Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Zbąszynek na rok 2020

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art.30 ust.2 pk.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/45/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek,
Informuję o rozpoczęciu prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu Gminy Zbąszynek na 2020 rok.
 
Jednocześnie informują, że w miesiącu sierpniu b.r. na sesji Rady Miejskiej została podjęta Uchwala w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Gminy Zbąszynek na 2020 rok, na który planuje się kwotę 200.000,00 zł.
 
Wszelkie wnioski, wskazówki do projektowanego budżetu proszę składać w terminie do dnia 05 października 2019 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, bądź na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego