Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

  • 10-12-2018

IV WIGILIA MIEJSKA

W sobotę, 08 grudnia br. już po raz 4. na Targowisku Miejskim zorganizowaliśmy Wigilię Miejską dla mieszkańców naszej gminy. Tuż po godz. 8:30 życzenia złożył Burmistrz Wiesław Czyczerski. W części artystycznej zaprezentowały się: wokalistki Studia Piosenki ZOK, a zarazem uczennice CKZiU w Zbąszynku (Kamila Suwiczak i Weronika Grina), przedszkolaki z Dąbrówki Wlkp., Rogozińca i Zbąszynka oraz uczniowie szkół podstawowych (Kosieczyn, Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp,). Dodatkowo imprezę uświetnił występ zespołu śpiewaczego Dąbrowszczanka, grupy wokalnej Akademia oraz Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp. Dla wszystkich dzieci wystąpiła grupa animacyjna z pokazem cyrkowym. Były także odwiedziny Świętego Mikołaja i rozmaite zabawy muzyczno - ruchowe. Dzieci otrzymały w prezencie balony, watę cukrową i popcorn. Dla mieszkańców Burmistrz ufundował krokiety, barszcz (KGW Kosieczyn) i ciasto (KGW Dąbrówka Wlkp.) oraz cukierki. ZOK ufundował pierogi (firma EMKrzych z Nądni). PODZIĘKOWANIA - dla SZUK Zbąszynek za pomoc logistyczną, - uczniom, rodzicom i pracownikom placówek oświatowych za przygotowanie kiermaszu świątecznego, - mediom za promocje wydarzenia, - mieszkańcom za uczestniczenie w IV Wigilii Miejskiej. - opiekunom targowiska, za cierpliwość.
czytaj dalej

I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku

19 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyła się I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023). Sesję rozpoczął Burmistrz Zbąszynka, który powitał wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości. Sekretarz Gminy Jan Makarewicz przedstawił informację o wyborach samorządowych, a  Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Zbąszynku Katarzyna Rucioch wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.W dalszej części sesji ślubowanie złożyło 15 Radnych Rady Miejskiej: Bielecki Grzegorz, Budych Andrzej, Budych Henryk, Fedko Tomasz, Graczyk Mariusz, Kaczmarek Patrycja, Kumke Marcin, Mazur Jan, Muszyńska Wioleta, Pielichowski Jacek, Pych Marek, Rucioch Agnieszka, Szulc Maciej, Szymański Łukasz, Woźniak Grzegorz. Podczas inauguracyjnej sesji poza złożeniem ślubowania i wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego, wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku głosowania jednomyślnie funkcję Przewodniczącego pełnić będzie Radny Jan Mazur, a Wiceprzewodniczącego Radny Andrzej Budych.
W dalszej części sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzyna Rucioch wręczyła zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Burmistrza Zbąszynka Panu Wiesławowi Czyczerskiemu, który następnie odczytał treść ślubowania.Gratulacje i życzenia dla Rady oraz Burmistrza na  dalszą pomyślną współpracę przekazali m.in. Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward Fedko, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie Piotr Domański, p.o. Komendanta Komendy PSP w Świebodzinie Mariusz Wójcik oraz Ksiądz Kanonik Zdzisław Przybysz Dziekan Dekanatu Babimojskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Zbąszynek

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Zbąszynek rozpoczęły się już 9 listopada, w ramach wydarzenia „Szkoły dla Niepodległej”. O godzinie 11.11 we wszystkich placówkach oświatowych w Gminie Zbąszynek nastąpiło uroczyste odśpiewanie 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. W dalszej części dnia w ramach obchodów uczniowie przemaszerowali ulicami Zbąszynka do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie odbył się piknik wojskowy z grochówką przygotowany przez CKZiU, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną z Międzyrzecza, która prezentowała sprzęt wojskowy. W przedsięwzięcie zaangażowane były również jednostki OSP Dąbrówka Wlkp., Zbąszynek oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki Wlkp.
11 listopada br. świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny, korowód niepodległościowy  przemaszerował pod pomnik Chrystusa Odkupiciela, trasą ustrojoną biało-czerwonymi girlandami, przygotowanymi przez szkoły i przedszkola z Gminy Zbąszynek. Tuż po godz. 13:30, na Skwerze Niepodległości, od Hymnu Polski rozpoczęły się oficjalne obchody. Uroczystość poprowadził komendant ZHP Zbigniew Buśko. Uczennice Szkoły Podstawowej w Zbąszynku odczytały dwa autorskie wiersze. Przemówienie wygłosił Burmistrz Wiesław Czyczerski. Uroczystość była też okazją, do odsłonięcia pamiątkowej tablicy i odczytania Aktu Erekcyjnego dobudowanych postumentów pomnika, który poświęcił Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak. Modlitwę za poległych odmówił Ks. Dziekan Zdzisław Przybysz. Delegacje władz samorządowych, jednostek oświatowych, organizacyjnych, stowarzyszeń, klubów i mieszkańców złożyły pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki. Po częściach oficjalnych, mieszkańcy otrzymali okolicznościowe widokówki z pieczęcią.  Spotkanie zakończyło się przy ciepłej grochówce. Wieczorem w ZOK-u odbył się koncert niepodległościowy. Na scenie wystąpiła  Grupa Poddasze (ZHP Zbąszynek)  w przepięknych utworach patriotycznych. 
Z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej  w Dąbrówce Wielkopolskiej 13 listopada odbyło się "Karaoke Niepodległościowe", podczas którego uczniowie szkół podstawowych z Gminy Zbąszynek wspólne śpiewali pieśni legionowe i patriotyczne. W wydarzeniu  udział wzięli również zaproszeni gości, m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

50Galeria zdjęć: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Zbąszynek

6Galeria zdjęć: "Karaoke Niepodległościowe"

XVIII Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczny stadion" - Targi Kielce

25 października br. w Centrum Kongresowym Targi Kielce odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczny stadion”. Już po raz osiemnasty przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej pod przewodnictwem prezesa Zbigniewa Bońka oraz policjanci i kadra kierownicza z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele, spotkali się by rozmawiać o poprawie bezpieczeństwa na polskich stadionach.
Na Konferencji Gminę Zbąszynek reprezentował Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Minta. Co roku w Konferencji uczestniczy około 400 przedstawicieli świata sportu, klubów piłkarskich oraz instytucji odpowiedzialnych za zabezpieczanie imprez. W trakcie Konferencji dużą uwagę poświęcono problemowi związanemu ze stosowaniem środków pirotechnicznych podczas imprez masowych oraz bezpieczeństwu na stadionach. Odbył się również panel dyskusjny. Tradycyjnie "Bezpieczny Stadion" zakończył się Galą i wręczeniem wyróżnień osobom działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa na stadionach oraz za skuteczną działalność na rzecz rozwoju infrastruktury stadionowej. Wśród nagrodzonych znalazła się również Gmina Zbąszynek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: XVIII Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczny stadion" - Targi Kielce

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

 
W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.
„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”
Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”
Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów.
Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary
Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN
Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN
 
Wartość projektu dla Gminy … : „kwota do zaplanowania” PLN
Kwota dofinansowania dla Gminy … :  „w tym środki UE 85%” PLN
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa Gminy
Kwota do zaplanowania na 2018 r.
w tym środki UE (85%)
Bytnia
550 737,00
468 126,45
Miasto Gubin
364 143,00
309 521,55
Gmina Gubin
361 750,00
307 487,50
Kolsko
568 720,00
483 412,00
Krzeszyce
811 700,00
689 945,00
Lubrza
637 410,00
541 798,50
Skąpe
553 720,00
470 662,00
Maszewo
498 337,00
423 586,45
Niegosławice
635 070,00
539 809,43
Gozdnica
531 720,00
451 962,00
Kostrzyn nad Odrą
910 750,00
774 137,50
Kożuchów
640 180,00
544 153,00
Zbąszynek
671 704,00
570 948,40
Żary
959 293,00
815 399,05
Babimost
648 200,00
550 970,00
 
czytaj dalej

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego