Kalendarium

Kalendarz imprez

Projekt: ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”

Projekt: ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”

Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 22 107 979,94zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 9 999 999,97zł
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zbąszynku zwykorzystaniem OZE  jako źr ó d ł a produkcji energii elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznychobiektu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku uwzględnia wykonanie instalacji do przeróbki osadówściekowych i budowę budynku socjalno-technicznego oraz realizację nowego ciągu technologicznegomechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w którym częściowo wykorzystane zostaną obiekty istniejącena terenie oczyszczalni. Przewiduję się ich przebudowę i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji w układzie technologicznym.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego