Kalendarium

Kalendarz imprez

Zdrowie psychiczne

Program Zdrowia Psychicznego

  • Zespół - spotkanie; 9 stycznia 2020 r.
Grupa robocza po spotkaniu w grudniu 2019 r. opracowała wersję projektową Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych w Gminie Zbąszynek na lata 2020-2024. Dnia 9 stycznia br. o godz. 12:00 w OPS w Zbąszynku odbędzie sie spotkanie całego Zespołu, celem zatwierdzenia projektu programu i skierowanie go do konsultacji społecznej. Projekt programu w załączeniu w zakładce Materiały.
  • Grupa Robocza
Na spotkaniu Zespołu ds. ds. Opracowania i Wdrożenia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych w Gminie Zbąszynek na lata 2020-2024, przyjęto harmonogram prac oraz wybrano Grupę Roboczą ds. opracowania wstępnego projektu programu
W skład Grupy Roboczej weszli: Krzysztof Krzywak – Urząd Miejski w Zbąszynku, Małgorzata Kleszka – OPS w Zbąszynku, Alina Jagaciak – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień, Adrianna Wachowska – MC Zdrovita Nowy Tomyśl/Placówka w Zbąszynku, Krystyna Cepińska – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp., Beata Prządka – Pielęgniarka POZ M. Łuciów-Stawicka Zbąszynek. Harmonogram prac w załączniku. 
 
  • Spotkanie Zespołu - harmonogram prac
25 listopada odbyło się I spotkanie powołanego przez Burmistrza Zbąszynka Zespołu ds. Opracowania i Wdrożenia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych w Gminie Zbąszynek na lata 2020-2024. Zespół w składzie: Krzysztof Krzywak – Przedstawiciel Burmistrza Zbąszynka - przewodniczący zespołu, Małgorzata Kleszka - Pracownik Socjalny OPS - członek zespołu, Joanna Kawczyńska - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej Nowy Szpital w Świebodzinie - członek zespołu /nieobecna na spotkaniu/, Adrianna Wachowska – Przedstawiciel MC „Zdrovita” w Nowym Tomyślu/Jednostka w Zbąszynku – członek zespołu, Izabela Ampulska - Koordynator Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Zbąszynku - członek zespołu, Zofia Dzieciątkowska - Seniorka Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Zbąszynku - członek zespołu/ nieobecna na spotkaniu/, Agnieszka Budych - Przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek - członek zespołu, Alina Jagaciak - Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień - członek zespołu, Krystyna Cepińska - Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. - członek zespołu, Małgorzata Drosik - Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Zbąszynku - członek zespołu, Monika Przybyła - Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Kosieczynie - członek zespołu, Anna Kutzmann - Pedagog Szkolny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu - członek zespołu /nieobecna na spotkaniu/, Mariola Szukalska - Pedagog Szkolny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Zbąszynku - członek zespołu / nieobecna na spotkaniu/, Beata Prządka - Pielęgniarka Środowiskowa - członek zespołu,  omówił założenia programowo - organizacyjne opracowania programu zdrowia psychicznego w Gminie Zbąszynek.
Zdrowie psychiczne jest w Polsce tematem trudnym, osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne są nadal stygmatyzowane. Tymczasem wzrost tempa życia i stresu związanego z życiem prywatnym, a przede wszystkim zawodowym powoduje, że takich osób przybywa. Przewodniczący Zespołu podkreślił wagę problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Szacuje się, że w chwili obecnej około 25% ludzi cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. WHO przewiduje, że już w 2020 roku depresja będzie drugą najpoważniejszą przyczyną niepełnosprawności na świecie. Jak zatem dbać o własne zdrowie psychiczne? Przede wszystkim: Aktywność fizyczna - Zdrowy sen - Odżywianie - Sposób komunikacji z sobą samym oraz z otoczeniem - Otoczenie - Emocje - Marzenia. 
W trakcie dyskusji przyjęto harmonogram pracy Zespołu.  Przygotowany program oparty ma być na zasadzie integracji działań, na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia psychicznego. Zapraszamy zatem mieszkańców gminy do przedstawienia swoich wniosków, uwag, propozycji programowych na skrzynkę internetową: zdrowie~@~zbaszynek~.~pl w terminie do 9 grudnia br.
Członkom Zespołu dziękuję za udział w spotkaniu.
 
HARMONOGRAM Opracowania Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych Gminy Zbąszynek na lata 2020 – 2024
Lp.
Zadanie
Termin
Uwagi
1
Spotkanie Zespołu
25 listopada 2019 r.
 
2
Składanie wniosków do Programu
Do 9 grudnia br.
zdrowie~@~zbaszynek~.~pl
 
3
Spotkanie Grupy Roboczej
12 grudnia br. g. 12:00
Projekt Programu
4
Spotkanie Zespołu
9 stycznia br.
Projekt Programu
5
Konsultacje społeczne
Do 20 stycznia br.
 
6
Spotkanie Zespołu
12 lutego
Zatwierdzenie Progr.
7
Komisje Rady Miejskiej
luty
 
8
Sesja
luty
 
 
Materiały.
I spotkanie Zespołu ds. Opracowania i Wdrożenia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych w Gminie Zbąszynek na lata 2020-2024, odbędzie sie 25 listopada br. o godz. 14:00 w OPS w Zbąszynku. Poniżej materiały dla członków Zespołu. Proszę zastanowić sie nad priorytetami w aspekcje celów wynikających z przepisów ustawy o zdrowiu psychicznym oraz rozporządzeń w sprawie: Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego i Narodowego Programu Zdrowia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego