Kalendarium

Kalendarz imprez

Zdrowie psychiczne

Projekt do konsultacji

Zespół zajmujący sie opracowaniem Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych w Gminie Zbąszynek na lata 2020-2024 zatwierdził projekt programu i przekazał go do konsultacji społecznej. 
Do 20 stycznia br., każdy mieszkaniec Gminy może na adres mejlowy zdrowie~@~zbaszynek~.~pl przesłać swoje uwagi i wnioski do projektu programu. Można także swoje uwagi przekazać do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub OPS w Zbąszynku.
Priorytety wybrane do programu realizowane będą poprzez:
  • Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa
  • Upowszechnienie informacji i edukacji  zdrowotnej, szkolenie pracowników
  • Kształtowanie właściwych zachować zdrowotnych
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkole i środowisku
  • Aktywizację instytucji, organizacji i społeczności
Zespół zwrócił uwagę na trzy ważne problemy wynikające z obserwacji społecznej tzn. korzystanie przez młodych ludzi z dopalaczy i narkotyków. Choć problem jest mało zauważalny w środowisku, jest nadal bardzo niebezpieczny i groźny dla młodzieży. Wzrasta także liczba osób uzaleznionych od alkoholu. Drugim problemem jest zwiększająca się liczba rozwodów. W 2019 r. 60 par zawarło związek małżeński. W tym samych okresie 30 par się rozwiodło. Rozwodzą się młodzi małżonkowie oraz grupa małżeństw, która zostaje sama po wychowaniu dzieci. Trzeci problem to zagubienie sie rodziców w aktywnym zaangażowaniu się w proces wychowawczy swoich dzieci. 
Ta grupa problemów wpływa na cały proces zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Musimy przedyskutować formy działania i wsparcia merytorycznego procesu wychowania w rodzinie. Zaproponować działania, które mogą wpłynąć na pogłębienie relacji w rodzinie. 
Projekt programu do konsultacji w załączeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: ZdrowiePsychiczne2020

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego