Kalendarium

Kalendarz imprez

Gmina Zbąszynek

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Zbąszynku
ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
 
telefon: 068/ 38 49 139, 38 49 140, 38 49 141
fax: 068/ 38 49 484
Adres e-mail
 
Godziny pracy:
poniedziałek            7.30 - 17.00
wtorek - czwartek     7.30 - 15.30
piątek                      7.30 - 14.00
 
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
Adres e-mail                              
 
Sekretarz Gminy Jan Makarewicz
Adres e-mail
 
Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz  
Adres e-mail              
 
Skarbnik Gminy Aneta Nawracała
Adres e-mail
 
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych i USC
Kierownik USC, dowody osobiste - Barbara Niemiec-Kromska, tel. wew. 44
Stanowisko d/s ewidencji ludności, tel. wew. 40
Stanowisko d/s obronnych i wojskowych, tel. wew. 52
 
Referat Budżetu i Finansów
Kierownik - Aneta Nawracała, tel. wew. 55
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - przychody, tel. wew. 35
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatki, tel. wew. 35
Stanowisko ds. podatków i opłat – wymiar podatków, tel. wew. 33
Stanowisko ds. podatków i opłat – pobór podatków, tel. wew. 33
Stanowisko ds. podatku VAT i ZUS, tel. wew. 58
Stanowisko ds. obsługi kasy, tel. wew. 41
 
Referat Infrastruktury Technicznej
Kierownik - Hubert Cichy, tel. wew. 54
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg – za-ca kierownika: Stanisław Jakimczuk, tel. wew. 45
Stanowisko ds. planowania przestrzennego, tel. wew. 39
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy UE, tel. wew. 51
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska, tel. wew. 43
Stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. wew. 53
Stanowisko ds. budownictwa, tel. 39
 
Referat Mienia Komunalnego i Geodezji
Kierownik - Halina Kaczmarek, tel. wew. 37
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami, tel. wew. 37
Stanowisko ds. gospodarki lokalami, tel. wew. 34
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, tel. wew. 34
 
Referat Ogólno Administracyjny
Kierownik - Jan Makarewicz, tel. wew. 48
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i organizacji – za-ca kierownika: Gabriela Budniak, tel. wew. 32
Stanowisko ds. kadr, tel. wew. 46
Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków, tel. wew. 59
Stanowisko ds. obsługi rady, tel. wew. 50
Informatyk, tel. wew. 36
 
Referat Oświaty
Kierownik, organizacja oświaty - Barbara Stasik, tel. wew. 49
Główny księgowy - stanowisko ds. księgowości oświatowej, tel. wew. 49
Stanowisko ds. księgowości oświatowej, tel. wew. 56
Stanowisko ds. księgowości oświatowej i materiałowej, tel. wew. 56
 
Strażnik Miejski, tel. wew. 57

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego