Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy” w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz Rogozińcu

 
W dniach 21 – 22 oraz 24 – 25 sierpnia br. na terenie Gminy Zbąszynek Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował kolejne już z serii Happeningi realizowane w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. Tym razem akcja odbyła się w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz Rogozińcu. Serdecznie dziękujemy za udział i tym samym informujemy o zakończeniu tej części projektu.
czytaj dalej
 • 18-08-2017

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy” w Kręcku

 
 
Za nami kolejny Happening realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w ramach projektu „Młodzi przeciw przemocy”. Akcja odbywała się w Kręcku na Sali Wiejskiej. Serdeczne podziękowania dla Pani Sołtys Barbary Dzioch za udostępnienie Sali. Następny Happening odbędzie się 17-18.08 w Kosieczynie na Sali Wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.
czytaj dalej
 • 11-08-2017

Happening „Młodzi Przeciw Przemocy”

 
W dniach 7-8 sierpnia na terenie  Zbąszyneckiego Domu Kultury odbył się pierwszy z serii happening „Młodzi Przeciw Przemocy” .  Dzieci z Zbąszynka podczas pierwszego dnia przygotowały plakaty oraz transparenty, aby  w następnym dniu odbyć uroczysty przemarsz.  Uczestnicy otrzymali  gadżety które zostały wykorzystane podczas przemarszu min.  gwizdki oraz klekotki.  Najbliższy happening odbędzie się w dniach 10-11 sierpnia w Kręcku na terenie Sali Wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.
czytaj dalej
 • 08-08-2017

WNIOSKI NA 500+

WNIOSKI NA 500+
prosimy składać drogą elektroniczną - łatwy, intuicyjny sposób wypełniania i duża oszczędność czasu, nie trzeba stać w kolejce w OPS
 
 • 08-08-2017

Młodzi przeciw przemocy

 
 
 
Z początkiem tegorocznych wakacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku rozpoczął realizację projektu pt. „Młodzi przeciw przemocy”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” . Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jego realizacja trwa od lipca do grudnia 2017 roku. Priorytetem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie przemocy w rodzinie, sposobu reagowania jak i form pomocy w tym zakresie. W ramach projektu młodzi mieszkańcy gminy Zbąszynek będą brali udział w Happeningach profilaktycznych, które odbędą się we wszystkich miejscowościach gminy. W szkołach zostanie przeprowadzony konkurs na filmik profilaktyczny oraz spotkania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Ponadto w OPS Zbąszynek będzie dyżurował psycholog dziecięcy, by udzielać poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz świadczenia pomocy osobom doznającym przemocy.
Wszystkich mieszkańców gminy Zbąszynek zachęcamy do aktywnego udziału w realizowanych działaniach.
Informacji na temat realizowanego projektu udziela Jacek Szymendera – odpowiedzialny za realizację projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 dla świadczenia wychowawczego będzie można pobierać i składać już od 1 sierpnia 2017 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia wymaganych dokumentów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku:
 • Udziela informacji na temat świadczenia wychowawczego;
 • Wydaje i przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
Od 1 sierpnia 2017 r. codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć także w postaci elektronicznej.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).
Dodatkowe informacje dotyczące programu 500+, można także uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
 • 28-06-2017

INAUGURACJA II EDYCJI KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

5 czerwca br. wystartowała II edycja kampanii społecznej pn. „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”. Organizatorem Kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi mediami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.
Ważnym elementem kampanii jest KONKURS pod tym samym hasłem „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.
Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni (socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych), spółek non profit, które na lokalnym rynku oferują dobre produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w regionie.
Celem Konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.
Nagrodą główną w konkursie jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych. Przyznane wyróżnienie będzie świadczyć o rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności biznesowej i społecznej. Jednocześnie, Laureat konkursu otrzyma wyróżnienie jakości, informujące o wysokim poziomie jego produktów i usług oraz zaświadczające o ich pochodzeniu z sektora ekonomii społecznej.
 
 • 27-06-2017

Piknik rodzinny pt. „Rodzina Razem”

30 maja 2017r. w ramach obchodów Dni Rodziny w Gminie Zbąszynek odbył się piknik rodzinny pn. „Rodzina Razem” dla dzieci i rodziców współpracujących z asystentem rodziny, zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Wśród rozmaitych atrakcji takich jak grill czy konkurencje sportowe, dzieci miały okazję z bliska oglądać sprzęt strażacki, a nawet strzelać wodą z węża strażackiego. A to wszystko dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbąszynku. Na piknik przybył również Burmistrz Zbąszynka mgr inż. Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur, którzy chętnie i aktywnie podjęli się zabaw z najmłodszymi. Piknik odbył się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, który udostępnił pomieszczenia i zapewnił obsługę muzyczną.
 
czytaj dalej

Wizyta studyjna kierownictwa z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach pod Krakowem

            W poniedziałek,  22 maja b.r. mieliśmy przyjemność gościć w naszym OPS Panią Monikę Berdecką – kierownika GOPS w Michałowicach oraz Pana Krzysztofa Gryglika – zastępcę kierownika. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem działania tutejszego Ośrodka i sposobem realizowania innowacyjnej metody rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej.
            Goście zostali miło powitani przez Pana Burmistrza mgr inż. Wiesława Czyczerskiego  oraz pracowników OPS z Kierownik Danutą Kłos na czele. Następnie obejrzeli pomieszczenia i mogli podziwiać warunki, w jakich pracują osoby realizujące zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Zaciekawieni byli rozwiązaniami organizacyjnymi polegającymi na oddzieleniu pracy socjalnej od postępowania administracyjnego, co dotychczas w większości gmin jest realizowane łącznie. Na wprowadzenie nowych rozwiązań zdecydowały się nieliczne OPS-y w Polsce, w tym i nasz Ośrodek, gdzie proces zmian zapoczątkowany został w lipcu 2013 roku i w trakcie wdrażania nowych rozwiązań występowało wiele trudności. Dziś możemy się szczycić pozytywnymi efektami.  Stąd też zainteresowanie innych gmin naszymi działaniami, a dla nas to swoista nobilitacja i oczywiście satysfakcja z tego, co już osiągnęliśmy.
Wizyta zapoczątkowała współpracę w zakresie  wymiany doświadczeń pomiędzy Ośrodkami i mamy nadzieję, że nastąpi  wzmocnienie potencjału  innowacyjnego obu instytucji,  co zaprocentuje wzrostem efektywności pracy w każdej z nich.  
czytaj dalej

Uroczyste zakończenie projektu "Razem Łatwiej"

14 grudnia 2016 roku w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Razem Łatwiej” połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Kierownik OPS Danuta Kłos podsumowała kilkumiesięczne działania  realizowane w ramach projektu. Dalszą część spotkania prowadziła Milena Jakubowska uczestnicząca w projekcie Razem Łatwiej oraz Ania Szaferska koordynator projektu z OPS. Uroczystość uświetniły przemówienia Zastępcy Burmistrza Pana Jana Makarewicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku Pana Jana Mazura, którzy w imieniu swoim oraz całej Gminy złożyli życzenia wszystkim niepełnosprawnym z okazji ich święta.
czytaj dalej
1 ... 11 12 13 14 15 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego