Kalendarium

Kalendarz imprez

Rada Seniorów

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 13 lutego 2020 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zbąszynku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie  Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczył Zastępca  Burmistrza Jan Makarewicz, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Minta oraz Przewodniczący Zespołu ds. zarządzania Strategią Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek Krzysztof Krzywak. Głównym tematem spotkania było omówienie oferty sportowej dla seniorów na 2020 rok oraz  poznanie oczekiwań tej grupy społecznej  w perspektywie  uruchomienia w bieżącym roku  hali sportowej.  Podczas spotkania omówiono ponadto sprawę stanu realizacji w Gminie Zbąszynek programu „Zbąszynecka Karta Seniora”, zapewnienia od stycznia br. opieki zdrowotnej dla mieszkańców po odejściu na emeryturę lekarzy rodzinnych oraz założenia opracowanego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Zbąszynek.  Rada Seniorów zajęła się sprawą prowadzenia na facebooku strony pn. Seniorzy Gminy Zbąszynek, która miałaby powstać na bazie strony Dziennego Domu „Senior-Wigor” i promowania tam czytelnictwa osób starszych.  Ponadto Rada Seniorów przyjęła Roczny Plan Działania RS oraz podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Dębu w Alei Wolności na Wzgórzu przy Skwerze Niepodległości w Zbąszynku - dąb otrzyma nazwę Bitwy Warszawskiej 1920r. i będzie zasadzony przez seniorów w dniu 11.11.2020r. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania seniorzy udali się  na zwiedzanie powstającej hali sportowej.
czytaj dalej

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 20 marca 2019 roku, w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie  Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który w swoim przemówieniu wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Radą oraz zapewnił o dalszym wsparciu działań na rzecz zbąszyneckich seniorów oczekując przy tym na zgłaszanie przez nich swoich problemów i oczekiwań oraz konstruktywną  dyskusję na temat proponowanych rozwiązań.   Podczas spotkania dokonano zmian personalnych w składzie Rady, omówiono stan realizacji programu „Zbąszynecka Karta Seniora” oraz  zasady ubiegania się przez seniorów o Ogólnopolską Kartę Seniora i Kartę Dużej Rodziny. Rada Seniorów przyjęła Plan Pracy Organizacji Zrzeszonych w RS na 2019 rok oraz opracowała Roczny Plan Działania RS. Członkowie RS zostali zapoznani z danymi statystycznymi za 2018 rok dotyczącymi życia mieszkańców naszej gminy w tym zbąszyneckich seniorów. W temacie ochrony zdrowia wysunięty został  postulat o konieczności poszukiwania nowych lekarzy rodzinnych dla naszych mieszkańców. Rada Seniorów pozytywnie ustosunkowała się do stworzenia w gminie Sportowej Ligii Seniorów oraz włączenia się w organizację  obchodów 75 rocznicy pierwszego transportu repatriantów do Zbąszynka, która przypada 15 kwietnia 2020 roku. Opracowaniem szczegółowych planów działań poszczególnych przedsięwzięć zajmie się Zarząd Rady Seniorów na swoim najbliższym spotkaniu, które odbędzie się  w miesiącu maju br.
czytaj dalej

Ogólnopolska Karta Seniora

Informujemy, że każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Formularz należy samodzielnie pobrać ze strony www.glosseniora.pl , wypełnić i wysłać na adres al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków, dołączając do wysyłki zaadresowaną kopertę i znaczek pocztowy oraz plastikowe zakrętki po butelkach. Zakrętki zostaną przekazane na cele charytatywne. Szczegóły dotyczące Programu oraz zasad korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora dostępne są na stronie www.glosseniora.pl. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i skorzystania z oferty.
 

PIERWSZE KARTY SENIORA WYDANE

Zbąszyneccy seniorzy na przedświąteczne zakupy będą mogli wyruszyć z Kartami Seniora 65+. Program Zbąszynecka Karta Seniora 65+” został zainicjowany przez Radę Seniorów Gminy Zbąszynek i uzyskał  poparcie władz samorządowych. Już od 5 marca br. można było składać wnioski o wydanie imiennej karty.  Do projektu na chwilę obecną przystąpiły 22 podmioty-partnerzy oferujący zniżki na towary i usługi. 22 marca w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wręczył  uroczyście 10 kart zbąszyneckim seniorom. Karty z najniższymi numerami otrzymali: Janina Skotarczyk, Stanisława Wojtyna, Anna Półtorak, Stanisław Zięba, Stanisław Wodecki. 
czytaj dalej

Informacja

                                                                                                   
 
 

Spotkanie Rady Seniorów

W dniu 23 stycznia 2018 roku w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie  Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. Podczas spotkania omówiono sprawę realizacji w Gminie Zbąszynek programu „Zbąszynecka Karta Seniora”. Na podstawie informacji zebranych przez członków RS ustalono wykaz podmiotów-partnerów oferujących zniżki na towary i usługi w ramach w/w programu. Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania ze Zbąszyneckiej Karty Seniora oraz określenia logo do Karty i wzoru porozumienia. Realizatorem programu będzie Dzienny Dom „Senior-Wigor”. Zbąszynecka Karta Seniora zostanie wprowadzona w pierwszym kwartale bieżącego roku. O szczegółach przedsięwzięcia seniorzy będą informowani podczas zebrań lokalnych organizacji senioralnych oraz na plakatach i stronach internetowych gminy.  Ponadto Rada Seniorów opracowała Roczny Plan Działania RS oraz ustaliła termin tegorocznych obchodów Tygodnia Seniora na 08-12 października 2018 roku.
czytaj dalej

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 07 grudnia 2017 roku w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie  Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Podczas spotkania podsumowano działalność Rady w 2017 roku, w tym organizację Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora  trwającego w naszej gminie od 09 do 21 października 2017 roku. Przewodniczący Rady Seniorów – Jan Mikuła podziękował wszystkim organizacjom za zaangażowanie i wkład włożony w organizację poszczególnych imprez i wydarzeń. Burmistrz Zbąszynka w swoim przemówieniu pogratulował osiągniętych efektów w półrocznej działalności Rady, a następnie omówił najważniejsze cele polityki społecznej samorządu, do których należy niewątpliwie polityka senioralna oraz główne działania realizowane i planowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób starszych w naszej gminie.  Burmistrz wyraził pełną gotowość współpracy z Radą Seniorów i oczekuje na zgłaszanie problemów i propozycji działań ze strony środowiska zbąszyneckich seniorów. Podczas spotkania poruszona została sprawa wprowadzenia w naszej gminie „Karty Seniora”. Wszystkie organizacje wchodzące w skład Rady wyraziły akceptację dla tej inicjatywy i podjęły decyzję, że wiekiem uprawniającym do starania się przez mieszkańców Gminy Zbąszynek o wydanie Karty będzie wiek 65 lat i więcej. Konkretne ustalenia dotyczące sposobu wprowadzenia Karty  oraz  wykaz towarów i usług objętych  zniżkami w ramach tego przedsięwzięcia podjęte zostaną na styczniowym  spotkaniu Rady Seniorów.
czytaj dalej

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego