Kalendarium

Kalendarz imprez

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - powiat świebodziński.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
w powiecie świebodzińskim
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. na terenie powiatu świebodzińskiego funkcjonują 2 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Osoby uprawnione do korzystania
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Lokalizacja i godziny otwarcia punktów:
Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Piłsudskiego 18,  budynek B pok. 6
poniedziałek-czwartek
w godz. 8.00-12.00
Zbąszynecki Ośrodek Kultury w Zbąszynku
ul. Wojska Polskiego 18, pok.15
piątek
w godz. 8:00-12:00
Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Piłsudskiego 18,  budynek B pok. 6
poniedziałek-czwartek
w godz. 12.00-16.00
piątek  w godz. 8:00 - 12:00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.
 
Zapisy na porady:
 • telefonicznie - pod nr tel. 68 475 53 29 - w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
  w godzinach od 10.00 do 13.00
 • osobiście - w Punkcie Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym
  w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18 - budynek B (parter) - w dni robocze (od poniedziałku
  do piątku) w godzinach od 10.00 do 13.00
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - pisząc na adres: tacysami~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl  
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 
 
Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:
nr tel. 515 856 516 w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 13.00
 
 
Bezpłatne porady korespondencyjne:
 • e-mailowo - na adres: porady~@~civis~-~sum~.~org~.~pl; Porady - p~.~swiebodzinsk~@~civis~-~sum~.~org~.~pl
 • listownie -   na adres Stowarzyszenie CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni
 
Szczegółowe informacje:     edukacja-prawna.info.pl/powiat-swiebodzinski
 
Zadanie w zakresie prowadzenia punktu nr 2 jest realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry i finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Powierzenie do prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego