Kalendarium

Kalendarz imprez

Programy zdrowotne

OSTEOPOROZA

  • BADANIA W OSTEOBUSIE
Dnia 12 lutego rozpoczęły się badania lekarskie w ramach bezpłatnego programu "Profilaktyka i wczesne wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025". Osteobus zaparkował na placu przed Przychodnią przy ul. Długiej w Zbąszynku. Osoby, które wcześniej telefonicznie zarejstrowały się na badania, przychodzą na wyznaczoną godzinę. W Przychodni przy wejści pokój nr 11 znajduje się rejestracja, gdzie pacjeci wypełniaja odpowiednie zgody. Następnie odbywa się badanie kości w osteobusie, po którym pacjent udaje się do lekarza celem interpretacji wyniku badania i dalszych działań.
Prosimy przychodzić na wskazaną godzinę, gdyż wówczas wszystko będzie  przebiegać płynnie.
Realizatorem programu jest  firma COGITO MED.
Kolejne badania odbędą się cyklicznie w kolejnych miesiącach. Zapisy odbywają się telefonicznie; Nr telefonu 800 805 100.
Zaznaczamy, że z badań mogą skorzystać wyłącznie osoby zameldowane w Gminie Zbąszynek.
  • ZAPROSZENIE NA BADANIA
Burmistrz Zbąszynka po rozstrzygnięciu konkursu, podpisał umowę na realizację  programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025". Realizatorem programu jest firma medyczna COGITOMED.
Informujemy Państwa, że pierwsze badania odbędą się 12 lutego 2024 r. w osteobusie przed Przychodnią w Zbąszynku przy ul. Długiej 1.
Zapisy odbywają się telefonicznie; Nr telefonu 800 805 100. W tym dniu przebadanych zostanie ok. 45 osób.
Kolejne terminy Realizator podawać będzie sukcesywnie. ogółem przebadanych zostanie ok. 300 osób. Poniżej plakat na badania.
  • PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Po prawie rocznej procedurze konkursowej Ministerstwo Zdrowia dało zielone światło Lubuskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Zielonej Górze na podpisanie umowy z Gminą Zbąszynek na realizację ppz pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025". Program dofinasowany jest w kwocie 252 000,00 zł. Burmistrz Zbąszynka ogłosił konkurs na wybór realizatora programu. Komisja Konkursowa w składzie: Krzysztof Krzywak przewodniczący, Patrycja Lisek zastępca przewodniczącego i Agnieszka Ratyńska sekretarz wybrała do realizacji programu podmiot medyczny COGITO Sebastain Łaźniak z Kalisza. Burmistrz Zbąszynka zatwierdził wybór komisji i podpisał stosowną umowę. Powołał także Radę ds. realizacji Programu. Cogito przystąpiło do szkolenia pracowników i rozpoczęło przygotowanie do realizacji harmonogramu programu.
Drugi etap II to działania informacyjno-edukacyjne:
  • Przygotowanie oraz dystrybucja broszur z informacjami na temat profilaktyki osteoporozy, zapobieganiu złamaniom osteoporotycznym i zapobieganiu upadkom w populacji osób dorosłych,
  • Edukacja zdrowotna
O szczegółach realizacji i naborze będziemy informować mieszkańców na bieżąco.
Poniżej w załączniakach zamieszczamy program i inne dokumenty realizacji programu.
 
  • Dnia 20 października - Światowy Dzień Osteoporozy.
Osteoporoza jest chorobą szkieletu prowadzącą do złamań kości, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie (są to tak zwane złamania osteoporotyczne. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, kości przedramienia i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić również w innych lokalizacjach. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury i jakości.
Dzisiaj w Warszawie odbyła się konferencja - stacjonarna i online - zorganizowana przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.
Poza tym Minister Zdrowia podjął decyzję w zakresie akceptacji dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla 105 gmin, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną wniosków złożonych w konkursie na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego.
Gmina Zbąszynek także wzięła udział w konkursie i na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025 otrzyma dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 252 000,00 zł. Celem głównym programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród co najmniej 60% uczestników programu.
O szczegółach naboru do programu będziemy informawać mieszkańców na bieżąco.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: PPZ osteoporoza

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego