Kalendarium

Kalendarz imprez

Zdrowie psychiczne

Zespół Realizacyjny powołany

Gmina Zbąszynek w 2020 roku przyjęła Program Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych w Gminie Zbąszynek na lata 2020 – 2024. Realizatorzy programu skupią się na następujących priorytetach profilaktyki zdrowia psychicznego: 1) wspieranie rodzicielstwa i pierwszych lat życia, 2) zmniejszenie upośledzenia społecznego i zapobieganie stygmatyzacji, 3) wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się, 4) promocję zdrowia psychicznego w szkołach, 5) promocję zdrowia psychicznego w pracy, 6) zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych.
Wskazane priorytety realizowane będą poprzez: zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa, upowszechnienie informacji i edukacji zdrowotnej, szkolenie pracowników, kształtowanie właściwych zachowań zdrowotnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkole i środowisku oraz aktywizację instytucji, organizacji i społeczności.

W celu sprawnego działania programu Burmistrz Zbąszynka dnia 7 lutego 2022 r. powołał zespół realizacyjny w składzie: Krzysztof KRZYWAK – Przedstawiciel Burmistrza Zbąszynka - Przewodniczący Zespołu, Małgorzata KLESZKA – Pracownik Socjalny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, Natalia NAPIERAŁA – Opiekun Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Zbąszynku, Zofia DZIECIĄTKOWSKA – Seniorka Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Zbąszynku, Agnieszka BUDYCH – Przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek, Alina JAGACIAK – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krystyna CEPIŃSKA – Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp., Małgorzata DROSIK – Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Monika PRZYBYŁA – Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Kosieczynie, Anna KUTZMANN – Pedagog Szkolny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, Joanna SIDORENKO – Pedagog Szkolny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku, Beata PRZĄDKA - Pielęgniarka Środowiskowa.
Zadaniem Zespołu będzie koordynowanie działań ze wskazaniem listy priorytetów promocji zdrowia psychicznego, przygotowywanie rocznego Raportu na temat stopnia realizacji Programu,  zapewnienie działań w zakresie promocji i informacji Programu. Informacje i szczegóły związane z programem zamieszczane są na stronie www.zbaszynek.pl w zakładce Dla Mieszkańca – Zdrowie – Zdrowie psychiczne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego