Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Powołanie Rady Seniorów Gminy Zbąszynek

Wspólne działania organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zbąszynek, skupiających w swych szeregach seniorów i działających na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów, to postanowienia Partnerstwa Społecznego podpisanego 15 maja br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury w Zbąszynku. Dziesięciu Partnerów z Gminy w obecności Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego podpisało Akt Założycielski Rady Seniorów Gminy Zbąszynek.
W trakcie spotkania Burmistrz Zbąszynka omówił najważniejsze cele polityki społecznej samorządu, do których należy polityka senioralna i główne działania realizowane i planowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób starszych w naszej Gminie.  Burmistrz wyraził pełną gotowość współpracy z powołaną właśnie Radą i uczestniczenie w spotkaniach.
W skład Rady Seniorów Gminy Zbąszynek weszli: Kazimiera Wolska i Iwona Lichtarowicz - Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku, Mirosław Małecki i Andrzej Kujawski  - Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów Kolejowych, Tadeusz Radom - Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Walerian Furman i Czesław Piechowiak - Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Jan Mikuła i Władysław Kozak - Świebodziński Związek Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn, Stefania Ratajczak i Stefan Gołek - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Zbąszynek, Piotr Cegłowski i Gabriela Grzeszkowiak - Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Włodzimierz Kłos i Andrzej Janas - Zespół Śpiewaczy „Dąbrowszczanka”, Gabriela Mazur i Agnieszka Budych – Koło Gospodyń Wiejskich, Dąbrówka Wlkp, Maria Dobry i Monika Hanysz - Koło Gospodyń Wiejskich, Kosieczyn.
Podczas spotkania Rada Seniorów wyłoniła ze swego składu siedmioosobowy Zarząd, w skład którego weszli: Andrzej Kujawski, Czesław Piechowiak, Andrzej Janas, Stefania Ratajczak, Jan Mikuła, Piotr Cegłowski, Maria Dobry. Przewodniczącym Rady Seniorów   został wybrany jednogłośnie Jan Mikuła, a zastępcą Maria Dobry. Na zakończenie spotkania przedstawione i pozytywnie zaopiniowane zostały  główne założenia opracowanego Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Zbąszynek na lata 2017-2020.
Organizatorami spotkania założycielskiego byli Krzysztof Krzywak i Katarzyna Rucioch.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Rada Seniorów Gminy Zbąszynek

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego