Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZYJĘTA

Radni Rady Miejskiej w Zbąszynku na sesji w dniu 31 stycznia br. zatwierdzili przygotowany projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2022 - 2030.
Celem głównym Strategii jest solidarność i integracja społeczna oraz skuteczne wsparcie dla osób i rodzin, w szczególności borykających się z problemami i mających trudności w realizacji własnych celów i aspiracji. Zaplanowane działania skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu i rozwoju funkcjonującego systemu pomocy społecznej, opartego na współpracy wielu instytucji i organizacji pozarządowych, tworzeniu i realizacji profesjonalnych rozwiązań problemów społecznych, aktywizacji środowisk i osób marginalizowanych, zagrożonych lub dotkniętych wyłączeniem społecznym oraz edukacji społecznej.
Planowane w Strategii działania przewidują znaczny udział w ich realizacji, poza jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej.
Zrównoważony rozwój nie jest możliwy, jeżeli w społeczności lokalnej nie zostaną w sposób kompleksowy zidentyfikowane i rozwiązane problemy społeczne. Z tych względów niezbędne dla społeczności lokalnej jest stworzenie Strategii uwzględniającej cele rozwojowe jak i rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących mieszkańców.
Poniżej w załączeniu zatwierdzona strategia.
czytaj dalej

Kampania informacyjna "Bezpieczny i Aktywny Senior"

Kampania społeczna „Bezpieczny i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych regularnie przygotowując materiały edukacyjne i promocyjne o jak najszerszym spektrum odbioru. W dniu 03.02.2022 roku Pani Wanda Heppel, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą Zbąszynku odwiedziła uczestników w Wigorze, aby podzielić się informacjami na tematy dotyczące wszelkich sytuacji, wymagających zachowania czujności i bezpieczeństwa w przekazywaniu środków pieniężnych przez Seniorów na rzecz rożnych firm, przedsiębiorstw, pokazów sprzedażowych, zawierania umów finansowych, pożyczek. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, ponieważ właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na manipulacje i oszustwa.. W ramach kampanii uczestnicy otrzymali broszury edukacyjno-informacyjne, której treść oraz przykłady inwestowania oszczędności, także schemat działania oszustów została omówiona na zajęciach wspólnie z opiekunami.
 
czytaj dalej

Porządki u seniorów - makulatura na rzecz małej Mai

Papier to bardzo cenny surowiec wtórny. Można go poddawać recyklingowi do 7 razy. Z makulatury wytwarzany jest najczęściej nowy papier lub tektura. Seniorzy w ośrodku wsparcia postanowili zrobić porządki ze swoimi papierowymi pracami, gazetami, niepotrzebnymi kartonami. Przez 6 lat działalności Dziennego Domu i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, uzbierało się ich dość sporo. Uczestnicy postanowili, że "stare'' papierowe prace zostaną posegregowane i przekazane na makulaturę na leczenie małej Mai.
czytaj dalej

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Wigorze

Styczeń jest miesiącem, w którym obchodzimy szczególne święto Dzień Babci i Dziadka. W naszym kraju święto to ma około 30 letnią tradycję. W piątek, 21 stycznia 2022 roku Seniorzy z ośrodka wsparcia  obchodzili tą uroczystość bardzo hucznie. Przy słodkim poczęstunku, skocznej muzyce uczestnicy tańczyli i śpiewali znane i lubiane piosenki. Nie zabrakło przepięknych życzeń oraz drobnych upominków od kadry.
czytaj dalej

Ćwiczenia z fizjoterapeutą przy wykonywaniu czynności samoobsługowych

Sprawność organizmu i zdrowie pogarszają się z wiekiem. Kiedy senior ma problem z ubieraniem się, wykonywaniem czynności pielęgnacyjnych i obowiązków domowych, niezbędna jest pomoc Opiekunki. A jednak, dla psychicznej i fizycznej kondycji podopiecznego kluczowe jest zachowanie aktywności. Dużym problemem dla osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu są czynności samoobsługowe. W środę, 20.01.2022 mieliśmy przyjemność gościć fizjoterapeutkę z Centrum Rehabilitacyjnego "Ewa - Med" w Zbąszynku, Panią Paulinę. Pani Paulina prowadziła z Seniorami praktyczne ćwiczenia rehabilitacyjne w ramach wzmocnienia czynności przy ubieraniu się. Seniorzy mieli za zadanie prawidłowo wykonać ćwiczenia: zapinanie i odpinanie rzepów, guzików, wiązanie sznurowadeł. Celem zajęć było ćwiczenie samodzielności, koordynacji ruchów, precyzji ruchów, wytrwałości, koncentracji uwagi i woli.
czytaj dalej

Kolęda księdza Sławomira

Co roku po świętach Bożego Narodzenia księża ruszają z tradycyjną wizytą duszpasterską. W środę, 19.01.2022 roku na wizytę duszpasterską do Domu Seniorów przybył ksiądz Sławomir Szocik z Parafii Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Zbąszynku. Ksiądz wspólnie z uczestnikami wygłosił Słowo Boże, modlił się podczas spotkania oraz śpiewał kolędy. Każdy z Seniorów otrzymał obrazek oraz wodę święconą.
czytaj dalej

Pomagamy Seniorom - spotkanie z pracownikiem OPS w Zbąszynku

W czwartek 13.01.2022 roku  w ośrodku wsparcia odbyło się spotkanie z pracownikiem Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Panią Anną Jarzyną. Podinspektor objaśniała uczestnikom procedurę składania wniosku i ubiegania się o dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Pracownik poinformowała również seniorów o korzyściach płynących z obsługi profilu zaufanego.
czytaj dalej

Betlejemskie Światło Pokoju dla Seniorów

Dzisiaj tj. 22.12.2021 roku dotarło do Nas Betlejemskie Światło Pokoju. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. Do Naszej placówki światło dostarczył Harcmistrz Pan Zbigniew Buśko, Komendant Związku Drużyn Zbąszynek Hufca Babimojsko - Sulechowskiego ZHP. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.
czytaj dalej

Wigilia Seniorów wraz z zaproszonymi gośćmi

W dniu 17 grudnia 2021 roku w Barze "Pod Semaforem" w Zbąszynku, Seniorzy spotkali się przy wigilijnym stole, aby złożyć sobie świąteczne życzenia  i wspólnie kolędować. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Jan Mazur, Ksiądz Proboszcz Parafii w Kosieczynie -  Andrzej Drutel oraz pracownicy DD "S-W". Rozpoczynając spotkanie Kierownik OPS w Zbąszynku powitała wszystkich zebranych. Następnie razem z Burmistrzem złożyli wszystkim uczestnikom spotkania świąteczne życzenia, w których dominował motyw zdrowia i spokoju ducha. Po krótkich wystąpieniach gości przyszedł czas na złożenie sobie nawzajem życzeń. Moment ten zawsze wywołuje u wszystkich wzruszenie i ogromne emocje. Po życzeniach zasiedliśmy do wieczerzy, którą rozpoczął modlitwą Ksiądz Proboszcz przewodnicząc wspólnej modlitwie. Na świątecznym stole królowały tradycyjne, wigilijne potrawy przygotowane przez Bar „Pod Semaforem” w Zbąszynku. Po degustacji potraw rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie było okazją do wspólnej rozmowy oraz spędzenia czasu w miłej i przyjaznej atmosferze, wprowadziło nas w nastrój zbliżających się  Świat Bożego Narodzenia.
czytaj dalej

Reportaż z zajęć w Dziennym Domu "Senior-Wigor" w Zbąszynku

W dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2021 roku w ośrodku wsparcia bardzo wiele się działo. Poza codziennymi zajęciami aktywizującymi, mieliśmy przyjemność gościć wikariusza, księdza Sławomira Szocik z Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku, uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku oraz Panią Łucję Przybyłę z Telewizji Regionalnej w Zbąszyniu. Ksiądz Sławomir rozmawiał z Seniorami na temat przygotowań do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Po spotkaniu z księdzem odbyły się ćwiczenia rehabilitacyjne w Domu, natomiast po ćwiczeniach, uczniowie złożyli podopiecznym kartki świąteczne z życzeniami. Całe wydarzenie z dnia dzisiejszego rejestrowała Pani Łucja. Reportaż będzie można obejrzeć już w tą sobotę, 18 grudnia 2021 roku w TV Zbąszyń.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 39 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego