Kalendarium

Kalendarz imprez

strategia społeczna

  • 06-09-2021

Aktualizacja SRPS

W związku z nową perspektywa finansową UE oraz dynamiką życia społeczno-gospodarczego Zespół Zarządzający SRPS podjął działania dot. aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zbąszynek.Zdefiniowano 5 kluczowych obszarów polityki społecznej Gminie Zbąszynek, wyodrębnionych za pomocą głównych grup odbiorców działań lub sfer współdziałania: RODZINA, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OSOBY STARSZE, OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM I WSPÓLNOTA LOKALNA.
Odbyły się już spotkania Grupy Roboczej ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 
W imieniu Burmistrza Zbąszynka zapraszamy na spotkanie - harmonogram:
- Grupy Roboczej ds. RODZINY. Spotkanie odbędzie się 9 września 2021roku  o godz. 14:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Wsparcie rodzin oraz efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie;
2. Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym behawioralnych
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB STARSZYCH. Spotkanie odbędzie się 20 września 2021roku  o godz. 10:00,
  Omawiane będa działania w zakresie: 
1. Doskonalenie usług dla osób starszych i wsparcie ich opiekunów.
2. Aktywizacja zawodowa, społeczno-kulturalna i obywatelska oraz rekreacyjno-sportowa
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM. Spotkanie odbędzie się 21 września 2021roku  o godz. 10:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Efektywna polityka włączenia społecznego;
2. Aktywizacja i reintegracja osób bezrobotnych
 
- Grupy Roboczej ds. WSPÓLNOTY LOKALNEJ. Spotkanie odbędzie się 23 września 2021roku  o godz. 16:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Integrująca i rozwijająca oferta spędzania czasu wolnego na terenie Gminy;
2. Efektywna edukacja i wychowanie;
3. Bezpieczeństwo, zdrowie i komfort życia mieszkańców;
4. Profesjonalizacja i integracja działań w ramach pomocy społecznej;
5. Rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej.
Wszystkie spotkania odbywać się będą w sali na piętrze Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4.
 
Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych do udziału i dyskusji dot. najważniejszych problemów społecznych naszej społeczności lokalnej.
 
Krzysztof Krzywak                                               Katarzyna Rucioch
Koordynator Zespołu Zarządzającego                Kierownik OPS w Zbnąszynku
Urząd Miejski w Zbąszynku

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego