Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

175-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wlkp.

7 lipca br. w Dąbrówce Wielkopolskiej odbyły się obchody Jubileuszu 175-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki współpracy strażaków ochotników z Gminy Zbąszynek z lokalnymi historykami i regionalistami, przy dużym wsparciu Pana Zdzisława Nowaka, Pana Miłosza Telesińskiego i Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej udało się dotrzeć do dokumentów z I poł. XIX w. mówiących o funkcjonowaniu służby przeciw pożarowej w Dąbrówce Wielkopolskiej mogącej mieć swój początek nawet w II poł. XVIII w. co wynikało z ujednoliconych przepisów państwa pruskiego.
W uroczystych obchodach Jubileuszu udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos,  Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego  druh Edward Fedko, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego OSP RP druh Andrzej Brachmański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie druh Leszek Parandyk, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie druh Jerzy Września, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim druh Janusz Drozd, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP druh Wojciech Wittke, Pełniący Obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie druh Dariusz Paczesny, Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel, Przewodniczący Rady Miejskiej  w Zbąszynku Jan Mazur oraz  z radni Rady Miejskiej,  Sołtys wsi Piotr Kociołek wraz z Radą Sołecką, Ksiądz Dziekan  Zdzisław Przybysz, Ksiądz Proboszcz Stanisław Jedliński, Ksiądz Andrzej Kugielski, strażacy jubilaci oraz mieszkańcy wsi.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem strażaków oraz zaproszonych gości do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została msza święta, na której poświęcono nowy sztandar. W trakcie części oficjalnej, która odbyła się w miejscowym parku nastąpiło przekazanie nowego sztandaru jednostce OSP Dąbrówka Wlkp. i pożegnanie dotychczasowego sztandaru, który przeniesiono do miejscowej Izby Pamięci. Przedstawiono także historię straży w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz wręczono medale zasłużonym druhom. Uroczystości były połączone ze strażackim turniejem ulic, występami lokalnych zespołów i zabawą. 
Z okazji pięknego Jubileuszu 175-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkopolskiej,  do wszystkich Druhów kierujemy serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud, poświęcenie  oraz zapisanie pięknych kart w historii Gminy i ochotniczych straży pożarnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

36Galeria zdjęć: 175-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wlkp.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. 22 czerwca br. oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów oraz nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym nauczyciele oraz uczniowie spotkali się w pełnym składzie, aby uroczyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie.
W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zbąszynku udział wziął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Najlepsi uczniowie kończący naukę w Szkołach z terenu Gminy Zbąszynek zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi oraz specjalnymi stypendiami ufundowanymi przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego. Stypendium za najlepsze wyniki w nauce otrzymał uczeń III klasy gimnazjalnej Marcin Kociołek, a za największe osiągnięcia sportowe Kornelia Matysik.
W uroczystości zakończenia roku szkolnego udział wzięli również: Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, Przewodniczący Rady Rodziców Stanisław Górawski, Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak oraz zaproszeni goście.
Zakończenie roku szkolnego to również czas pożegnań z nauczycielami. Swoją pracę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Zbąszynku zakończyły 4 nauczycielki, które przeszły na zasłużoną emeryturę: Irena Budych, Grażyna Grzybowska-Gazda, Elżbieta Kostrzewa i Barbara Wolny.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski podziękował również Dyrektor Szkoły Małgorzacie Czaczyk za wiele lat pracy na rzecz Szkoły, życząc by emerytura była czasem realizacji pasji i marzeń. Jednocześnie ogłosił, że nowym Dyrektorem Szkoły od 1 września br. będzie pani Anna Szczesiak.
Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

63Galeria zdjęć: Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 21 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku 14 par małżeńskich obchodziło ten wyjątkowy Jubileusz. Dekoracji dostojnych jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Jubilatom z okazji Złotych Godów wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Honorata i  Ryszarda Bobrowscy, Krystyna i Andrzej Gołek, Irena i Marian Gościniak, Bronisława i Zbigniew Grzeszczak, Felicja i Kazimierz Jasińscy,  Stefania i Stanisław Kaczmarek, Izabela i Henryk Korbanek,  Kazimiera i Jerzy Kowalscy,  Halina i Jan Piosik, Teresa i Edmund Rosińscy, Irena i Tadeusz Skośkiewiczowie, Benedykta i Józef Zawadzcy,  Barbara i Franciszek Zdunek, Stanisława i Julian Ziarkiewiczowie. 
Życzenia dla Jubilatów przekazała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec-Kromska. Burmistrz Zbąszynka w krótkim przemówieniu wspomniał o  wspólnie spędzonym długim okresie życia, chwilach pomyślności i zadowolenia, ale też i momentach trudnych, gorzkich, wymagających poświęceń i wyrzeczeń. Najważniejsze jednak jest to, że wszyscy zebrani byli ze sobą w dobrych i złych chwilach. I to jest również jeden z powodów, dla których jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego jest w naszym społeczeństwie słusznie traktowany jako doniosłe wydarzenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

32Galeria zdjęć: Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Diamentowe Gody w Gminie Zbąszynek

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice jak 60- lecie pożycia małżeńskiego. Właśnie taką rocznicę - Diamentowe Gody – obchodziło 5 par małżeńskich z Gminy Zbąszynek: Krystyna i Albin Ciećwiera, Anna i Kazimierz Osses,  Marianna i Feliks Przybylscy,  Anna i Eugeniusz Śpiewakowie oraz   Maria i Mieczysław Urbańscy  na spotkaniu, które odbyło się  20 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec – Kromska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zwracając się do dostojnych gości, serdecznie pogratulował im wspaniałego stażu małżeńskiego oraz wręczył kwiaty i okolicznościowe upominki. Przewodniczący Rady Jan Mazur życzył jubilatom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości ludzkiej, przyjaznego otoczenia oraz kolejnych pięknych jubileuszy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Diamentowe Gody

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

 
W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.
„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”
Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”
Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów.
Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary
Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN
Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN
 
Wartość projektu dla Gminy … : „kwota do zaplanowania” PLN
Kwota dofinansowania dla Gminy … :  „w tym środki UE 85%” PLN
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa Gminy
Kwota do zaplanowania na 2018 r.
w tym środki UE (85%)
Bytnia
550 737,00
468 126,45
Miasto Gubin
364 143,00
309 521,55
Gmina Gubin
361 750,00
307 487,50
Kolsko
568 720,00
483 412,00
Krzeszyce
811 700,00
689 945,00
Lubrza
637 410,00
541 798,50
Skąpe
553 720,00
470 662,00
Maszewo
498 337,00
423 586,45
Niegosławice
635 070,00
539 809,43
Gozdnica
531 720,00
451 962,00
Kostrzyn nad Odrą
910 750,00
774 137,50
Kożuchów
640 180,00
544 153,00
Zbąszynek
671 704,00
570 948,40
Żary
959 293,00
815 399,05
Babimost
648 200,00
550 970,00
 
czytaj dalej

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego