Kalendarium

Kalendarz imprez

Bieżące inwestycje

Inwestycje w trakcie realizacji

Projekt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek” – projekt  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.
Termin realizacji: XII 2016-  30 VI 2022 rok
Wartość projektu: ponad 3,8 mln zł.
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, Europejski Fundusz Społeczny
Wysokość dofinansowania: 3 571 018,16 zł.
Opis projektu:  W ramach projektu uczniowie praz nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, stażach oraz praktykach zawodowych, które maja podnosić ich kwalifikacje zawodowe w danym kierunku. Więcej informacji na stronie szkoły.
 
Projekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZBĄSZYNKU
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu:10 226 234,48
Wnioskowane dofinansowanie:2 426 800,00ZŁ
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Opis projektu:. W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjnybudynek pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, ciągi piesze, zagospodarowanie terenu, zieleń),który stanowić będzie doskonałe uzupełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego im.B.Niemca w Zbąszynku.
Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy-2.718,55m2,
Powierzchnia całkowita-5.437,10m2,
Powierzchnia użytkowa-3.375,00m2.
 
Projekt: „Zintegrowany System ŚcieżekRowerowych w gminach Babimost,Kargowa i Zbąszynek”
Termin realizacji: 2017-2018
Wartość projektu:12 941 175,10zł
Dofinansowanie:Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania:9 899 998,88zł
Opis projektu:Zakres projektu obejmuje budowę ośmiu ciągów ścieżek rowerowych o łącznejdługości ok. 24 774 m, w tym:
• na terenie gminy Babimost: 9 230 m,
• na terenie gminy Zbąszynek: 10 548 m,
• na terenie gminy Kargowa: 4 996 m.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którego skład wchodzą gminy: Zbąszynek, Babimost i Kargowa oraz powiaty: świebodziński i zielonogórski.
 
 
Projekt: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku- elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”
Termin realizacji: 2017-2018
Wartość projektu:950 509,00zł
Dofinansowanie:Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania:738 577,85zł
Opis projektu:Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy w Gminie Zbąszynek poprzez wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku w nowoczesne pracownie zawodowe. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę warunków kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu egzaminowania w szkole.
Projekt: ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 22 107 979,94zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 9 999 999,97zł
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zbąszynku zwykorzystaniem OZE  jako źr ó d ł a produkcji energii elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznychobiektu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku uwzględnia wykonanie instalacji do przeróbki osadówściekowych i budowę budynku socjalno-technicznego oraz realizację nowego ciągu technologicznegomechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w którym częściowo wykorzystane zostaną obiekty istniejącena terenie oczyszczalni. Przewiduję się ich przebudowę i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji w układzie technologicznym.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego