Kalendarium

Kalendarz imprez

strategia społeczna

Strategia społeczna

  • Zespół ds. Monitorowania i Ewaluacji SRPS w Gminie Zbąszynek zakończył dzisiaj, 08 lutego 2024 r. prace nad raportem z realizacji strategii za 2023 r. Projekt raportu zostanie przekazany do zaopiniowania Zespołowi Koordynacyjnemu. Burmistrz Zbąszynka po zatwierdzeniu raportu skieruje go pod obrady komisji Rady Miejskiej w Zbąszynku i na sesję, która odbędzie się  26 lutego br. Projekt raportu poniżej.
Dziękujemy wszystkim Realizatorom oraz Podmiotom Wspierającym i Monitorującym strategię za zaangażowanie i aktywne działania na rzecz realizacji misji i celów strategii.
  • Z uwagi na potrzebę wcześniejszego przygotowania raportu z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS) Gminy Zbąszynek, 16 stycznia odbyło się spotkanie Zespołu ds. Monitorowania i Ewaluacji SRPS. Spotkanie prowadził Koordynator Krzysztof Krzywak. W spotkaniu wzięła udział kierownik OPS Katarzyna Rucioch oraz członkowie Zespołu: Karolina Danysz, Małgorzata Kleszka, Natalia Napierała, Barbara Gaweł oraz Patrycja Jarmuszczak.
Omówiony został szczegółowy harmonogram przygotowania raportu z realizacji SRPS za 2023 r. Formularze z realizacji zadań z pięciu obszarów problemów społecznych: RODZINA, OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OSOBY STARSZE, OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I WSPÓLNOTA LOKALNA zostaną przekazane do wypełnienia przez Realizatów strategii. Następnie Zespół dokona analizy wskaźników i mierników realizacji strategii i przygotuje wstępny raport wraz z wnioskami i rekomaendacjami do realizacji w 2024 r.
Opracowany projekt raportu trafi do zaopinioowania do Zespołu Koordynacyjnego realizację SRPS.
Prosimy o uwagi i propozycje działań na 2024 r. Kontakt OPS w Zbąszynku tel. 68 68 384 91 02, 68 324 30 54, 68 322 28 14 lub E-mail: ops~@~zbaszynek~.~pl
 
Burmistrz Zbąszynka po zatwierdzeniu raportu skieruje go pod obrady komisji Rady Miejskiej w Zbąszynku. Sesja w tej sprawie odbędzie się 26 lutego 2024 r. Po tym terminie raport wraz wnioskami i rekomedacjami zostanie przekazany Realizatorom SRPS.
W załączeniu raport za 2022 r oraz uchwała wraz ze strategią.
 
Dziękujemy wszystkim Realizatorom oraz Podmiotom Wspierającym i Monitorującym strategię za zaangażowanie i aktywne działania na rzecz realizacji misji i celów strategii.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: ZdsMiE

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego