Kalendarium

Kalendarz imprez

strategia społeczna

  • 05-01-2017

Zarządzanie problemami społecznymi 2016-2017

Poniżej zamieszczamy materiały z zarządzania i monitorowania strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbąszynek. W wykazie Plan działań, w tym strategia wraz z załącznikiem, a także materiały monitorujące.
Kontakt: zdrowie~@~zbaszynek~.~pl
2017 rok
Zespół Zarządzający po szczegółowej analizie wskaźników efektów realizacji strategi stwierdza, że  Gminy Zbąszynek  zapewnia swoim mieszkańcom bezpieczeństwo socjalne, przeciwdziała marginalizacji i alienacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz minimalizuje rozmiary i skutki innych zjawisk społecznie negatywnych.
 
Wnioski Szczegółowe:
  1. Dokonać analizy sytuacji szkodliwości zanieczyszczenia powietrza w Gminie Zbąszynek i wpływu na stan zdrowia oraz samopoczucie mieszkańców. W zależności od wyniku podjąć stosowne działania.
  2. Z uwagi na zminimalizowanie problemu w obszarze bezrobocia oraz wprowadzenia działań systemowo-instytucjonalnych w obszarze osób starszych i organizacji pozarządowych przy ewaluacji strategii w 2018 r. dokonać zmian w zapisach w ww. problemach.
  3. Podjąć szczegółowe badania i działania w zakresie problemu nr 4: „Używanie środków psychoaktywnych, oraz coraz częstsze uzależnienia behawioralne przyczyniające się do powstawania szeregu negatywnych zjawisk, skutecznie ograniczających wydolność rodzin nimi dotkniętych.”
  4. Przygotować ankietę do rodziców i potencjalnych świadczeniodawców dot. organizacji wychowania żłobkowego.
 
WNIOSEK KOŃCOWY
 
W 2018 roku realizować należy zadania zawarte w strategii.
Po 30 września przeprowadzić analizę efektów 5 lat realizacji działań strategicznych i dokonać ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Poniżej szczegółowy Raport.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Spotkania Zespołu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego