samorządu formalnie rozpoczęły swoją pracę. Przed nami kolejna sesja Rady, która odbędzie się już 16 maja. W programie będzie m.in. powołanie komisji stałych Rady Miejskiej.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do obserwowania działalności radnych i Burmistrza, jak też i do aktywnego udziału w pracach na rzecz dalszego rozwoju Gminy Zbąszynek. Jak to zwykle stwierdza p. Burmistrz: „Żeby para szła na tłoki, a nie w gwizdek”.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31Galeria zdjęć: I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej

Stypendium sportowe dla mieszkańca Gminy Zbąszynek

Mając na uwadze osiągnięcia w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym Burmistrz Zbąszynka po raz kolejny przyznał stypendium sportowe Ksaweremu Adaszakowi.
Mieszkaniec naszej gminy nie zwalnia tempa w sportowej karierze. W 2023 roku Ksawery poszerzył krąg biało - czerwonych w reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w kolarstwie przełajowym w Holandii.
Na jego koncie jest szereg innych zawodów, jak choćby przełajowe mistrzostwa Polski w Drzonkowie czy wyścig VCI Varberg Cyclocross w Szwecji,  dzięki którym zdobywa cenne doświadczenie.
18 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku z rąk Burmistrza Wiesława Czyczerskiego w imieniu młodego sportowca, stypendium sportowe odebrali rodzice Ksawerego Adaszaka.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na międzynarodowej arenie.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Stypendium sportowe 2024

NADANO I WRĘCZONO TYTUŁ ZASŁUŻONEGO OBYWATELA

25.03.2024r. podczas sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku, Pan Jan Mikuła dołączył do grona „Zasłużonych Obywateli Gminy Zbąszynek”. Poniżej pełna treść uzasadnienia:
Pan Jan Mikuła jest lokalnym patriotą i aktywnym pasjonatem tradycji kresowych. Od 2009 roku należy do Świebodzińskiego Związku Kresowian, swą działalność w szczególności koncentruje w Kole Terenowym Kosieczyn – Zbąszynek. Dzięki zaangażowaniu i aktywności od 2012 roku jest wice przewodniczącym Koła. W czerwcu 2014 roku został wybrany członkiem Zarządu Świebodzińskiego Związku Kresowian, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Ścisła współpraca p. Jana z Fundacją Kresową „Polonia” z Wronek, powoduje, że członkowie Związku mogą uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach i spotkaniach integracyjnych w kraju i zagranicą. W 2015 roku zaangażował się w prace komitetu organizacyjnego  powołanego dla realizacji, wykonania i przekazania sztandaru dla Związku. W 2022 roku opracował i wydał książkę pt. „Kresy czy pamiętacie mnie” w której znalazły się prace konkursowe dzieci i młodzieży szkolnej. Był autorem i współorganizatorem wielu wystaw związanych z rocznicami kresowymi. Od 2016 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym czasie przyczynił się do poprawy organizacji pracy ZUTW, poprzez m.in. opracowanie statutu i rejestrację stowarzyszenia, a także obsługę informatyczną i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jego zaangażowanie w bieżącą działalność ZUTW takie jak: organizacja walnych zebrań i grup zajęciowych oraz internetowe relacje ze zdarzeń spotkań i wycieczek znalazły wielkie uznanie i wdzięczność członków Stowarzyszenia. Od maja 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W swojej pracy wykazuje się pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Z oddaniem działa na rzecz zbąszyneckich seniorów. Wsłuchuje się w ich potrzeby i reaguje na ich problemy. Jest osobą otwartą, komunikatywną i lubianą. Seniorzy liczą się z jego opinią i cenią za aktywność społeczną. Pan Jan Mikuła pracuje obecnie nad wydaniem książki „Historia Zbąszyneckiego Sportu 1923-2023”, która będzie opisywała ważne wydarzenia sportowe w historii Zbąszynka. Prace nad publikacją rozpoczęły się w 2023 roku, a planowane wydanie książki to druga połowa 2024 roku. Pan Jan angażuje się również w projekty sportowe na rzecz seniorów z terenu Gminy Zbąszynek – „Senioriada z Łabądkiem”, „Wiosna ach to ty”, liga seniorów w kręgle, „Fit Senior”, „Zdrowy kręgosłup”. Wraz z Radą Seniorów organizował robocze konsultacje na etapie powstania hali sportowej i pracował nad stworzeniem optymalnej oferty sportowej dla organizacji senioralnych z terenu Gminy Zbąszynek. Wysiłek i zaangażowanie Pana Jana oraz praca jaką wykonuje z niezwykłym poświęceniem  na  rzecz mieszkańców  Gminy Zbąszynek wzbudza nasz ogromny szacunek. Mając powyższe na uwadze, przyznanie Panu Janowi Mikule tytułu: „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek”  jest w pełni  uzasadnione.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Zasłużony Obywatel Gminy Zbąszynek

Uwaga Jubilaci!

Uwaga małżonkowie z rocznika 1974!!! Bardzo gorąco zachęcamy małżonków obchodzących w roku 2024 Jubileusz Złotych Godów, tj. 50-lecie ślubu do składania deklaracji dotyczących uczestnictwa w tej uroczystości. Przeżycie w małżeństwie tak wielu lat jest zawsze powodem do dumy zarówno dla Waszych bliskich jak i naszej małej Ojczyzny. Chcemy wraz z Wami cieszyć się i świętować to, że jesteście dla siebie oparciem, a dla wielu wzorem. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest odznaczeniem państwowym dlatego Burmistrz Zbąszynka z radością uhonoruje naszych Jubilatów tym pięknym wyróżnieniem
 
Formularz do pobrania poniżej
czytaj dalej

Rusza nabór wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Gminy Zbąszynek w 2024 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 10 stycznia do 28 czerwca 2024 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku określająca zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Zbąszynek lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek na dany rok. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro
nr 3 lub pod numerem tel. 68 39 10 343
czytaj dalej

Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Szanowni Państwo,
 
Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego
 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 
przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu (Załącznik nr 2 do Regulaminu monitoringu i ewaluacji projektu).
 
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
 do 30 czerwca 2024r.
 
                                                                                                                    Wzór Oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu.
 
                                                                                                                 Ponadto Oświadczenie do pobrania tutaj
                                                                                                       lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
 
                                                                                                               Informacje pod nr telefonu: 68 3910351
 
 

Załączniki

DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY
Jeżeli chcesz:
  • otrzymać informację na temat dodatku osłonowego;
  • otrzymać wniosek o dodatek osłonowy;
  • złożyć wniosek o dodatek osłonowy
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku ul. Kosieczyńska  w godz. 7:30 – 15:30.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 68 384 91 02 wew. 26.
Ważne
Kwota dodatku osłonowego jest wyższa w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
 

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego