Kalendarium

Kalendarz imprez

Informacje ogólne

.

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku nr X/52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Po zakończeniu remontu budynku w listopadzie 2015 roku,  od grudnia 2015 roku Dom zaczął świadczyć usługi na rzecz seniorów. Siedziba placówki mieści się w budynku przy ulicy Kosieczyńskiej 4 w Zbąszynku, obejmuje pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu i  na piętrze budynku. Budynek jest dostosowany do osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, posiada podjazd oraz windę. Pomieszczenia są jasne, przestronne,  w bardzo dobrym stanie technicznym, wyposażone  w odpowiednie  meble i niezbędny sprzęt, w tym audiowizualny.
DD „S-W” działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej  oraz Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, który określa szczegółowe zasady i standardy funkcjonowania Domu. Ponadto jego działalność opiera się o statut, regulamin organizacyjny, program działalności Domu oraz roczny plan pracy, który powstaje w konsultacji z seniorami, a dokładnie z trzyosobową Radą Seniorów Dziennego Domu „Senior-Wigor” wybraną przez uczestników zajęć z własnego grona w demokratycznych wyborach.
Dom funkcjonuje pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Liczba miejsc dla seniorów  - 30, rzeczywista liczba uczestników zajęć – 30.
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku   zapewnia wsparcie seniorom w wieku 60+, zamieszkującym na terenie Gminy Zbąszynek, w szczególności samotny i niesamodzielnym,  poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Udostępnia się seniorom infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Oferta Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku obejmuje na dzień dzisiejszy następujące usługi i zajęcia dla seniorów:
 1. pobytowe -organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,
 2. opiekuńcze,
 3. socjalne- gorący posiłek, załatwianie spraw urzędowych,
 4. wachlarz zajęć usprawniająco - aktywizujących, a także rozwijających  umiejętności i zainteresowania seniorów, w tym:
 • zajęcia z zakresu fizjoterapii, w tym kinezyterapii
 • zajęcia artystyczne /plastyczne, robótki ręczne, decoupage itp./
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia kulinarne
 • gry i zabawy myślowe
 • czytanie poezji
 • „godzina z Bogiem”
 • zajęcia w bibliotece, w tym zajęcia komputerowe
 • zajęcia relaksacyjne
 • zajęcia w ogródku przydomowym
 • spotkania i wyjazdy integracyjne - z okazji Tygodnia Seniora, Dnia Niepodległości, andrzejki, mikołajki, spotkanie wielkanocne, wigilijne, noworoczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zajęcia przy Jeziorku Koźlarskim w Zbąszynku itp.
 • wykłady i pogadanki – z policjantami, kominiarzem, strażnikiem miejskim i strażakiem na temat bezpieczeństwa seniorów, z ratownikiem medycznym, dietetyczką i pielęgniarką nt. dbania o zdrowie i higienę, z ekologiem nt. dbania o środowisko, z księżmi pracującymi i odwiedzającymi nasza parafię / biskup, dziekan, misjonarz/ itp.
 • spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. z artystami z zagranicy w ramach pleneru malarskiego w gminie, z pszczelarzem, z aktorami odwiedzającymi naszą gminę, z podróżnikiem, z różnego rodzaju pasjonatami np. gry na bębnach afrykańskich itp.
 • spotkania międzypokoleniowe - na spotkania i wspólne zajęcia z seniorami przychodzą do Dziennego Domu przedszkolaki oraz uczniowie gminnych szkół, seniorzy również odwiedzają szkoły i przedszkola
 • seniorzy biorą czynny udział w życiu kulturalnym i sportowym naszej gminy poprzez udział w imprezach rocznicowych, wydarzeniach kulturalnych, społecznych  i sportowych organizowanych w naszej gminie
 • do dyspozycji seniorów pozostaje pielęgniarka, fryzjer, krawcowa.
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku nawiązał współpracę z Domem Dziennego Pobytu Emeryta i Rencisty „Promyk” OPS CUS Sulechów, współpracuje również z organizacjami skupiającymi osoby starsze z terenu naszej gminy.
Powstanie i działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku przyczyniło się do zwiększenia oferty pomocowej dla osób starszych oraz  poprawiło jakość świadczonych usług. Wpłynęło na   zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, poprawy jakości życia seniorów oraz  poprawy funkcjonowania osób starszych w społeczności Gminy Zbąszynek, jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zbąszyneckich seniorów. Funkcjonowanie DD „S-W” wpisało się na stałe w ramy prowadzonej przez samorząd polityki senioralnej.
Kadra Dziennego Domu „Senior-Wigor”:
Katarzyna Rucioch – kierownik
Sylwia Tomaszewska – opiekun
Natalia Napierała – opiekun
Ewa Sikorska – terapeuta zajęciowy
Mariola Bobowska – opiekun - świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych
Barbara Mielcarek – opiekun - świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych
Ewa Gardaszewska – Małecka – fizjoterapeuta/rehabilitant
Dariusz Kowalski – instruktor muzyki
Dorota Zelno – pracownik administracyjny
Dariusz Wnuk – pracownik gospodarczy
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego