Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Kolorowy Kącik

 
 
W  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku powstał kącik zabaw dla dzieci, których rodzice załatwiają sprawy urzędowe w Ośrodku.  Kącik został dofinansowany przez firmę IKEA Industry w ramach projektu „Kolorowy Kącik z IKEA Industry”. Miejsce zabaw zostało wyposażone w meble z oferty Ikea oraz ogrodzone zamykanym płocikiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, rodzice będą mogli spokojnie załatwić formalności związane ze złożeniem bądź uzupełnieniem dokumentacji.
W dniu 12 stycznia 2018 roku, przedstawiciele IKEA Industry: Pani Hanna Kramska – Kierownik ds. Komunikacji oraz Pan Jakub Orzłowski – Koordynator Wzorcowni, dokonali uroczystego otwarcia „Kolorowego Kącika”.  
czytaj dalej

Wigilia Bożego Narodzenia w OPS

Dnia 20 grudnia 2017r. odbyła się uroczysta Wigilia dla osób społecznie ubogich z gminy Zbąszynek. Przy wspólnym stole zasiedli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz zaproszeni goście: Zbigniew Owczarek z Grupy AA „Trio”, Alina Jagaciak z GKRPA oraz Krzysztof Krzywak z Urzędu Miejskiego. Kierownik OPS Danuta Kłos wszystkim obecnym złożyła w imieniu Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady Miejskiej najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku i podzieliła się ze wszystkimi chlebem. Podczas uroczystości nie zabrakło rozważań ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Jezusa, śpiewania kolęd oraz wymiany życzliwości, a całości spotkania towarzyszyła świąteczna, radosna atmosfera.
Wigilia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Życzymy mieszkańcom naszej gminy dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, by nigdy nie zabrakło ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil. Niech Nowy Rok 2018 upływa w harmonii i dobrym zdrowiu.
       Życzenia składają
       Kierownik i pracownicy
       Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
czytaj dalej

Zespół Interdyscyplinarny podsumował rok pracy

W sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w dniu 13 grudnia b.r.  odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego  Przewodnicząca GZI Danuta Kłos przedstawiła informację z prowadzonych działań w ramach procedury Niebieskiej Karty w 2017 roku.  Do Przewodniczącego GZI w 2017 roku wpłynęło 12 nowo założonych Niebieskich Kart, 10 procedur toczyło się na podstawie Niebieskich Kart założonych w 2015 i 2016 roku. Do każdej Niebieskiej karty powołano odrębną Grupę Roboczą. Członkowie Grup Roboczych podczas 83 spotkań realizowali zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 22 rodzinach, w tym w 11 rodzinach  z dziećmi i w 16 rodzinach, w których sprawca był pod wpływem alkoholu, trzech sprawców miało nakaz opuszczenia mieszkania na 3 miesiące.  W 16 rodzinach zakończono procedurę Niebiskiej Karty z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy. Działania zakończono również z powodu braku zasadności podejmowanych działań. Zespół Interdyscyplinarny spotykał się raz na kwartał w celu posumowania działań i omówienia trudnych spraw. Ostatnie spotkanie w tym roku Przewodnicząca zakończyła złożeniem podziękowań członkom Zespołu za całoroczne zaangażowanie w przeciwdziałanie  przemocy w rodzinach. 
czytaj dalej

Spotkania terapeutyczne z młodzieżą szkolną

 
Wraz z końcem listopada Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zakończył realizację spotkań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży na temat przemocy, jej skutków i przeciwdziałaniu temu zjawisku, a także z zakresu komunikacji interpersonalnej, realizowane w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. Spotkania były przeprowadzone w wszystkich szkołach na terenie Gminy Zbąszynek. Prowadzącym był Pan Dariusz Kowalski. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział.

Św. Mikołaj i niepełnosprawni

W  dniu 06 grudnia br. w sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych i starszych z gminy Zbąszynek ze Świętym Mikołajem. Organizatorami spotkania były Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Senior-Wigor.  Wszystkich przybyłych powitała Danuta Kłos Kierownik OPS i Katarzyna Rucioch Kierownik DDS-W. Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który w tym roku przypadł na 3 grudnia,  złożył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur życzył wszystkim radosnego świętowania Bożego Narodzenia.   Spotkanie z niepełnosprawnymi zaszczyciły swoją obecnością Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alina Jagaciak, Dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury Malwina Kubicka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbąszynku Małgorzata Czaczyk. W programie spotkania znalazły się m.in. spektakl pt. „Królowa Śniegu” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Zbąszynku wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, przygotowany pod kierunkiem Agnieszki Rucioch oraz wizyta św. Mikołaja. Prezenty dla niepełnosprawnych i seniorów pomogły rozdać elfy - pracownice DDS-W; gry i zabawy muzyczne przy akompaniamencie Dariusza Kowalskiego prowadzone były przez wolontariuszy - uczniów Technikum Leśnego w Rogozińcu. Organizatorzy, dzięki wsparciu sponsorów, zapewnili poczęstunek. Spotkanie było dla wszystkich uczestników ogromnym przeżyciem emocjonalnym i radością.
czytaj dalej

Spotkanie z Mikołajem

 
Dnia 5 grudnia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował spotkanie ze św. Mikołajem pt. „Asystent Mikołaja”. Spotkanie było skierowane dla rodzin korzystających z wsparcia asystenta rodziny na terenie gminy Zbąszynek. Najmłodsi uczestnicy otrzymali drobne podarunki, a całą zabawę animowała Pani Aleksandra Zielińska. Wszystkim rodzinom serdecznie dziękujemy za udział.
 
czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego

 
Jak co roku,  dnia 21 listopada obchodzimy Święto Pracownika Socjalnego.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku odwiedziły maluchy z Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem w Zbąszynku. Dzieci z grupy Jagódki i Wiewiórki przekazały na ręce Pani kierownik Danuty Kłos laurkę z życzeniami dla wszystkich pracowników Ośrodka oraz odśpiewały Sto Lat, dziękując w ten sposób za  wysiłek i zaangażowanie w wypełnianie ważnej roli społecznej na rzecz pomocy innym.
Dziękujemy Paniom z Przedszkola Pod Muchomorkiem za dbanie o coroczne upamiętnianie naszego święta i milutkim przedszkolakom za laurkę i złożone życzenia oraz piękne Sto Lat!
W tym dniu życzymy również wszystkim pracownikom socjalnym, by pomoc drugiemu człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy.
czytaj dalej

Uroczyste wręczenie nagród za filmy „Młodzi Przeciw Przemocy”

 
 
W dniach od 09.11.2017 do 13.11.2017 przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odwiedzili cztery szkoły na terenie gminy biorące udział w konkursie filmowym pt. „Młodzi Przeciw Przemocy”. Konkurs został przeprowadzony w ramach realizowanego projektu, który ma na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie przemocy w rodzinie, sposobu reagowania jak i form pomocy w tym zakresie. Szkoły otrzymały nagrody pieniężne o łącznej wartości 2000 zł, uczniowie zaś odblaskowe plecaki z gadżetami. Za udział w konkursie jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zachęcamy do aktywności przy następnych okazjach.
czytaj dalej

Rozstrzygnięcie Konkursu Filmowego

W ramach realizowanego projektu „Młodzi Przeciw Przemocy” Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w szkołach na terenie gminy przeprowadził konkurs na filmik profilaktyczny związany z przemocą oraz jej zapobieganiu. Udział W konkursie wzięły 4 szkoły. Komisja oceniająca filmy zebrała się dnia 06.11.2017 w OPS Zbąszynek w składzie: Danuta Kłos, Bogdan Drzewiecki, Jolanta Muchowska, Jacek Szymendera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Spot filmowy
 
 
 
Wyniki:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Kosieczynie za filmik „Stop Przemocy”
II miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku za filmik „Stop Agresji w Szkole”
III miejsce: Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu za filmik „Przeorientuj się „
IV miejsce: Szkoła Podstawowa „Pomnik Rodła” w Dąbrówce Wlkp. Za filmik „Stop Przemocy”
Wszystkim Szkołom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie.  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 09.11.2017r.

Konkurs dla uczniów na filmik profilaktyczny

 
 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku z początkiem października ogłosił w szkołach na terenie gminy Zbąszynek konkurs dla uczniów na filmik profilaktyczny pt. „Młodzi Przeciw Przemocy”.
Jest to działanie realizowane od początku tegorocznych wakacji w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku  „Młodzi przeciw przemocy” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  06.11.2017r.  Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w konkursie.
1 ... 17 18 19 20 21 ... 22 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego