Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Program samochodowy PFRON „Mobilność osób z niepełnosprawnością”

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.
Udzielamy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Mowa
o  samochodach osobowych dostosowanych do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka.
Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez
użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie
samochodu.
17 lipca Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła bardzo ważne zmiany do programu:
 • Nabór wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia o godz. 10.00,
 • Odejście od systemu kolejności zgłoszeń na rzecz listy rankingowej i systemu
  punktowego – preferowane osoby w wieku 4-65 lat oraz rodziny, w których jest więcej osób spełniających warunki udziału w programie,
 • Preferowane mogą być też osoby w wieku powyżej 65 lat, jeśli są osobami
  zatrudnionymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • W ciągu 5 lat od zawarcia umowy na dofinansowanie auta, PFRON może
  skontrolować beneficjenta,
 •  Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom
  niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie
  poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.
Nabór wniosków
Przypominamy, że wnioski składa się przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)  https://sow.pfron.org.pl/
Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres
e-mail. Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą
bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:
 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
 • do kwoty 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;
2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako
    pasażerem:
 • do kwoty 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego