Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

Uwaga Jubilaci!

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Jubilatów obchodzących w 2021 r. 50-lecie małżeństwa oraz chcących wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Burmistrza Zbąszynka. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia do Wojewody Lubuskiego z pismem o odznaczenie „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu prosimy Jubilatów o wypełnienie i podpisanie  Deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej www.zbaszynek.pl. Podpisana deklaracja jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku. Formularze można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem rodziny do tut. urzędu. Konieczność złożenia deklaracji związana jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanym RODO. Deklaracje prosimy składać do 29.01.2021 r. do urny przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
czytaj dalej

Nowy samochód specjalny dla Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie

W październiku br. Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie zrealizowała zadanie pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu specjalnego do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem do określania stref skażeń chemiczno-ekologicznych”.
Realizowane zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Zbąszynek, z budżetu Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Nowy samochód operacyjny dla PSP

Nowy samochód strażacki

11 grudnia 2020 r. w firmie BOCAR, w miejscowości Korwinów, Komendant Gminny OSP Leszek Parandyk, Prezes Zarządu OSP Dąbrówka Wlkp. dh. Bernard Ratajczak, druhowie OSP Dąbrówka Wlkp. Przemysław Mania oraz Krzysztof Patrzała dokonali odbioru nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo 430. W godzinach wieczornych druhowie OSP Dąbrówka Wlkp. oraz osoby zainteresowane wydarzeniem oficjalnie przywitały samochód strażacki przed remizą strażacką w Dąbrówce Wlkp. Nowy samochód wyposażony jest w kabinę 3-osobową, zbiorniki o łącznej pojemności 9200 l środków gaśniczych, szybkie natarcie o długości 60 m, autopompę o ciśnieniu do 8 barów. Nowy samochód sfinansowany został ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz ze środków własnych gminy.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Nowy wóz dla OSP Dąbrówka Wlkp

Zbąszynek na 6!

W ramach projektu badawczego pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” realizowanego od wielu lat w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, prezentowane są rankingi JST, które wykorzystywane są do promowania najlepszych praktyk rozwojowych.
 
Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje w oparciu o 15 zmiennych-wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Gmina Zbąszynek zajmując 6. miejsce znalazła się w ścisłej czołówce miast generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce.
czytaj dalej

Uznanie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego, Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego przyznał medale okolicznościowe pracownikom samorządowym za pracę na rzecz lubuskich samorządów. W Gminie Zbąszynek medale otrzymali: Jan Makarewicz Sekretarz Gminy Zbąszynek oraz Gabriela Budniak Z-ca Kierownika Referatu Ogólno-Administracyjnego, wieloletni pracownicy Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce 19 listopada 2020 roku. W imieniu Prezesa Zrzeszenia odznaczenia wręczył Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Uznanie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

WYSTĄPIENIE ASF W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Pełna treść informacji w załączniku.
 
czytaj dalej

RDK

Szanowni Państwo,

w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

 

Uzyskaj e-odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Komunikaty w związku z Koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 i w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Zbąszynek, Burmistrz Zbąszynka wydał komunikaty w oparciu o zalecenia Wojewody Lubuskiego, zawierające informacje dotyczące funkcjonowania instytucji i miejsc publicznych na terenie Gminy Zbąszynek.  Poniżej link do komunikatów Burmistrza Zbąszynka i Wojewody Lubuskiego.
 
czytaj dalej

Likwidacja zagrożeń i zwalczanie ASF - Apel do rolników

1 2 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego