Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNKA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, położonych w granicach powiatu świebodzińskiego, na terenie gminy Zbąszynek, obręb ewidencyjny Dąbrówka Wielkopolska.

Zarządzenie nr 124/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Ankieta dotycząca dostępności posterunku Policji w Zbąszynku oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji

Na prośbę Dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK udostępniamy link do badania ankietowego i wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku Policji w Zbąszynku oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji.
Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień. Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne! Na którym dowiesz się jak otrzymać najwyższa dotacje w programie "CZYSTE POWIETRZE", "MÓJ PRĄD", "MOJE CIEPŁO"

INFORMACJA O DOWOZACH DO SOSW W ŚWIEBODZINIE

Dowozy do SOSW w Świebodzinie rozpoczynają się od 5 września 2023 r. zgodnie z rozkładem jak w poprzednim roku, według ustalonych miejsc odbioru dzieci. Obsługę dowozów w roku szkolnym 2023/2024 będzie prowadziła firma Car Bon Bonecki Travel.
Z informacji uzyskanych ze szkoły w Świebodzinie odwozy ustalone zostały od poniedziałku do czwartku o 14:30 i w piątek o 13.30.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 683910349, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O DOWOZACH DZIECI NA PÓŁKOLONIE DO ZBĄSZYNIA 2023

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 15 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego