Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Spotkanie z mieszkańcami

11 lipca br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami Gminy. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel. Burmistrz Zbąszynka rozpoczął spotkanie od omówienia spraw organizacyjnych związanych z powołaniem Rady Seniorów i Rady Młodych Samorządowców oraz zmianami  w oświacie, wygaszanie działalności gimnazjów i utworzenie 8-klasowych szkół podstawowych. Na terenie naszej Gminy funkcjonują trzy tego typu szkoły, a od września br. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. będzie Pani Małgorzata Gruchała. Od września br. również Zespół Szkół Technicznych będzie funkcjonował pod nową nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Burmistrz wspomniał o programach edukacyjnych które realizowane są w Szkole dzięki uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, m.in. związane z doposażeniem pracowni, możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz zaznaczył rosnące zainteresowanie młodzieży, która wyraziła chęć kontynuowania nauki w tej szkole.
Następnie Burmistrz omówił aktualnie realizowane inwestycje na ulicach: Prymasa Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny i Jana Pawła II oraz na parkingu przy ul. Sportowej, których zakończenie planowane jest na wrzesień i październik br.  Budowa parkingu związana będzie ze zmianą organizacji ruchu: wjazd na parking będzie od strony ulicy Sportowej, a wyjazd na ul. Długą. Kolejną omówioną inwestycją było uzyskanie dofinansowania na budowę pierwszego placu zabaw w Kręcku z Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła oraz utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku. W związku ze zmianą cen na wywóz odpadów komunalnych, zmienią się również opłaty za odbiór tych odpadów od mieszkańców. Dotychczasowe stawki będą prawdopodobnie obowiązywać do listopada br. W dalszej części spotkania Burmistrz wspomniał o przygotowywaniu dokumentacji i przetargów  na budowę II etapu Obwodnicy Zachodniej Zbąszynka, przebudowę ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp. i Zielonogórskiej w Zbąszynku, remoncie kotłowni w budynku Gimnazjum, budowie ścieżek rowerowych, zakupie wozu strażackiego dla OSP Zbąszynek oraz wynikach Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Województwa Lubuskiego.
Następnie Przewodniczący Jan Mazur podsumował prace Rady Miejskiej w II kwartale br.: informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie naszej Gminy, organizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi, ocena pracy Burmistrza i wykonania budżetu za rok 2016, sprawy bezpieczeństwa i Ochotniczych Straży Pożarnych. W kolejnych miesiącach prace Rady będą dotyczyły: współpracy zagranicznej i międzygminnej, polityki informacyjnej Gminy, wykonania budżetu za I półrocze 2017r. oraz działalności sołectw.
Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel wspomniał o najważniejszych aspektach działalności Rady, tj. absolutorium i realizowanych inwestycjach związanych z przebudową ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie. Na zakończenie pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa na drogach, poruszania się pojazdami jednośladowymi, remontu ulicy Zielonogórskiej, ograniczenia prędkości na terenie miasta, utworzenia wspólnego ogrzewania gazowego dla ulic w Zbąszynku, ogródków działkowych należących do PKP.
Na  kolejne spotkanie podsumowujące  III kwartał zapraszamy w miesiącu październiku. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Spotkanie z mieszkańcami

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego