Kalendarium

Kalendarz imprez

Rewitalizacja

  • 27-12-2016

Projekt: Nowe oblicze Gminy Zbąszynek – rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Termin realizacji: 2016
Wartość projektu: 80.300,00zł
Dofinansowanie: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Wysokość dofinansowania: 72.270,00zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)
Wkład własny: 8.030,00zł
Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie Planu Rewitalizacji dla Gminy Zbąszynek-podstawowego dokumentu dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ubiegania się o środki na ten cel a także wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych interesariuszy
w przygotowanie programu rewitalizacji i wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego