Informacje

Informacje

WYBORY DO RADY MŁODYCH SAMORZĄDOWCÓW...

25-05-2017 Ilustracja do informacji: WYBORY DO RADY MŁODYCH SAMORZĄDOWCÓW GMINY ZBĄSZYNEK czytaj dalej
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski chcąc zaktywizować młodzież z terenu Gminy Zbąszynek, zarządził wybory do Rady Młodych Samorządowców Gminy Zbąszynek, które odbędą się 11 czerwca 2017 roku. Radnym może zostać...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

16-05-2017 Ilustracja do informacji: KONSULTACJE SPOŁECZNE czytaj dalej
projektu pn.”Budowa hali sportowej w Zbąszynku” Burmistrz Zbąszynka zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy hali sportowej na Obiektach Sportowych im.B.Niemca w Zbąszynku, ul...

Dni Rodziny w Gminie Zbąszynek

15-05-2017 Ilustracja do informacji: Dni Rodziny w Gminie Zbąszynek czytaj dalej

UWAGA ROLNICY! W związku ze skargami...

12-05-2017 Ilustracja do informacji: UWAGA ROLNICY! W związku ze skargami hodowców pszczół przypominam o zasadach jakich należy przestrzegać przy wykonywaniu oprysków na polach uprawnych: czytaj dalej

Informacja o naborze wniosków na...

11-05-2017 Ilustracja do informacji: Informacja o naborze wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej czytaj dalej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Informacje dotyczące zbiórki i...

08-05-2017 Ilustracja do informacji: Informacje dotyczące zbiórki i gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbąszynek zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) czytaj dalej

Komunikat w sprawie spalania gałęzi,...

12-04-2017 Ilustracja do informacji: Komunikat w sprawie spalania gałęzi, liści, trawy itp.! czytaj dalej
Szanowni Mieszkańcy, W związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawie palenia na nieruchomościach różnych materiałów, wyjaśniam, co następuje: 1. Palenie gałęzi, liści trawy, itp.: ...

Doradztwo Energetyczne

20-03-2017 Ilustracja do informacji: Doradztwo Energetyczne czytaj dalej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

17-01-2017 Ilustracja do informacji: INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU czytaj dalej
Główny lekarz Weterynarii onformuje o wystepowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania). ...

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w...

16-01-2017 Ilustracja do informacji: WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców! czytaj dalej
Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz. (więcej informacji na plakacie).

Zobacz wszystkie komunikaty

Komunikaty

WYBORY DO RADY MŁODYCH SAMORZĄDOWCÓW GMINY ZBĄSZYNEK

Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski chcąc zaktywizować młodzież z terenu Gminy Zbąszynek, zarządził wybory do Rady Młodych Samorządowców Gminy Zbąszynek, które odbędą się 11 czerwca 2017 roku. Radnym może zostać każdy mieszkaniec stale zamieszkały na terenie Gminy Zbąszynek w wieku od 16 do 25 lat. Rada Młodych Samorządowców, to reprezentacja aktywnych mieszkańców, która będzie pełnić rolę grupy doradczej Burmistrza Zbąszynka.
Główne cele działania Rady, to:
1) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
2) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
3) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Zbąszynek,
4) podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gminy Zbąszynek,
5) organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,
6) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
7) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Lokalnych liderów zainteresowanych aktywnością społeczną na rzecz swojej „małej Ojczyzny” zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur na radnego.
Szczegółowe zasady wyboru kandydatów do Rady Młodych Samorządowców Gminy Zbąszynek dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu pn.”Budowa hali sportowej w Zbąszynku”
Burmistrz Zbąszynka  zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy hali sportowej na Obiektach Sportowych im.B.Niemca w Zbąszynku, ul.Sportowa 2.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach 16.05.2017r.- 07.06.2017r.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:
a) ankiety konsultacyjnej, którą można wypełnić w formie papierowej i dostarczyć do Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku (Punkt Informacji, ul. Rynek 1) lub wypełnić w formie elektronicznej i wysłać na adres e-mail
b) listu poparcia dostępnego w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku (Punkt Informacji, ul. Rynek 1) oraz w trakcie spotkań informacyjnych.
c) składania propozycji na Formularzu zgłaszania uwag i opinii, który można wypełnić w formie papierowej
i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku (Punkt Informacji, ul. Rynek 1) lub wypełnić w formie elektronicznej i wysłać na adres e-mail
d) udostępnienia dokumentacji projektowej w formie elektronicznej na stronie internetowej  Gminy Zbąszynek www.zbaszynek.pl oraz w formie papierowej w Referacie Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Zbąszynku (biuro nr 3).
e) spotkania informacyjnego z mieszkańcami gminy lub ich przedstawicielami umożliwiającego wyrażanie opinii i uwag. Terminy spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Zbąszynek www.zbaszynek.pl
 
Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii i podzielenia się z nami swoimi uwagami!

Załączniki

Dni Rodziny w Gminie Zbąszynek

Załączniki

UWAGA ROLNICY! W związku ze skargami hodowców pszczół przypominam o zasadach jakich należy przestrzegać przy wykonywaniu oprysków na polach uprawnych:

Informacja o naborze wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji:                           
Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2017) orazRozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 4/2017)
termin składania wniosków:  22.05. - 09.06.2017 r.
Szczegóły wraz z drukami wniosków i załączników znajdują się na stronie internetowej www.lgdrk.pl

Informacje dotyczące zbiórki i gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbąszynek zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

Komunikat w sprawie spalania gałęzi, liści, trawy itp.!

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawie palenia na nieruchomościach różnych materiałów, wyjaśniam, co następuje:
 
1. Palenie gałęzi, liści trawy, itp.:
 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek na terenie gminy zabrania się palenia odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach. Naruszenie powyższego zakazu wiąże się z konsekwencjami wyrażonymi w art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadac,h, zgodnie z którym, kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów podlega karze aresztu (30 dni) lub karze grzywny od 500 zł do 5000 zł.
 
Podsumowując, pamiętajmy, że gałęzie, liście, trawa itp. to odpady
 
2. Palenie ognisk
 
Przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej zabraniają wykonywania następujących czynności, które mogą wywołać pożar bądź go rozprzestrzenić:
a) składowanie materiałów palnych (również gałęzi oraz chrustu) grożących pożarem bliżej niż 4 metry od granicy sąsiedniej działki, (a więc tym samym rozpalanie ogniska w tej lokalizacji),
b) rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu lub żużla w odległości mniejszej niż 10 m od sąsiednich obiektów, w tym domu,
c) używanie ognia w mniejszej niż 10 metrów odległości od miejsca, w którym znajdują się palne płody rolne,
d) rozpalanie ognisk bądź wysypywanie gorącego popiołu oraz żużlu tam, gdzie znajdują się i mogą się zapalić materiały palne,
e) zachowywanie się w sposób, który może wywołać niebezpieczeństwo pożaru na terenach w okolicach lasu (do 100 metrów od granicy lasu) oraz w samym lesie.
 
Jeśli rozpalając ognisko w ogrodzie lub na działce przestrzegamy powyższych przepisów, nie naruszamy prawa. Jesteśmy też w zgodzie z przepisami pożarowymi oraz Kodeksu Wykroczeń.
 
Podczas wieczoru przy ognisku należy pamiętać też o wyborze odpowiedniego paliwa do rozpalenia ognia. Może to być opał, drewno kominkowe lub podpałka. Nie wolno spalać śmieci, ani pozostałości roślinnych (liści, ścinanych gałęzi drzew i krzewów). Warto też pamiętać o sąsiadach. Nie należy zakłócać ich spokoju. Ognisko nie może być zbyt dużych rozmiarów, aby nie stwarzało zagrożenia, a także by nie unosił się z niego zbyt duży dym. Materiały, które spalamy nie powinny wytwarzać dymu o nieprzyjemnym zapachu lub o toksycznych właściwościach.
 
/-/ Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
czytaj dalej

Doradztwo Energetyczne

Załączniki

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny lekarz Weterynarii onformuje o wystepowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).
(więcej informacji w pliku pdf dołączonym do pobrania).
czytaj dalej

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz. (więcej informacji na plakacie).
czytaj dalej
1 2 »

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 

Dołącz do Nas

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego

Kalendarium

Kalendarz imprez

Wkrótce