Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

  • 28-10-2022

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 nabór wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku ogłasza nabór wniosków w ramach Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Zgłoszenia osób wymagających takiego wsparcia  http://zbaszynek.pl/system/pobierz.php?id=3822 można składać w terminie do dnia 04.11.2022r. do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kosieczyńska 4,  66-210 Zbąszynek lub pod nr. tel. 68-384-91-02 lub email: ops@zbąszynek.pl
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwany dalej „Programem” jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
Więcej informacji na stronie:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego