Kalendarium

Kalendarz imprez

Programy realizowane przez OPS

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE ZBĄSZYNEK

Gmina Zbąszynek przystąpiła w bieżącym roku  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami posiadających:
  1. o stopniu znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 
Usługa opieki wytchnieniowej wpisuje się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Celem rozpowszechnienia usługi opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Zakres usługi opieki wytchnieniowej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego