Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

OTWARCIE MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH W GMINIE ZBĄSZYNEK

W dniu 31 maja 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Mieszkań Wspomaganych w Gminie Zbąszynek. W uroczystości otwarcia udział wziął Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi w towarzystwie Burmistrza Zbąszynka - Wiesława  Czyczerskiego, W-ce Starosty Świebodzińskiego - Andrzeja Chromińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Jana Mazura, Proboszcza - Jerzego Kordiaka, Wykonawcy inwestycji - Marka Muńki oraz Kierownika OPS - Katarzyny Rucioch. W krótkich okolicznościowych przemówieniach Wojewoda Lubuski i Burmistrz Zbąszynka zwrócili uwagę na ważny aspekt jakim jest dla każdego samorządu troska o najstarszych obywateli i organizacja działań pomocowych dla seniorów. Wojewoda Lubuski pogratulował władzom Zbąszynka realizacji tak ważnego społecznie zadania, jak zaznaczył pierwszego w naszym województwie  i życzył dalszych sukcesów w rozwoju naszej gminy. Zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem metamorfozy jaką przeszedł budynek przy ulicy Kosieczyńskiej 4 w ramach  przeprowadzonych prac remontowych  a także standardu powstałych mieszkań  wspomaganych.  
Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Zbąszynek skierowany jest do osób starszych w wieku 75+, w szczególności samotnych i niepełnosprawnych, które są mieszkańcami Gminy Zbąszynek od co najmniej 5 lat, są mało samodzielne w czynnościach dnia codziennego / pranie, sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych itp./, ale stan zdrowia umożliwia im samodzielne poruszanie się i wykonywanie czynności samoobsługowych. Ze względu na swoją niesamodzielność osoby te często wymagają pomocy sąsiedzkiej lub wsparcia opiekunki środowiskowej, ale nie wymagają jeszcze całodobowej opieki i pielęgnacji, a tym samym korzystania z instytucjonalnych form pomocy. Dla tej grupy osób powstały mieszkania wspomagane oferujące oprócz lokalu mieszkalnego pełen zakres usług wspierających i aktywizujących pobyt osoby w mieszkaniu, tj. pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze i asystenckie. Rodzaj oraz zakres usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
W Gminie Zbąszynek na usługi mieszkalnictwa wspomaganego przeznaczona została niezagospodarowana część  piętra i poddasza w  budynku przy ul. Kosieczyńskiej 4 w Zbąszynku.  
Na piętrze budynku powstało 10 mieszkań wspomaganych, duża świetlica, 2 kuchnie,  2 pralnie z suszarnią oraz duża łazienka dla osoby niepełnosprawnej.
Poddasze stanowi zaplecze administracyjno – obsługowe mieszkań wspomaganych, w którym utworzone zostały: 2 biura, pokój dla opiekunek, pomieszczenie gospodarcze, sala konferencyjna, 4 pokoje gościnne z łazienkami /docelowo do obsługi programu opieki wytchnieniowej/.
Na realizację zadania Gmina Zbąszynek otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 2 000 000,00 zł.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 2 811 471,89 zł. Zadanie realizowane było w okresie od maja 2021 roku do marca 2022 roku. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: OTWARCIE MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH W GMINIE ZBĄSZYNEK

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego