Kalendarium

Kalendarz imprez

strategia społeczna

  • 26-10-2022

Bezrobocie

Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek analizując obszar strategii: RODZINA, OSOBY  ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM i WSPÓLNOTA LOKALNA informuje, iż stopa bezrobocia za okres styczeń - wrzesień 2022 kształtowała się w Gminie Zbąszynek  na poziomie 1,2%. Pomimo dużej dynamiki zmian i niepewności w gospodarce, poziom bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec września wyniósł 1,1% tj. 53 osoby bezrobotne.
Poziom bezrobocia w woj. lubuskim kształtuje się na poziomie 4,1% w powiecie świebodzińskim  2,7%.
W załączeniu szczgółowe tabele stopy bezrobocia w powiatach Woj. Lubuskiego, gminach Powiatu Świebodzińskiego i Regionu Kozła.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego